Ngôn ngữ

100 người giàu nhất ChinesePoker

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi ChinesePoker trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Doanfl1 $26053420K 2018-12-18
2 lam5858 $4427845K 2018-12-18
3 worc06 $2632718K 2018-12-18
4 nhu_huynh123 $2429178K 2018-12-17
5 XaTuiRa $958914K 2018-12-15
6 ng_huong8888 $602662K 2018-12-17
7 k_killers_k $577115K 2018-12-18
8 luutinh $483621K 2018-12-18
9 ChuThoon $438532K 2018-12-15
10 anhvebenem $408873K 2018-12-18
11 Dai_Ma_Giao $395550K 2018-12-16
12 caydang_Tdoi $395120K 2018-12-18
13 abovenbeyond $332027K 2018-12-17
14 Z28_2013 $292268K 2018-12-18
15 VoTinh6789 $289651K 2018-12-18
16 Donovan1975 $288741K 2018-12-17
17 honemroichay $266880K 2018-12-18
18 alva1 $263723K 2018-12-18
19 Vigo $262181K 2018-12-17
20 Le_johan $226228K 2018-12-18
21 kmacarongk $202948K 2018-12-18
22 nguoirung $190262K 2018-12-16
23 wwwsnowwww $169646K 2018-12-15
24 TranBaoThai $164927K 2018-12-16
25 rongvangsjc1 $161652K 2018-12-18
26 Tamyra $161168K 2018-12-17
27 cathot $146264K 2018-12-18
28 cubbi $139503K 2018-12-16
29 goldwhite $137729K 2018-12-18
30 anchoi1 $137053K 2018-12-17
31 monkey13 $134028K 2018-12-18
32 thammai65 $131397K 2018-12-18
33 chi_the_thoi $124904K 2018-12-18
34 nguluc $123059K 2018-12-16
35 arsenvl $121342K 2018-12-16
36 tuan_kiet $115826K 2018-12-16
37 vinhphu1 $114040K 2018-12-18
38 wenbiet321 $106111K 2018-12-17
39 phi_ung $91878K 2018-12-17
40 MaiTigon $91384K 2018-12-17
41 fridag2 $84096K 2018-12-18
42 vu_hai $75100K 2018-12-17
43 meo_vy $72300K 2018-12-18
44 kydacanmui $67199K 2018-12-17
45 lonesome1 $66693K 2018-12-18
46 DapChetHeo $64541K 2018-12-17
47 Forever_8x $63119K 2018-12-18
48 luquan $60823K 2018-12-18
49 HoaiYeu $59589K 2018-12-17
50 conrongcon $57388K 2018-12-18
51 khoi_quyen40 $55513K 2018-12-18
52 meovangsjc1 $53410K 2018-12-18
53 tung92843 $50670K 2018-12-18
54 cindyng $50242K 2018-12-16
55 alma1 $50000K 2018-12-17
56 tylaw $48784K 2018-12-16
57 Cat_320U $48505K 2018-12-18
58 beau $48074K 2018-12-18
59 baltimore_ $45705K 2018-12-17
60 TinhBuon_ $45277K 2018-12-17
61 tieungoc89 $44251K 2018-12-17
62 Cat_bui $41566K 2018-12-18
63 hung_son $41390K 2018-12-18
64 AoAnh $40976K 2018-12-15
65 thanhlu $40355K 2018-12-16
66 Ghienbaucua_ $40000K 2018-12-17
67 nba $40000K 2018-12-17
68 Kieu_lobuoc $39900K 2018-12-17
69 be_ba $39835K 2018-12-16
70 vlt787 $39819K 2018-12-16
71 DOIBONCHEN $36788K 2018-12-15
72 zztinh1demzz $36500K 2018-12-16
73 Vivianluu $35625K 2018-12-16
74 khanh $35129K 2018-12-18
75 mai_vy $34600K 2018-12-18
76 cutevyna $34403K 2018-12-15
77 No $33775K 2018-12-17
78 Greenlove $32586K 2018-12-18
79 KhanhBang $31823K 2018-12-17
80 HoaHongTrang $31714K 2018-12-17
81 robot777 $31305K 2018-12-16
82 sam_128 $30887K 2018-12-17
83 Chipc0n__ $30443K 2018-12-15
84 lahuy $30216K 2018-12-17
85 huythai01 $30206K 2018-12-17
86 Mong_Van $29876K 2018-12-18
87 cho_tui_choi $29823K 2018-12-17
88 tam_1950 $29435K 2018-12-18
89 anhdapxichlo $27983K 2018-12-17
90 Caphesuada $27824K 2018-12-15
91 muchu $27814K 2018-12-18
92 Dat_09 $27573K 2018-12-15
93 fighting2016 $27185K 2018-12-17
94 Sacto916 $26431K 2018-12-18
95 eabbank $25306K 2018-12-17
96 MiNh0n $24796K 2018-12-16
97 dhp73 $24387K 2018-12-15
98 Beauty $23818K 2018-12-15
99 rachgia $22977K 2018-12-15
100 TinhBietLy $22496K 2018-12-18
Vinagames CXQ