Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Bigtwo

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Bigtwo trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 tylaw $3970168K 2019-06-16
2 Tai_Ty $2074755K 2019-06-16
3 LoLamLamLo $1146935K 2019-06-15
4 Vigo $878421K 2019-06-16
5 Galaxy $565015K 2019-06-14
6 cubbi $211988K 2019-06-15
7 trungnhi1977 $202300K 2019-06-16
8 caonhan1 $127855K 2019-06-17
9 lucas $121938K 2019-06-15
10 vuabit2004 $114931K 2019-06-16
11 beau $100536K 2019-06-16
12 son3333 $93199K 2019-06-16
13 HongKianVui $69275K 2019-06-15
14 BINBIN $60325K 2019-06-16
15 hobao $60150K 2019-06-15
16 kevintnp $58205K 2019-06-17
17 emngheo $57497K 2019-06-16
18 Enterprise $55524K 2019-06-16
19 nguoiyeucodo $49858K 2019-06-17
20 UntoUchablE $48319K 2019-06-15
21 choivachem $47256K 2019-06-17
22 blueliner $44117K 2019-06-16
23 Na $40229K 2019-06-15
24 phuongle $36453K 2019-06-17
25 siuhaha3323 $34794K 2019-06-16
26 Promise_Love $30523K 2019-06-14
27 LeGend_1900_ $29589K 2019-06-14
28 bobombo $27286K 2019-06-17
29 maDuc $27181K 2019-06-15
30 gaunau $22850K 2019-06-16
31 gameler $22031K 2019-06-16
32 hailat $21292K 2019-06-17
33 LaThuDoThi $20690K 2019-06-17
34 kem_vani $19202K 2019-06-16
35 XukaMon $18862K 2019-06-17
36 mastersuper1 $16815K 2019-06-14
37 berlin $16600K 2019-06-16
38 TuBunbohue $15920K 2019-06-16
39 daitrumso $15887K 2019-06-15
40 yeutienthoi $14462K 2019-06-15
41 Ti_Vua $13772K 2019-06-14
42 MrVan123 $10694K 2019-06-15
43 nusinh19 $10272K 2019-06-17
44 BruxelleS_T $10251K 2019-06-16
45 Doi0TronVen $8221K 2019-06-16
46 sivyha $7887K 2019-06-16
47 snowite $7630K 2019-06-17
48 vuisophan $7339K 2019-06-17
49 bathuong $7172K 2019-06-16
50 XaRoiNgayDo $6461K 2019-06-15
51 r1800t $6331K 2019-06-15
52 ACT18cm $5700K 2019-06-14
53 TYGERWIN $4742K 2019-06-17
54 Bonnie $4583K 2019-06-17
55 OanhCHo $4544K 2019-06-15
56 TenStar $4264K 2019-06-16
57 Max2222 $4041K 2019-06-17
58 FYM $3924K 2019-06-17
59 tranalex $3891K 2019-06-16
60 bjmatho $3691K 2019-06-15
61 Winn $3305K 2019-06-16
62 dougmiller $3280K 2019-06-17
63 Julian $3110K 2019-06-17
64 painted_wing $3046K 2019-06-16
Vinagames CXQ