Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Bigtwo

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Bigtwo trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Tai_Ty $2968509K 2020-02-25
2 tylaw $2085264K 2020-02-25
3 Vigo $906726K 2020-02-25
4 Galaxy $468379K 2020-02-25
5 son2222 $238988K 2020-02-24
6 trungnhi1977 $222149K 2020-02-24
7 beau $190030K 2020-02-24
8 Tamyra $156630K 2020-02-24
9 cubbi $151183K 2020-02-24
10 son3333 $140008K 2020-02-24
11 Enterprise $135375K 2020-02-24
12 sarang_hae $123370K 2020-02-23
13 Sunshine $107530K 2020-02-22
14 wwwsnowwww $107153K 2020-02-24
15 buddyduce $102463K 2020-02-25
16 XOXO $93909K 2020-02-23
17 duckie $91927K 2020-02-25
18 caonhan1 $89090K 2020-02-24
19 vetinh $83357K 2020-02-24
20 vannghia $66730K 2020-02-24
21 nguoiyeucodo $65030K 2020-02-25
22 ThuyNhi05 $62866K 2020-02-22
23 ChuoineCuong $59619K 2020-02-24
24 blueliner $59083K 2020-02-25
25 kevintnp $53073K 2020-02-25
26 ThePlayer $50735K 2020-02-25
27 My_Tam $49752K 2020-02-24
28 UntoUchablE $49265K 2020-02-23
29 Guyver $46915K 2020-02-22
30 sangfuongtam $45707K 2020-02-24
31 choivachem $41818K 2020-02-25
32 siuhaha3323 $38844K 2020-02-24
33 choi0chaynhe $33290K 2020-02-23
34 hailat $32296K 2020-02-25
35 vuisophan $26501K 2020-02-25
36 duongphuong $26015K 2020-02-25
37 cautien $25802K 2020-02-25
38 Max2222 $22741K 2020-02-23
39 lLacBuoc $21212K 2020-02-24
40 bathuong $16519K 2020-02-25
41 Van_x_Khanh $14925K 2020-02-25
42 xa_xatham $14787K 2020-02-24
43 maDuc $14587K 2020-02-23
44 Gotballs $12055K 2020-02-25
45 dougmiller $10506K 2020-02-24
46 dzai_trau $8927K 2020-02-25
47 sivyha $8594K 2020-02-23
48 PhanLe $7703K 2020-02-24
49 bk $7447K 2020-02-24
50 Happyman2018 $6994K 2020-02-24
51 dingdufs $6499K 2020-02-25
52 TYGERWIN $5609K 2020-02-23
53 r1800t $4905K 2020-02-24
54 snowite $4811K 2020-02-25
55 Sami99 $4702K 2020-02-25
56 CR_7 $4355K 2020-02-23
57 Neuker $3584K 2020-02-23
58 Ha_my $3433K 2020-02-22
59 tranalex $3214K 2020-02-24
60 puasualamua $3161K 2020-02-25
61 thi_no123 $3104K 2020-02-23
62 bruce_chi $3100K 2020-02-23
Vinagames CXQ