Ngôn ngữ

100 người giàu nhất ChinesePoker

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi ChinesePoker trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Doanfl1 $22203103K 2017-11-18
2 gietlasechet $5551066K 2017-11-17
3 lam5858 $4131186K 2017-11-17
4 nhu_huynh123 $3093328K 2017-11-17
5 anhxinloiem $1722819K 2017-11-17
6 ChoEmNiemTin $1478049K 2017-11-15
7 xuadini3mdau $1187056K 2017-11-15
8 k_killers_k $1183663K 2017-11-17
9 Hoahongxanh2 $815729K 2017-11-16
10 thuyenxa_bdo $714782K 2017-11-17
11 rachgia $695214K 2017-11-18
12 MaiHuhBonBon $660303K 2017-11-16
13 chinguyen $582975K 2017-11-18
14 KCSJ $568982K 2017-11-17
15 Beautifulday $530941K 2017-11-18
16 ng_huong8888 $501881K 2017-11-16
17 VuiveCaLanG $420210K 2017-11-18
18 TrenHayDuoi $325386K 2017-11-15
19 Dieu_Buon $292833K 2017-11-17
20 vanity $240000K 2017-11-15
21 conrongcon $237580K 2017-11-17
22 saigon99 $217387K 2017-11-18
23 KhoViTinh23 $192186K 2017-11-17
24 AnhXuLaAus $190032K 2017-11-16
25 goldwhite $184702K 2017-11-16
26 Vigo $177268K 2017-11-18
27 philly1 $160877K 2017-11-18
28 NhinOpMWinh $152775K 2017-11-17
29 sure $142953K 2017-11-17
30 Ky_Nhong $140010K 2017-11-15
31 yenthanh0412 $121914K 2017-11-17
32 TDL $108397K 2017-11-18
33 DaTinhSJ $107668K 2017-11-18
34 vinhphu1 $103968K 2017-11-17
35 CocAnh $98845K 2017-11-17
36 Gyoza $96155K 2017-11-17
37 cdangny $91788K 2017-11-16
38 anhvebenem $86129K 2017-11-17
39 th0408 $83626K 2017-11-18
40 thammai65 $82982K 2017-11-18
41 Tinh_ngheo $76900K 2017-11-17
42 lonesome1 $76798K 2017-11-18
43 kyniem_ $76447K 2017-11-15
44 small_dragon $75579K 2017-11-17
45 Sim06 $52543K 2017-11-17
46 LinhChiTran $52191K 2017-11-17
47 tung92843 $50198K 2017-11-16
48 gaproixa $50000K 2017-11-16
49 TaVanYNguoi $47813K 2017-11-16
50 nhg $46537K 2017-11-17
51 luutinh $46528K 2017-11-17
52 hung_son $45692K 2017-11-15
53 tylaw $45621K 2017-11-17
54 bichlan33 $44749K 2017-11-17
55 TYGERWIN $40565K 2017-11-16
56 giangho36 $40202K 2017-11-15
57 mai_vy $38365K 2017-11-16
58 NhatAnh $37064K 2017-11-15
59 luquan $36838K 2017-11-17
60 tp $35696K 2017-11-16
61 TinhTinh $35563K 2017-11-17
62 cathot $34537K 2017-11-17
63 Vivianluu $34303K 2017-11-16
64 Z28_2013 $33047K 2017-11-15
65 trongtmatdoi $31733K 2017-11-17
66 kmacarongk $31641K 2017-11-17
67 myhuyen15 $31336K 2017-11-18
68 DestinyMove $31254K 2017-11-17
69 BienNho70 $31232K 2017-11-18
70 anhchoem $30629K 2017-11-18
71 thuy_andy $30249K 2017-11-18
72 TinhNongTham $30235K 2017-11-15
73 xa_xatham $29963K 2017-11-15
74 tam_1950 $28991K 2017-11-15
75 Sway $28725K 2017-11-15
76 nguluc $28143K 2017-11-18
77 kc408 $26624K 2017-11-16
78 khoi_quyen40 $25894K 2017-11-15
79 Jasonstatham $25262K 2017-11-15
80 Thanh_Tuan87 $25243K 2017-11-15
81 coplangthang $24625K 2017-11-17
82 hoangtung1 $24557K 2017-11-18
83 honemroichay $22542K 2017-11-16
84 Soledad $22499K 2017-11-16
85 cutevyna $22280K 2017-11-18
86 mistadacbiet $22260K 2017-11-17
87 kevinduy2005 $21993K 2017-11-16
88 Tieu_Miu $21286K 2017-11-16
89 halong888 $20976K 2017-11-17
90 choi0chaynhe $20694K 2017-11-16
91 hoahongxanh1 $20470K 2017-11-16
92 fighting2016 $20421K 2017-11-16
93 meo_trang $20400K 2017-11-16
94 eabbank $20252K 2017-11-15
95 SemaganiV $19280K 2017-11-17
96 bluegill $19188K 2017-11-17
97 jennifer_181 $18676K 2017-11-16
98 HanLeNgan $18389K 2017-11-17
99 acquy15 $18133K 2017-11-18
100 kristal $18000K 2017-11-16