Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Blackjack

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Blackjack trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 ng_huong8888 $924814K 2018-12-16
2 th0408 $787735K 2018-12-18
3 Anh_Tuan2 $660088K 2018-12-16
4 wwwsnowwww $346416K 2018-12-18
5 TuDoTuong $321395K 2018-12-17
6 sacrifice $282037K 2018-12-16
7 boy_tennis $255531K 2018-12-16
8 VoTinh6789 $200154K 2018-12-18
9 DiBanMuoi $173187K 2018-12-17
10 Hac_Bip_ $159780K 2018-12-18
11 anhvo $146045K 2018-12-16
12 abc123 $144000K 2018-12-16
13 AAA007 $133000K 2018-12-16
14 money_mike $131820K 2018-12-15
15 Bienvang $127193K 2018-12-18
16 saobang_nt $115260K 2018-12-18
17 PhutB0iR0i $105262K 2018-12-15
18 haluu $103585K 2018-12-18
19 chaccaitay $98454K 2018-12-15
20 Sway $98301K 2018-12-18
21 binhthuong $89536K 2018-12-18
22 ts2602 $85954K 2018-12-17
23 HoaiYeu $64289K 2018-12-18
24 beau $60982K 2018-12-17
25 KhanhBang $58923K 2018-12-17
26 XuanNay $57345K 2018-12-18
27 bodilinh $55657K 2018-12-16
28 Mong_Van $55613K 2018-12-18
29 Tamyra $54051K 2018-12-17
30 andy08 $52564K 2018-12-17
31 tt $46047K 2018-12-15
32 meo_vy $44900K 2018-12-16
33 kill_to_kill $42430K 2018-12-18
34 SaiGonToDay $40921K 2018-12-17
35 HayHoiEmLaAi $40919K 2018-12-18
36 popsicles $40000K 2018-12-17
37 mocha $40000K 2018-12-15
38 bryan $40000K 2018-12-16
39 hiemdoc $40000K 2018-12-17
40 No $39900K 2018-12-17
41 tieungoc89 $37976K 2018-12-17
42 silent $33892K 2018-12-17
43 babo $33000K 2018-12-16
44 HoangHonTim $32094K 2018-12-16
45 HoaHong11 $30714K 2018-12-18
46 Andywin09 $30175K 2018-12-17
47 iuchiminhanh $29609K 2018-12-17
48 hoaquy $28982K 2018-12-18
49 LinhChau $28562K 2018-12-17
50 henekiepsau $28477K 2018-12-17
51 potato $28394K 2018-12-16
52 Hoabattu $27516K 2018-12-17
53 DienKhacKim $25650K 2018-12-18
54 lamdylan $24578K 2018-12-16
55 PeterLe $23655K 2018-12-15
56 thanbai10 $21666K 2018-12-18
57 lahuy $21465K 2018-12-17
58 deadend $21211K 2018-12-16
59 Caphesuada $20880K 2018-12-15
60 Gucci_mAn $20110K 2018-12-15
61 Evan_chodoiA $19292K 2018-12-18
62 laoong $16582K 2018-12-16
63 thuy_andy $16561K 2018-12-18
64 Forever_8x $16434K 2018-12-15
65 KeoDua $16000K 2018-12-17
66 kristal $15597K 2018-12-18
67 emlacuaanh_ $15050K 2018-12-15
68 xa_la $15039K 2018-12-17
69 phuonglong_ $14690K 2018-12-16
70 Carina $14300K 2018-12-17
71 MeoMapVoTinh $14232K 2018-12-15
72 CrazyLinh $14150K 2018-12-15
73 Ngoc_Love $13750K 2018-12-15
74 KePhieuBac $13558K 2018-12-17
75 Chinh06 $13425K 2018-12-16
76 pepsi123 $13205K 2018-12-17
77 Song_Que_ $12900K 2018-12-17
78 MrVan123 $12775K 2018-12-15
79 marrero $12041K 2018-12-17
80 ThuyNguyen $11275K 2018-12-18
81 camly1 $11172K 2018-12-16
82 dannie $10386K 2018-12-18
83 cindyng $10040K 2018-12-16
84 MautimBuon $10010K 2018-12-16
85 HanLeNgan $9584K 2018-12-16
86 xuadini3mdau $9507K 2018-12-18
87 thanhkhe $9234K 2018-12-18
88 Jessica $9034K 2018-12-17
89 StevenLuong1 $8853K 2018-12-16
90 Giot_Suong $8796K 2018-12-15
91 NguoiLaOi168 $8584K 2018-12-16
92 AlCapone1 $8270K 2018-12-16
93 Anhthu81 $8108K 2018-12-17
94 DVQuanSu $8084K 2018-12-16
95 QUINTER $8053K 2018-12-15
96 Guyver $8012K 2018-12-17
97 SherryTruong $7904K 2018-12-17
98 Dat_09 $7883K 2018-12-17
99 HoaLuuLy $7767K 2018-12-17
100 malundgtien $7503K 2018-12-17
Vinagames CXQ