Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xep

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xep trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 MeoDen $13522438K 2019-08-17
2 xtieu_daox $7812106K 2019-08-15
3 coplangthang $3637266K 2019-08-14
4 goldwhite $3513153K 2019-08-17
5 sure $3451488K 2019-08-14
6 tina $2500000K 2019-08-16
7 tusac01 $2177583K 2019-08-17
8 MoonWalk $1605124K 2019-08-14
9 NeverMYlove $1482118K 2019-08-17
10 thik_om_anh $1434584K 2019-08-16
11 rachsoi $1340775K 2019-08-16
12 BeeGees $951812K 2019-08-17
13 lou024 $935912K 2019-08-17
14 Vjna_Milk $831167K 2019-08-17
15 tylaw $789875K 2019-08-16
16 kieunaovayem $754236K 2019-08-16
17 anhxaxu $661511K 2019-08-16
18 BayerMunich $604922K 2019-08-17
19 ng_huong8888 $516414K 2019-08-15
20 Bienvang $471705K 2019-08-16
21 xuidoytroi $446074K 2019-08-17
22 mainhiphan $404028K 2019-08-16
23 kamikaze $364583K 2019-08-17
24 ngocxanh71 $358005K 2019-08-17
25 H4N $346065K 2019-08-16
26 th0408 $323105K 2019-08-16
27 yenthanh0412 $322761K 2019-08-17
28 Troy_Truong $316362K 2019-08-17
29 son1955 $291312K 2019-08-16
30 hen_wa $289137K 2019-08-16
31 sake $271621K 2019-08-16
32 CCCP $265329K 2019-08-15
33 BienLangDu $251307K 2019-08-17
34 Caothu_koten $238107K 2019-08-17
35 deadend $237952K 2019-08-17
36 NhoAnhNhieu $237619K 2019-08-17
37 Thoi0YeuNua $233211K 2019-08-16
38 chivas22 $226195K 2019-08-17
39 Tuberose $222979K 2019-08-16
40 WrX_Sti $206829K 2019-08-17
41 TrenHayDuoi $206790K 2019-08-16
42 MIKI_xixon $205907K 2019-08-17
43 Miseo $205570K 2019-08-14
44 arsenvl $202024K 2019-08-16
45 sacrifice $201461K 2019-08-16
46 A_A007 $195298K 2019-08-14
47 MyTam $187685K 2019-08-17
48 Z_Cobra_Z $179291K 2019-08-16
49 KhoViTinh23 $173517K 2019-08-17
50 Kimmi $166780K 2019-08-15
51 Villa_ViaHe $156329K 2019-08-16
52 Ngoisaocodon $156024K 2019-08-16
53 StevenLuong1 $153674K 2019-08-14
54 bang_bang $152251K 2019-08-17
55 Hayhoi_visao $148986K 2019-08-15
56 Em_Tap_Choi9 $148395K 2019-08-16
57 pcx $148000K 2019-08-16
58 tuan_pham $146236K 2019-08-14
59 muabuon $144521K 2019-08-16
60 painted_wing $143684K 2019-08-16
61 xa_la $142565K 2019-08-17
62 xa_xatham $141139K 2019-08-16
63 caututo $139217K 2019-08-16
64 kimbumkk $138513K 2019-08-17
65 NgChet_TroVe $135741K 2019-08-17
66 Sao_hom $133564K 2019-08-17
67 motmaumay $126938K 2019-08-17
68 tamhiep $115508K 2019-08-14
69 jasmine_vu $110940K 2019-08-14
70 Cutie $110061K 2019-08-16
71 ventura555 $109030K 2019-08-14
72 KNTinhAnh $101703K 2019-08-17
73 Choimachay $100169K 2019-08-16
74 CamLoan $92486K 2019-08-16
75 pepsi123 $92355K 2019-08-15
76 bichkhue $90658K 2019-08-14
77 ngocdiem0125 $86982K 2019-08-16
78 HH_NH $83272K 2019-08-15
79 caonhan1 $83269K 2019-08-17
80 votinh_US $82804K 2019-08-17
81 son3333 $79215K 2019-08-14
82 STFU $78690K 2019-08-16
83 caothuvolam $77403K 2019-08-15
84 newzealand $73209K 2019-08-14
85 cutevyna $70982K 2019-08-15
86 dragongerl $70027K 2019-08-16
87 pmloananhmp $67633K 2019-08-17
88 codai_bendg $66443K 2019-08-17
89 fridag2 $65114K 2019-08-17
90 thahuong4 $63097K 2019-08-17
91 daisy01 $61903K 2019-08-16
92 nguyenchau09 $61185K 2019-08-16
93 Lalethien28 $60767K 2019-08-16
94 hoalan90 $57996K 2019-08-15
95 VoTinh6789 $57278K 2019-08-16
96 trang_2008 $53107K 2019-08-15
97 LoveThChu $52524K 2019-08-17
98 SherryTruong $52231K 2019-08-15
99 haydetoiyen9 $51747K 2019-08-16
100 Chanh $50422K 2019-08-17
Vinagames CXQ