Ngôn ngữ

100 người giàu nhất ChinesePoker

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi ChinesePoker trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Doanfl1 $25933951K 2018-11-18
2 lam5858 $4310620K 2018-11-17
3 worc06 $3027558K 2018-11-18
4 xuadini3mdau $1391272K 2018-11-15
5 ChuThoon $528766K 2018-11-18
6 caydang_Tdoi $427657K 2018-11-18
7 TrenHayDuoi $307597K 2018-11-16
8 chuyen_xedoi $306719K 2018-11-18
9 Hoahongxanh2 $293815K 2018-11-16
10 Donovan1975 $292071K 2018-11-15
11 kyniem_ $220234K 2018-11-18
12 thuy_andy $214508K 2018-11-18
13 Z28_2013 $212685K 2018-11-18
14 Le_johan $181455K 2018-11-18
15 TranBaoThai $174032K 2018-11-17
16 wwwsnowwww $170202K 2018-11-16
17 Tamyra $162663K 2018-11-16
18 NganCanhHac $160102K 2018-11-15
19 luutinh $154469K 2018-11-17
20 is $153500K 2018-11-16
21 juleetruong9 $150850K 2018-11-17
22 anhvebenem $144510K 2018-11-18
23 anhvo $138008K 2018-11-17
24 ThienNhan_ $134655K 2018-11-15
25 nguluc $130070K 2018-11-18
26 thammai65 $129606K 2018-11-17
27 MaiBenAnh $115698K 2018-11-15
28 chinguyen $114549K 2018-11-18
29 muchu $113804K 2018-11-18
30 vinhphu1 $106007K 2018-11-16
31 NeverMYlove $99995K 2018-11-16
32 wenbiet321 $98948K 2018-11-18
33 NupLum $96813K 2018-11-15
34 alva1 $96326K 2018-11-18
35 MeoDen $86520K 2018-11-18
36 An___cuop $82008K 2018-11-18
37 nguyenchau09 $77386K 2018-11-17
38 Caothu_koten $76773K 2018-11-18
39 Cat_320U $73303K 2018-11-17
40 HoaBangLang $72106K 2018-11-18
41 VoTinh6789 $70593K 2018-11-17
42 No $67950K 2018-11-17
43 henekiepsau $67220K 2018-11-17
44 Thu___2000 $63040K 2018-11-18
45 conrongcon $61678K 2018-11-15
46 ca_tra $60919K 2018-11-15
47 luquan $60883K 2018-11-16
48 KeoDua $57442K 2018-11-18
49 Ohienglanh $52679K 2018-11-18
50 cathot $51885K 2018-11-16
51 alma1 $50000K 2018-11-15
52 tung92843 $49061K 2018-11-17
53 khoi_quyen40 $46724K 2018-11-18
54 angiang21 $46440K 2018-11-15
55 vuphong $42879K 2018-11-18
56 hung_son $42735K 2018-11-15
57 O_GiaBuiDoi $38240K 2018-11-18
58 hef $36636K 2018-11-18
59 myhuyen15 $36555K 2018-11-17
60 z1980 $36515K 2018-11-18
61 rongvangsjc1 $34086K 2018-11-17
62 Gyoza $32879K 2018-11-16
63 butchi010190 $32628K 2018-11-18
64 uyen $32600K 2018-11-18
65 gia_ham_dzui $32568K 2018-11-18
66 THU_HONG3000 $32520K 2018-11-16
67 tinhsay72 $31642K 2018-11-18
68 phi_ung $30813K 2018-11-18
69 sam_168 $30598K 2018-11-18
70 cho_tui_choi $30463K 2018-11-18
71 tam_1950 $30178K 2018-11-17
72 TieuTho05 $29975K 2018-11-16
73 vuongbaky $29483K 2018-11-17
74 ducquynh1 $29396K 2018-11-16
75 th0408 $29042K 2018-11-18
76 fighting2016 $28319K 2018-11-17
77 twoway $27846K 2018-11-15
78 HoaHong11 $27022K 2018-11-15
79 DiBanMuoi $26828K 2018-11-18
80 Jessica5 $25042K 2018-11-17
81 Promise_Love $25000K 2018-11-17
82 DaiGiaChauAu $23000K 2018-11-17
83 TDL $20756K 2018-11-18
84 Than_fa_cua $20617K 2018-11-16
85 cubbi $20253K 2018-11-17
86 lollipop $19801K 2018-11-15
87 bluegill $19574K 2018-11-18
88 Hac_Bip_ $18972K 2018-11-17
89 aznc2k $18881K 2018-11-17
90 Azzaro $18685K 2018-11-15
91 honemroichay $18282K 2018-11-17
92 TrungBanhBao $18075K 2018-11-18
93 oooviai $17766K 2018-11-16
94 anh_dau_troc $17697K 2018-11-15
95 lonesome1 $17614K 2018-11-16
96 on_che_dau $17383K 2018-11-17
97 HeoNaiLeoCay $17227K 2018-11-15
98 sacrifice $16866K 2018-11-16
99 Kieu_lobuoc $16650K 2018-11-17
100 mainhiphan $16571K 2018-11-18
Vinagames CXQ