Ngôn ngữ

100 người giàu nhất ChinesePoker

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi ChinesePoker trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Doanfl1 $22719830K 2018-01-18
2 gietlasechet $5377381K 2018-01-17
3 lam5858 $4166717K 2018-01-17
4 nhu_huynh123 $3801505K 2018-01-15
5 k_killers_k $1225965K 2018-01-17
6 VuiveCaLanG $1070823K 2018-01-18
7 ChoEmNiemTin $1037549K 2018-01-17
8 worc06 $835818K 2018-01-17
9 anhxinloiem $751136K 2018-01-17
10 Hoahongxanh2 $686940K 2018-01-17
11 ng_huong8888 $501456K 2018-01-17
12 rachgia $407956K 2018-01-18
13 ChuThoon $379815K 2018-01-18
14 sky $348928K 2018-01-18
15 DoiK0DoiThu $297974K 2018-01-18
16 thanh_dat $288117K 2018-01-16
17 luutinh $275344K 2018-01-17
18 clippers $253800K 2018-01-15
19 chuyen_xedoi $229607K 2018-01-17
20 philly1 $220087K 2018-01-17
21 Vigo $219764K 2018-01-17
22 trieu_minh $205509K 2018-01-17
23 DaTinhSJ $200000K 2018-01-17
24 AAA007 $198240K 2018-01-15
25 chinguyen $196560K 2018-01-17
26 cathot $186221K 2018-01-17
27 caydang_Tdoi $183397K 2018-01-18
28 NhinOpMWinh $160928K 2018-01-18
29 conrongcon $140784K 2018-01-16
30 goldwhite $138477K 2018-01-17
31 cubbi $135306K 2018-01-16
32 vinhphu1 $121618K 2018-01-17
33 ThienNhat $117039K 2018-01-16
34 tinhsaoquen $116607K 2018-01-16
35 RuouBiaPhim $111911K 2018-01-15
36 kmacarongk $110381K 2018-01-17
37 KCSJ $103955K 2018-01-17
38 TVMienTrung1 $100756K 2018-01-16
39 cdangny $99236K 2018-01-17
40 TQ0609 $99100K 2018-01-18
41 honemroichay $98582K 2018-01-18
42 ghienbaucua_ $94952K 2018-01-18
43 yenthanh0412 $94588K 2018-01-15
44 LinhChiTran $93538K 2018-01-16
45 thammai65 $92503K 2018-01-17
46 small_swan $91936K 2018-01-16
47 Tinh_ngheo $89267K 2018-01-16
48 SouthKing $87933K 2018-01-18
49 baltimore_ $87641K 2018-01-16
50 bktp $86545K 2018-01-16
51 meovangsjc1 $82278K 2018-01-18
52 cutevyna $78086K 2018-01-17
53 TinhBietLy $73020K 2018-01-18
54 andy1 $66292K 2018-01-17
55 em_ngheo $61388K 2018-01-15
56 andynguyentx $61337K 2018-01-17
57 KhoViTinh23 $56388K 2018-01-17
58 Minion $56152K 2018-01-17
59 fridag2 $55187K 2018-01-17
60 nguluc $51827K 2018-01-17
61 WhiteGold $50225K 2018-01-18
62 Nua_trai_Tim $50038K 2018-01-17
63 MuaChieu08 $47352K 2018-01-16
64 tung92843 $46424K 2018-01-17
65 trongtmatdoi $45508K 2018-01-16
66 AngMayBuon $43466K 2018-01-18
67 denbacdotinh $41465K 2018-01-15
68 tylaw $40295K 2018-01-16
69 lonesome1 $40000K 2018-01-16
70 ngamict6776 $39981K 2018-01-17
71 lathutranthe $39900K 2018-01-17
72 MeliNa $39823K 2018-01-16
73 thanh412 $39348K 2018-01-17
74 coplangthang $39105K 2018-01-17
75 Serendipity $38306K 2018-01-17
76 kristal $38000K 2018-01-17
77 TechnologyP $37757K 2018-01-16
78 DestinyMove $37370K 2018-01-17
79 kyniem_ $36267K 2018-01-16
80 ducquynh1 $34446K 2018-01-17
81 luquan $34174K 2018-01-17
82 ngoclinh $32754K 2018-01-18
83 vua_thatbai $32595K 2018-01-18
84 mai_vy $31437K 2018-01-17
85 BachCotTinh_ $31333K 2018-01-16
86 kyniemdoita $31113K 2018-01-15
87 anhchoem $30631K 2018-01-17
88 quan4400 $30498K 2018-01-17
89 TinhNongTham $30482K 2018-01-16
90 butchi010190 $30150K 2018-01-18
91 ohitstommy $29663K 2018-01-15
92 lentuong $29603K 2018-01-16
93 sure $29437K 2018-01-18
94 Hero_8x $29126K 2018-01-18
95 MeoDen $29101K 2018-01-17
96 Forever_8x $27771K 2018-01-18
97 NoWomanNoCry $27473K 2018-01-17
98 meo_trang $27448K 2018-01-17
99 Soledad $27358K 2018-01-15
100 tam_1950 $26920K 2018-01-17