Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Bigtwo

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Bigtwo trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 tylaw $3660881K 2019-08-15
2 Tai_Ty $2673973K 2019-08-15
3 Vigo $886621K 2019-08-17
4 caonhan1 $291406K 2019-08-17
5 ng_huong8888 $215807K 2019-08-15
6 trungnhi1977 $212162K 2019-08-15
7 lucas $124046K 2019-08-16
8 son3333 $102067K 2019-08-15
9 beau $98458K 2019-08-17
10 Galaxy $96500K 2019-08-15
11 Anh_Tuan2 $75568K 2019-08-16
12 cubbi $70206K 2019-08-16
13 vannghia $61471K 2019-08-14
14 kevintnp $58996K 2019-08-16
15 BINBIN $58380K 2019-08-16
16 nguoiyeucodo $56206K 2019-08-17
17 choi0chaynhe $54110K 2019-08-16
18 hobao $52137K 2019-08-15
19 sangfuongtam $47561K 2019-08-17
20 choivachem $46961K 2019-08-15
21 gameler $41987K 2019-08-17
22 vetinh $41586K 2019-08-15
23 Na $40010K 2019-08-15
24 cobebacky $39413K 2019-08-15
25 phuongle $39000K 2019-08-16
26 gambl3r $37299K 2019-08-14
27 hahuong123 $35935K 2019-08-15
28 blueliner $33939K 2019-08-14
29 bobombo $29197K 2019-08-15
30 tacungvui $27900K 2019-08-15
31 snowite $27645K 2019-08-17
32 xxOnlyYouxx $27637K 2019-08-15
33 gaunau $25801K 2019-08-14
34 manllyy_10 $25500K 2019-08-15
35 Enterprise $21756K 2019-08-16
36 XH $21150K 2019-08-15
37 hailat $20312K 2019-08-16
38 XukaMon $19213K 2019-08-17
39 lLacBuoc $17403K 2019-08-15
40 daitrumso $15359K 2019-08-17
41 Tina_D15 $14455K 2019-08-16
42 ThuyTinh $13293K 2019-08-15
43 TYGERWIN $11376K 2019-08-16
44 Max2222 $9320K 2019-08-17
45 Doi0TronVen $9046K 2019-08-15
46 BruxelleS_T $9036K 2019-08-15
47 vuisophan $8644K 2019-08-15
48 VoTinh6789 $8099K 2019-08-14
49 Teolo $7775K 2019-08-15
50 bathuong $6113K 2019-08-17
51 Sami99 $6101K 2019-08-16
52 muabuon $5711K 2019-08-14
53 GhetDeSo $4302K 2019-08-15
54 emtapchoi $3789K 2019-08-15
55 dzai_trau $3763K 2019-08-16
56 VIPCantho $3465K 2019-08-14
57 cuonglam $3188K 2019-08-15
Vinagames CXQ