Ngôn ngữ

100 người giàu nhất ChinesePoker

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi ChinesePoker trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Doanfl1 $20186466K 2017-08-19
2 chouchou1 $11184047K 2017-08-18
3 gietlasechet $5478018K 2017-08-18
4 lam5858 $4300157K 2017-08-17
5 killers $1932901K 2017-08-19
6 anhxinloiem $1600675K 2017-08-19
7 thuyenxa_bdo $1193036K 2017-08-17
8 rachgia $1169047K 2017-08-18
9 xuadini3mdau $1044110K 2017-08-17
10 CocAnh $893751K 2017-08-19
11 tinh_onlline $686304K 2017-08-19
12 ChuThoon $638585K 2017-08-17
13 ng_huong8888 $555410K 2017-08-18
14 heo_coi $485150K 2017-08-19
15 k_killers_k $481689K 2017-08-19
16 Beautifulday $470384K 2017-08-17
17 sure $446445K 2017-08-18
18 honemroichay $325861K 2017-08-19
19 AnhKhoTX $292736K 2017-08-18
20 Z28_2013 $204058K 2017-08-19
21 anh9_SuPhu $185645K 2017-08-19
22 small_swan $152845K 2017-08-18
23 MeliNa $152037K 2017-08-18
24 conrongcon $149210K 2017-08-16
25 Donovan1975 $147084K 2017-08-19
26 Vigo $141971K 2017-08-19
27 thanh_dat $134240K 2017-08-18
28 mai_vy $129315K 2017-08-19
29 abovenbeyond $129228K 2017-08-18
30 Rhea $128252K 2017-08-17
31 yeuviem $128056K 2017-08-19
32 Vivianluu $114106K 2017-08-19
33 Tinh_ngheo $112212K 2017-08-19
34 cindyng $101400K 2017-08-19
35 sky $98329K 2017-08-17
36 vinhphu1 $97879K 2017-08-18
37 Hac_Bip_ $79875K 2017-08-16
38 halong888 $75826K 2017-08-19
39 chinguyen $75512K 2017-08-17
40 vangtrangty $75196K 2017-08-18
41 thammai65 $70551K 2017-08-18
42 cdangny $70175K 2017-08-19
43 annakim $69250K 2017-08-19
44 babinsu $67125K 2017-08-19
45 kydacanmui $66296K 2017-08-18
46 canhbuom_td $59718K 2017-08-17
47 chich_xagiao $55785K 2017-08-18
48 anhvebenem $51814K 2017-08-17
49 Cat_320U $51286K 2017-08-19
50 tung92843 $51063K 2017-08-16
51 den_do2015 $48518K 2017-08-19
52 tuan_kiet $46217K 2017-08-19
53 saigon99 $45172K 2017-08-19
54 soanmay $45053K 2017-08-19
55 babebin $44685K 2017-08-18
56 denbacdotinh $44093K 2017-08-18
57 beau $43918K 2017-08-19
58 hung_son $43431K 2017-08-18
59 xep_quyenru $42835K 2017-08-16
60 philly1 $39850K 2017-08-19
61 lonesome1 $37655K 2017-08-18
62 sam_168 $36854K 2017-08-17
63 mixu $36675K 2017-08-18
64 sam_128 $36317K 2017-08-17
65 HoaMoiNo $36292K 2017-08-19
66 caydang_Tdoi $34504K 2017-08-18
67 redhoahong $33711K 2017-08-16
68 TinhNongTham $32520K 2017-08-19
69 luquan $31180K 2017-08-19
70 tam_1950 $30566K 2017-08-16
71 MeoDen $30483K 2017-08-17
72 chuia11 $30181K 2017-08-18
73 Hoahongxanh2 $29906K 2017-08-19
74 cho_tui_choi $29882K 2017-08-17
75 benzthuan $29510K 2017-08-17
76 MindUrBiz $29404K 2017-08-17
77 denlai $29219K 2017-08-19
78 ThuyPhuong $29068K 2017-08-18
79 anh_dau_troc $28949K 2017-08-19
80 Ohienglanh $28677K 2017-08-19
81 Thanh_Tuan87 $28303K 2017-08-19
82 kmacarongk $28298K 2017-08-19
83 ong_thoan $28289K 2017-08-19
84 mistadacbiet $27964K 2017-08-19
85 mapmap $27907K 2017-08-18
86 Bagia8 $26955K 2017-08-19
87 touch $26850K 2017-08-17
88 luutinh $26280K 2017-08-17
89 conthiennga $25562K 2017-08-17
90 Le_johan $25257K 2017-08-19
91 GiotNho $24610K 2017-08-16
92 KhoViTinh23 $23908K 2017-08-17
93 butchi010190 $23746K 2017-08-19
94 sweety_vyvy $23604K 2017-08-19
95 bamap $23601K 2017-08-17
96 byentrove $22500K 2017-08-19
97 MuaChieu08 $21822K 2017-08-18
98 yenthanh0412 $20912K 2017-08-16
99 Sim06 $20876K 2017-08-19
100 arsenvl $20465K 2017-08-17