Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của brianluu

Ngày Thắng Người chơi
05/07-hongdaNhuanHoabrianluu
05/07+hongdaNhuanHoabrianluu
05/07+hongdaNhuanHoabrianluu
05/07+hongdaNhuanHoabrianluu
05/07+hongdaNhuanHoabrianluu
05/07+hongdaNhuanHoabrianluu
Vinagames CXQ