Ngôn ngữ

100 người giàu nhất ChinesePoker

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi ChinesePoker trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Doanfl1 $25417318K 2019-01-17
2 gietlasechet $5886440K 2019-01-17
3 lam5858 $4386171K 2019-01-15
4 worc06 $2885552K 2019-01-17
5 lamhn $1316926K 2019-01-17
6 DaiCathay $1097314K 2019-01-17
7 ChuThoon $933099K 2019-01-17
8 thuyenxa_bdo $910653K 2019-01-15
9 k_killers_k $680359K 2019-01-17
10 XaTuiRa $623359K 2019-01-17
11 ng_huong8888 $611207K 2019-01-15
12 tuan_kiet $534502K 2019-01-16
13 lamnguyet $478525K 2019-01-17
14 lathutranthe $468991K 2019-01-14
15 Ohienglanh $427052K 2019-01-17
16 Hoahongxanh2 $378761K 2019-01-17
17 Le_johan $375617K 2019-01-17
18 chuyen_xedoi $371548K 2019-01-17
19 cubbi $346601K 2019-01-14
20 Z28_2013 $341266K 2019-01-14
21 TrenHayDuoi $315573K 2019-01-14
22 Donovan1975 $287879K 2019-01-16
23 VoTinh6789 $280049K 2019-01-17
24 Andybinh $254690K 2019-01-17
25 meo_vy $239684K 2019-01-17
26 th0408 $236491K 2019-01-16
27 kmacarongk $224342K 2019-01-17
28 anh_dau_troc $219320K 2019-01-16
29 Kimmi $219150K 2019-01-16
30 Vigo $218204K 2019-01-17
31 wwwsnowwww $170876K 2019-01-16
32 Tamyra $160819K 2019-01-16
33 thammai65 $133540K 2019-01-16
34 Qmle $132338K 2019-01-17
35 NganCanhHac $125075K 2019-01-14
36 Carina $122265K 2019-01-14
37 MeoMapVoTinh $116802K 2019-01-16
38 nguoirung $115848K 2019-01-16
39 kiep_huynhde $112100K 2019-01-16
40 cathot $103191K 2019-01-17
41 nguluc $102060K 2019-01-17
42 Sony1203 $101073K 2019-01-16
43 galangtinhxu $100097K 2019-01-15
44 bichlan33 $98305K 2019-01-16
45 kiss_3m $94372K 2019-01-15
46 phi_ung $86108K 2019-01-17
47 kim_linh $80611K 2019-01-17
48 HyVong $79513K 2019-01-16
49 baltimore_ $76286K 2019-01-17
50 MeoDen $73091K 2019-01-17
51 sam_168 $67919K 2019-01-17
52 small_dragon $62180K 2019-01-14
53 luquan $62129K 2019-01-17
54 O_GiaBuiDoi $56723K 2019-01-17
55 angiang21 $54222K 2019-01-17
56 MuaChieu08 $49430K 2019-01-17
57 khoi_quyen40 $43861K 2019-01-16
58 hef $41099K 2019-01-16
59 alva1 $40000K 2019-01-17
60 hung_son $39318K 2019-01-16
61 Ngoi_im_re4 $37470K 2019-01-17
62 thuy_andy $35167K 2019-01-16
63 tam_1950 $34412K 2019-01-17
64 chuaNgo_02 $34283K 2019-01-16
65 TinhBuon_ $34150K 2019-01-16
66 KhiCon $34034K 2019-01-17
67 alma1 $34027K 2019-01-17
68 chuia11 $33827K 2019-01-15
69 NguoiTriKy2 $33573K 2019-01-17
70 Kho_Qua $33212K 2019-01-14
71 FP $32873K 2019-01-15
72 kill_to_kill $32256K 2019-01-16
73 Nguoi_Doi $31768K 2019-01-16
74 NhuTuyet $30873K 2019-01-16
75 tylaw $30700K 2019-01-17
76 hoangtung1 $30480K 2019-01-17
77 fighting2016 $30046K 2019-01-16
78 IND_ $29876K 2019-01-17
79 vlt787 $29876K 2019-01-17
80 conrongcon $29697K 2019-01-17
81 silent $29600K 2019-01-16
82 Mong_Van $29419K 2019-01-17
83 robot777 $28125K 2019-01-17
84 duongphuong $27887K 2019-01-14
85 cho_tui_choi $27813K 2019-01-16
86 myhuyen15 $27760K 2019-01-17
87 chi_the_thoi $27155K 2019-01-16
88 ca_tra $26280K 2019-01-16
89 chinguyen $25400K 2019-01-14
90 muchu $25171K 2019-01-17
91 fridag2 $24697K 2019-01-15
92 MiNh0n $24529K 2019-01-14
93 Eagle $24261K 2019-01-17
94 thanhlong $24197K 2019-01-17
95 HoaHong11 $24089K 2019-01-17
96 Public_Enemy $23790K 2019-01-15
97 LenhHoca $23662K 2019-01-15
98 anhvebenem $22613K 2019-01-17
99 Khocdi_em $21794K 2019-01-17
100 onithanh $21788K 2019-01-15
Vinagames CXQ