Ngôn ngữ

100 người giàu nhất ChinesePoker

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi ChinesePoker trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Doanfl1 $24380448K 2018-06-21
2 gietlasechet $6132902K 2018-06-20
3 lam5858 $4203417K 2018-06-20
4 nhu_huynh123 $1917053K 2018-06-21
5 ChoEmNiemTin $1264603K 2018-06-19
6 xuadini3mdau $1233867K 2018-06-21
7 lamhn $1160497K 2018-06-21
8 worc06 $1148081K 2018-06-21
9 k_killers_k $1044715K 2018-06-19
10 meovangsjc1 $711997K 2018-06-21
11 DaiCathay $710603K 2018-06-21
12 ng_huong8888 $520286K 2018-06-21
13 ChuThoon $380190K 2018-06-21
14 TrenHayDuoi $326889K 2018-06-22
15 luutinh $324493K 2018-06-22
16 Vigo $290185K 2018-06-20
17 abovenbeyond $238307K 2018-06-19
18 ThienNhan_ $213353K 2018-06-21
19 arsenvl $211299K 2018-06-20
20 Le_johan $208039K 2018-06-21
21 mai_vy $207266K 2018-06-22
22 TranBaoThai $156960K 2018-06-21
23 monkey13 $145653K 2018-06-21
24 chausanMy $136363K 2018-06-19
25 thammai65 $128518K 2018-06-21
26 th0408 $126968K 2018-06-22
27 conrongcon $123569K 2018-06-21
28 tuan_kiet $117808K 2018-06-21
29 oh_yes_aaa $114171K 2018-06-21
30 The_Sun_2908 $110000K 2018-06-21
31 VuiveCaLanG $106511K 2018-06-22
32 ThanhThanh35 $105600K 2018-06-19
33 MeliNa $99840K 2018-06-21
34 cutevyna $96053K 2018-06-22
35 Sun_Em_2901 $95000K 2018-06-19
36 DaoTacHaiHoa $88800K 2018-06-22
37 rongvangsjc1 $84565K 2018-06-21
38 Hoahongxanh2 $82506K 2018-06-22
39 HanLeNgan $79551K 2018-06-22
40 small_dragon $78265K 2018-06-20
41 SuperSnake $77418K 2018-06-22
42 cathot $76041K 2018-06-22
43 vuphong $75598K 2018-06-22
44 nguluc $70635K 2018-06-22
45 pepsi123 $64625K 2018-06-19
46 lonesome1 $64430K 2018-06-21
47 chinguyen $63480K 2018-06-22
48 MaiHuhBonBon $63242K 2018-06-21
49 flying_eagle $60645K 2018-06-19
50 luquan $54387K 2018-06-22
51 Ky_Nhong $51339K 2018-06-21
52 tung92843 $48856K 2018-06-21
53 THngan_nam $48335K 2018-06-21
54 Mong_Van $46494K 2018-06-22
55 kyniem_ $44959K 2018-06-21
56 bumeo $44953K 2018-06-20
57 thanbai70 $43530K 2018-06-19
58 thanh412 $41241K 2018-06-22
59 NhatAnh $40850K 2018-06-21
60 chemheo $40178K 2018-06-19
61 tmv $40052K 2018-06-22
62 Beauty $40000K 2018-06-22
63 BaByCoMeBaCk $40000K 2018-06-22
64 AnhCuDiDi $40000K 2018-06-22
65 kill_to_kill $38926K 2018-06-22
66 khoi_quyen40 $37877K 2018-06-22
67 VoTinh6789 $37532K 2018-06-22
68 gia_ham_dzui $35875K 2018-06-22
69 baltimore_ $34470K 2018-06-21
70 DestinyMove $34382K 2018-06-20
71 meo_trang $34250K 2018-06-20
72 butchi010190 $34128K 2018-06-22
73 anhchoem $34046K 2018-06-21
74 anhvo $33906K 2018-06-21
75 HoaHong11 $32867K 2018-06-21
76 hoahong $32647K 2018-06-21
77 ThienNhat $32208K 2018-06-22
78 henekiepsau $31494K 2018-06-22
79 Vivianluu $30722K 2018-06-21
80 kmacarongk $30715K 2018-06-22
81 tam_1950 $30611K 2018-06-20
82 galangbuon74 $30340K 2018-06-22
83 TVMienTrung1 $30243K 2018-06-20
84 Ximuoiii $28551K 2018-06-21
85 MeoDen $27825K 2018-06-20
86 angiang21 $27419K 2018-06-22
87 kristal $27198K 2018-06-21
88 vanlam67 $27072K 2018-06-22
89 coplangthang $26218K 2018-06-22
90 rachgia $25912K 2018-06-21
91 ThuyNhi05 $25384K 2018-06-19
92 pro_killer $24514K 2018-06-22
93 trummacau $24416K 2018-06-21
94 robot333 $23282K 2018-06-21
95 bluegill $22357K 2018-06-22
96 Nho_VN $21684K 2018-06-20
97 anhxinloiem $21151K 2018-06-22
98 LenhHoca $20740K 2018-06-22
99 copvan23 $20605K 2018-06-19
100 Gyoza $20573K 2018-06-22