Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xep

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 xtieu_daox $7801792K 2019-10-13
2 MeoDen $7266728K 2019-10-13
3 tusac01 $6379247K 2019-10-13
4 coplangthang $4081639K 2019-10-13
5 sure $3232431K 2019-10-14
6 sky $2970850K 2019-10-13
7 tina $2388519K 2019-10-12
8 tinhdoi $2245318K 2019-10-13
9 KFA $2000040K 2019-10-13
10 NeverMYlove $1687268K 2019-10-12
11 thik_om_anh $1592489K 2019-10-13
12 kieunaovayem $1578039K 2019-10-13
13 juleetruong9 $1485868K 2019-10-13
14 rachsoi $1387640K 2019-10-13
15 bagiadzamtac $1328354K 2019-10-12
16 VuiveCaLanG $1151588K 2019-10-14
17 KhanhBang $978923K 2019-10-14
18 z1980 $947704K 2019-10-14
19 tylaw $852934K 2019-10-13
20 Vjna_Milk $752008K 2019-10-12
21 myhuyen15 $699649K 2019-10-13
22 hahuong123 $651954K 2019-10-12
23 ng_huong8888 $506801K 2019-10-11
24 KHACHSAN7SAO $475848K 2019-10-13
25 Thoi0YeuNua $390251K 2019-10-12
26 kevin $386498K 2019-10-14
27 Em_Tap_Choi9 $373711K 2019-10-12
28 arsenvl $355060K 2019-10-13
29 mainhiphan $345021K 2019-10-11
30 LiLaN $343074K 2019-10-13
31 MIKI_xixon $328468K 2019-10-14
32 tlkt $318767K 2019-10-11
33 NhoAnhNhieu $317250K 2019-10-12
34 saomai $276503K 2019-10-13
35 tamhiep $275958K 2019-10-12
36 jan13 $274200K 2019-10-13
37 wwwsnowwww $269777K 2019-10-13
38 Hoatigon $265511K 2019-10-14
39 Tam_Bang $265072K 2019-10-13
40 deadend $264740K 2019-10-13
41 CCCP $245179K 2019-10-13
42 hoa_mieng_tu $240789K 2019-10-13
43 nguoirung $235013K 2019-10-13
44 ngocle81 $225325K 2019-10-12
45 Troy_Truong $220152K 2019-10-14
46 TrenHayDuoi $219230K 2019-10-12
47 KhoViTinh23 $208239K 2019-10-14
48 th0408 $206848K 2019-10-14
49 fishing $203353K 2019-10-13
50 My_Tam $202767K 2019-10-13
51 laoong $193287K 2019-10-13
52 A_A007 $181779K 2019-10-12
53 anhxaxu $174510K 2019-10-13
54 kimbumkk $172925K 2019-10-12
55 cakeo $169455K 2019-10-14
56 xuidoytroi $166697K 2019-10-12
57 AAA007 $163400K 2019-10-12
58 silentsoul $159969K 2019-10-12
59 Tamyra $157852K 2019-10-13
60 Sony1203 $146388K 2019-10-13
61 suongcali $146344K 2019-10-13
62 painted_wing $143572K 2019-10-13
63 Khocdi_em $135083K 2019-10-12
64 NQ009 $132627K 2019-10-12
65 LoveThChu $127914K 2019-10-13
66 BongBongBay $125168K 2019-10-13
67 nguyenchau09 $124304K 2019-10-14
68 TinhTa_TanVo $117886K 2019-10-13
69 BaoTa $117496K 2019-10-12
70 songbien $111026K 2019-10-13
71 MeliNa $110169K 2019-10-13
72 caututo $109506K 2019-10-13
73 Tuberose $107989K 2019-10-13
74 Z_Cobra_Z $107679K 2019-10-13
75 nhocbuon $107182K 2019-10-13
76 caothuvolam $105189K 2019-10-14
77 huuduyen $104380K 2019-10-11
78 ventura555 $102996K 2019-10-13
79 bichkhue $100207K 2019-10-13
80 Bagia1956 $98838K 2019-10-14
81 bumeo $95340K 2019-10-13
82 son3333 $93521K 2019-10-13
83 CamLoan $90093K 2019-10-13
84 ngocdiem0125 $88278K 2019-10-11
85 NguoiAc $85144K 2019-10-13
86 Hac_Bip_ $83838K 2019-10-13
87 BaGIA_LILAC $82048K 2019-10-13
88 HH_NH $80586K 2019-10-13
89 Azzaro $75394K 2019-10-13
90 StevenLuong1 $70589K 2019-10-12
91 tatonxao $70296K 2019-10-13
92 Co8_saigonn $69999K 2019-10-13
93 thahuong4 $69403K 2019-10-13
94 cafe_viahe $65497K 2019-10-13
95 jasmine_vu $65089K 2019-10-14
96 XepGirl $62685K 2019-10-11
97 hoalan90 $59220K 2019-10-13
98 HaiMinh999 $57973K 2019-10-12
99 ChauNhi $53661K 2019-10-12
100 xa_xatham $51661K 2019-10-13
Vinagames CXQ