Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Blackjack

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Blackjack trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 LinhChau $382453K 2019-06-17
2 wwwsnowwww $349152K 2019-06-15
3 NhoAnhQua $172951K 2019-06-17
4 meo_trang $166742K 2019-06-15
5 monkeyking3 $120027K 2019-06-16
6 Lienhoa2019 $109724K 2019-06-16
7 ngocnga $100477K 2019-06-17
8 thanh4 $93129K 2019-06-16
9 NhaGiaKim $77286K 2019-06-16
10 MeliNa $76220K 2019-06-16
11 Z_Cobra_Z $74691K 2019-06-14
12 NoiAyCoMa $74350K 2019-06-17
13 Eagle $67198K 2019-06-17
14 Hoa_pensee $55276K 2019-06-17
15 Lanhlung $51408K 2019-06-16
16 Kentucky_NLT $47404K 2019-06-16
17 MuaChieu08 $43530K 2019-06-17
18 MeoMapVoTinh $42638K 2019-06-15
19 Black_Vodka $29290K 2019-06-17
20 ngoclinh $28861K 2019-06-17
21 ConDuongTphu $25049K 2019-06-17
22 sky $24463K 2019-06-17
23 hoaquy $23713K 2019-06-17
24 KePhieuBac $23659K 2019-06-15
25 w00w $22385K 2019-06-17
26 malundgtien $20775K 2019-06-17
27 hiemdoc $18057K 2019-06-14
28 tieungoc89 $17750K 2019-06-17
29 angiang21 $15684K 2019-06-17
30 juventusfc $14415K 2019-06-17
31 Beauty $14218K 2019-06-17
32 Alpha $14128K 2019-06-16
33 tuan_pham $14125K 2019-06-16
34 cakeo $14100K 2019-06-17
35 lantram $13926K 2019-06-15
36 Kimmi $13820K 2019-06-16
37 hung_son $13088K 2019-06-15
38 NguoiTriKy2 $12926K 2019-06-14
39 yeutienthoi $12739K 2019-06-17
40 conan $12475K 2019-06-17
41 Oct $12400K 2019-06-16
42 DienKhacKim $10678K 2019-06-15
43 sangfuongtam $10469K 2019-06-15
44 AlCapone1 $10296K 2019-06-15
45 binh2006 $10088K 2019-06-17
46 ThanhTa $9725K 2019-06-14
47 trangnguyen $9591K 2019-06-17
48 anh_mua_thu $9255K 2019-06-17
49 MK_xx_11 $9200K 2019-06-17
50 caphedenda $8800K 2019-06-15
51 EmaimaicuaA $8636K 2019-06-16
52 thuy_andy $8340K 2019-06-14
53 BlackVip $8185K 2019-06-16
54 kim_linh $8034K 2019-06-15
55 xa_xatham $7584K 2019-06-15
56 hoangvo_0101 $7436K 2019-06-17
57 vodinh $7303K 2019-06-16
58 tusac01 $6993K 2019-06-14
59 duongphuong $6644K 2019-06-17
60 bathuong $6631K 2019-06-15
61 HotPot $6618K 2019-06-17
62 oupa $6594K 2019-06-17
63 khue $6575K 2019-06-17
64 saigonoii $6275K 2019-06-16
65 trung_satthu $5938K 2019-06-17
66 HoangHonTim $5915K 2019-06-16
67 Ericknor $5744K 2019-06-16
68 trung_sathu $5675K 2019-06-17
69 andynguyentx $5571K 2019-06-16
70 Relax2407 $5410K 2019-06-16
71 DannyTx $5402K 2019-06-15
72 nohSSIW $5358K 2019-06-14
73 TunNguyn7 $4800K 2019-06-17
74 Chuamotcot $4466K 2019-06-16
75 Kylee $4343K 2019-06-17
76 maseratiusa $3988K 2019-06-14
77 nails123 $3924K 2019-06-17
78 cachepvang $3850K 2019-06-16
79 flowerk $3722K 2019-06-14
80 khongthua11 $3269K 2019-06-15
81 tictactoe $3123K 2019-06-17
Vinagames CXQ