Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xep

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 xtieu_daox $10007007K 2020-02-25
2 sky $5219245K 2020-02-23
3 sure $4862578K 2020-02-25
4 tp $4565811K 2020-02-23
5 tusac01 $3101993K 2020-02-25
6 tina $2729173K 2020-02-23
7 fishing $2360187K 2020-02-25
8 KFA $1886452K 2020-02-24
9 NeverMYlove $1644127K 2020-02-24
10 Emergency911 $1610565K 2020-02-25
11 NoName78 $1572726K 2020-02-25
12 juleetruong9 $1434984K 2020-02-25
13 rachsoi $1332467K 2020-02-24
14 myhuyen15 $1268736K 2020-02-25
15 Lebaumann $1118128K 2020-02-25
16 monkey13 $977918K 2020-02-22
17 tylaw $961702K 2020-02-24
18 HaiMinh999 $840571K 2020-02-25
19 KHACHSAN7SAO $826741K 2020-02-25
20 AJH $811507K 2020-02-25
21 Bumblebee $732127K 2020-02-24
22 ivydiep86 $704931K 2020-02-24
23 TinhTa_TanVo $649905K 2020-02-25
24 Septemb3r11 $644954K 2020-02-24
25 hahuong123 $635836K 2020-02-25
26 motmaumay $613608K 2020-02-24
27 tamhiep $520089K 2020-02-24
28 Vjna_Milk $507041K 2020-02-24
29 ts2602 $506371K 2020-02-25
30 ngamict6776 $498926K 2020-02-25
31 BaGIA_LILAC $496575K 2020-02-25
32 KhanhBang $444016K 2020-02-24
33 caothuvolam $424683K 2020-02-24
34 suongcali $403050K 2020-02-25
35 galangbuon74 $394966K 2020-02-25
36 arsenvl $392546K 2020-02-24
37 BienLangDu $387378K 2020-02-23
38 GioNayEOdau $371005K 2020-02-25
39 Behoang $358563K 2020-02-25
40 fridag2 $354134K 2020-02-22
41 z1980 $351472K 2020-02-25
42 Hoatigon $326719K 2020-02-24
43 pennsylvanla $282897K 2020-02-25
44 deadend $281255K 2020-02-24
45 wwwsnowwww $274651K 2020-02-24
46 Tam_Bang $262024K 2020-02-22
47 TrenHayDuoi $246593K 2020-02-24
48 ChungTuDon $216105K 2020-02-23
49 My_Tam $210795K 2020-02-24
50 mainhiphan $210002K 2020-02-23
51 NhatdoNhiden $202689K 2020-02-24
52 thaovy $200341K 2020-02-25
53 Michellele $198847K 2020-02-23
54 dakhuc $198074K 2020-02-24
55 Firer $190650K 2020-02-25
56 xuidoytroi $188920K 2020-02-25
57 MK_xx_11 $187505K 2020-02-23
58 langthangg $179601K 2020-02-25
59 Tamyra $172343K 2020-02-24
60 zurich $166544K 2020-02-25
61 Dien_vitinh $164683K 2020-02-23
62 JolliBee $164364K 2020-02-23
63 sake $159511K 2020-02-23
64 painted_wing $156976K 2020-02-23
65 Red__Tommy88 $150150K 2020-02-25
66 vuongbaky $147483K 2020-02-22
67 TiengMuaBuon $144162K 2020-02-25
68 CaoKyKuc $143248K 2020-02-24
69 Troy_Truong $137584K 2020-02-25
70 Khocdi_em $128317K 2020-02-23
71 caututo $125507K 2020-02-23
72 Sony1203 $124020K 2020-02-25
73 Be_Xau $121181K 2020-02-24
74 basau $115308K 2020-02-24
75 ngocdiem0125 $112546K 2020-02-24
76 dieuranthu6 $109803K 2020-02-25
77 MIKI_xixon $109748K 2020-02-24
78 bichkhue $107740K 2020-02-25
79 tai_anh_do $107341K 2020-02-24
80 kimbumkk $104999K 2020-02-25
81 deucher $104412K 2020-02-24
82 th0408 $103628K 2020-02-24
83 meo_vy $103416K 2020-02-23
84 Bienvang $103220K 2020-02-25
85 hoalan90 $102585K 2020-02-25
86 NguoiAyVaToi $101038K 2020-02-23
87 Hero_8x $100945K 2020-02-24
88 Greenlove $100735K 2020-02-23
89 DienKhacKim $97241K 2020-02-25
90 vitieubao212 $96994K 2020-02-24
91 ventura555 $96705K 2020-02-23
92 Death $96227K 2020-02-23
93 KeoDua $90000K 2020-02-22
94 BongBongBay $89347K 2020-02-23
95 HH_NH $86202K 2020-02-24
96 tatonxao $85614K 2020-02-23
97 Camly $85029K 2020-02-23
98 yenthanh0412 $81685K 2020-02-25
99 Hac_Bip_ $79406K 2020-02-24
100 bichlan33 $77525K 2020-02-24
Vinagames CXQ