Ngôn ngữ

100 người giàu nhất ChinesePoker

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi ChinesePoker trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Doanfl1 $20307459K 2017-06-25
2 chouchou1 $11602171K 2017-06-27
3 gietlasechet $5339583K 2017-06-24
4 lam5858 $4229765K 2017-06-25
5 MaiHuhBonBon $1745625K 2017-06-25
6 tinh_onlline $1636595K 2017-06-27
7 CocAnh $1315205K 2017-06-27
8 anhxinloiem $1100957K 2017-06-26
9 xuadini3mdau $1041509K 2017-06-25
10 tung $906161K 2017-06-24
11 chuyen_xedoi $630586K 2017-06-27
12 ChoMayChetNe $479915K 2017-06-27
13 k_killers_k $432671K 2017-06-27
14 xem_phim $412620K 2017-06-27
15 heo_coi $401624K 2017-06-27
16 TrenHayDuoi $347398K 2017-06-24
17 lathutranthe $256589K 2017-06-27
18 unome $254420K 2017-06-27
19 Huu_Tam $235332K 2017-06-27
20 vangtrangty $202512K 2017-06-27
21 tp $181881K 2017-06-24
22 Tamyra $165942K 2017-06-24
23 A_A_A_A $156266K 2017-06-27
24 TVMienTrung1 $155542K 2017-06-26
25 CoBe_TeTua $155202K 2017-06-27
26 BachCotTinh_ $144372K 2017-06-24
27 AnhKhoTX $141512K 2017-06-25
28 Hoahongxanh2 $140240K 2017-06-26
29 philly1 $122525K 2017-06-27
30 baltimore_ $118598K 2017-06-26
31 Tructruc1986 $105395K 2017-06-27
32 ngocxanh71 $105342K 2017-06-27
33 queem $103396K 2017-06-25
34 HoaTimNgayX $98568K 2017-06-27
35 Vigo $98381K 2017-06-27
36 z1980 $98236K 2017-06-27
37 vinhphu1 $96217K 2017-06-27
38 Tinh_ngheo $95391K 2017-06-27
39 cathot $92847K 2017-06-27
40 hoahongxanh1 $91017K 2017-06-27
41 DaoHoaKhach $88162K 2017-06-26
42 lakers_1 $83653K 2017-06-27
43 billgatenghe $81741K 2017-06-26
44 em_ngheo $81386K 2017-06-25
45 DzuAoBuidoi $80463K 2017-06-26
46 luutinh $78087K 2017-06-27
47 LangLeYeu $77258K 2017-06-26
48 VipNightLife $76598K 2017-06-24
49 kevinduy2005 $76108K 2017-06-27
50 thanh412 $68728K 2017-06-27
51 thanh_dat $66265K 2017-06-26
52 cdangny $65927K 2017-06-25
53 thammai65 $58037K 2017-06-26
54 hong_dung $55624K 2017-06-27
55 myhuyen15 $54696K 2017-06-27
56 Tuyetlongphi $52859K 2017-06-25
57 GalaxyS5 $52659K 2017-06-27
58 tung92843 $52045K 2017-06-26
59 denbacdotinh $51863K 2017-06-26
60 DKTB $48900K 2017-06-27
61 BlackVip $48795K 2017-06-27
62 TDL $47931K 2017-06-25
63 gaproixa $42529K 2017-06-27
64 tmv $41767K 2017-06-27
65 trummacau $40809K 2017-06-27
66 MeoDen $39025K 2017-06-27
67 ducquynh1 $38028K 2017-06-27
68 HoangHonTim $37589K 2017-06-25
69 gia_ham_dzui $36916K 2017-06-25
70 hobao $36812K 2017-06-27
71 kmacarongk $36427K 2017-06-27
72 lonesome1 $35899K 2017-06-27
73 yeuviem $32831K 2017-06-25
74 TinhNongTham $30973K 2017-06-24
75 tam_1950 $30311K 2017-06-26
76 My_Tam $30254K 2017-06-24
77 DestinyMove $29845K 2017-06-26
78 thanhkim $29007K 2017-06-27
79 DuocVaMat $28958K 2017-06-27
80 Giang_Uyen $28071K 2017-06-26
81 thanbai70 $27905K 2017-06-27
82 mistadacbiet $25139K 2017-06-27
83 luquan $25051K 2017-06-27
84 tinhdoi $24737K 2017-06-27
85 ThuyNhi05 $24340K 2017-06-27
86 gameoflove69 $24083K 2017-06-27
87 chinguyen $23531K 2017-06-27
88 Klaus_Le $22996K 2017-06-27
89 thantai01 $22387K 2017-06-27
90 QueenDiamonD $22002K 2017-06-25
91 Soledad $21974K 2017-06-24
92 Chipc0n__ $21018K 2017-06-27
93 honemroichay $20722K 2017-06-27
94 CanhHongPhai $20121K 2017-06-25
95 oakland66 $20079K 2017-06-25
96 fighting2016 $19720K 2017-06-26
97 denlai $19560K 2017-06-27
98 anh9_SuPhu $19546K 2017-06-27
99 thuy_andy $19471K 2017-06-27
100 net_boy $19225K 2017-06-26