Ngôn ngữ

100 người giàu nhất ChinesePoker

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi ChinesePoker trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Doanfl1 $25382830K 2018-09-25
2 gietlasechet $6022163K 2018-09-23
3 lam5858 $4213919K 2018-09-25
4 lao_gia_ham_ $3737486K 2018-09-25
5 worc06 $2493824K 2018-09-25
6 nhu_huynh123 $2181766K 2018-09-25
7 xuadini3mdau $1380202K 2018-09-24
8 lamhn $1211409K 2018-09-24
9 DaiCathay $1070674K 2018-09-25
10 ng_huong8888 $659817K 2018-09-25
11 juleetruong9 $625059K 2018-09-25
12 k_killers_k $568582K 2018-09-25
13 Dbuon_langle $452465K 2018-09-24
14 caydang_Tdoi $411151K 2018-09-25
15 ChuThoon $402478K 2018-09-24
16 Z28_2013 $365635K 2018-09-25
17 TrenHayDuoi $337705K 2018-09-24
18 abovenbeyond $330912K 2018-09-22
19 Hoahongxanh2 $301384K 2018-09-25
20 luutinh $278674K 2018-09-25
21 Vigo $267547K 2018-09-23
22 HanLeNgan $237000K 2018-09-25
23 dieuranthu6 $200798K 2018-09-23
24 Ohienglanh $188683K 2018-09-25
25 Cat_320U $163561K 2018-09-25
26 cubbi $162806K 2018-09-22
27 meovangsjc1 $155654K 2018-09-25
28 thammai65 $132729K 2018-09-24
29 cdangny $127252K 2018-09-25
30 An_linh $124917K 2018-09-25
31 VoTinh6789 $120466K 2018-09-25
32 hailua555 $120045K 2018-09-24
33 goldwhite $117678K 2018-09-25
34 tinhsay72 $114788K 2018-09-25
35 tylaw $111653K 2018-09-24
36 vinhphu1 $110200K 2018-09-25
37 Caphesuada $110075K 2018-09-24
38 sky $109247K 2018-09-25
39 baltimore_ $105998K 2018-09-25
40 Tinh_ngheo $95895K 2018-09-22
41 NeverMYlove $94470K 2018-09-24
42 VuiveCaLanG $93012K 2018-09-25
43 vu_hai $89526K 2018-09-25
44 SaiGonToDay $85370K 2018-09-24
45 codai_bendg $77357K 2018-09-23
46 NickMuon $71273K 2018-09-22
47 nguluc $71183K 2018-09-25
48 ca_tra $70707K 2018-09-25
49 vuphong $69078K 2018-09-24
50 luquan $59360K 2018-09-25
51 Quat_Ba_Tieu $57000K 2018-09-22
52 Viemyeuanh_ $56729K 2018-09-25
53 flying_eagle $52808K 2018-09-24
54 dentinhdobac $50651K 2018-09-25
55 tung92843 $48319K 2018-09-25
56 TinhBuon_ $46264K 2018-09-24
57 hung_son $45244K 2018-09-22
58 gaproixa $45076K 2018-09-25
59 ThuyNhi05 $43609K 2018-09-23
60 Z_Cobra_Z $43274K 2018-09-24
61 trubui1103 $40399K 2018-09-25
62 bootilicious $39801K 2018-09-24
63 anhchoem $39775K 2018-09-24
64 khoi_quyen40 $39318K 2018-09-23
65 NhatAnh $38750K 2018-09-25
66 angiang21 $38465K 2018-09-24
67 mainhiphan $37483K 2018-09-23
68 vlt787 $36869K 2018-09-23
69 hobao $36749K 2018-09-24
70 handsome $35424K 2018-09-25
71 chinguyen $34895K 2018-09-25
72 Caothu_koten $34852K 2018-09-25
73 butchi010190 $33020K 2018-09-25
74 Hon_nhien $32438K 2018-09-23
75 THngan_nam $32055K 2018-09-25
76 TinhBietLy $30141K 2018-09-23
77 babebin $29975K 2018-09-25
78 tam_1950 $29682K 2018-09-25
79 dieulan $29562K 2018-09-24
80 lentuong $29395K 2018-09-24
81 Emergency911 $29356K 2018-09-24
82 andy $29350K 2018-09-23
83 pro_killer $29084K 2018-09-24
84 fighting2016 $28640K 2018-09-23
85 duongphuong $27987K 2018-09-24
86 Ghienbaucua_ $27728K 2018-09-22
87 anhxinloiem $27443K 2018-09-23
88 Tai_Duong $27336K 2018-09-25
89 rongvangsjc1 $27189K 2018-09-25
90 anhhai76 $26681K 2018-09-25
91 coplangthang $26443K 2018-09-24
92 eabbank $25518K 2018-09-24
93 No $24672K 2018-09-23
94 dhp73 $24265K 2018-09-24
95 thanhlong $24190K 2018-09-24
96 anhoai_ngai $23945K 2018-09-24
97 t5 $23093K 2018-09-25
98 beau $22694K 2018-09-25
99 Tonitesocold $22570K 2018-09-23
100 trongtmatdoi $21909K 2018-09-25