Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Blackjack

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Blackjack trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 monkeyking3 $408136K 2021-11-25
2 bluhoahong $33680K 2021-11-25
3 thanh4 $32613K 2021-11-26
4 hoaquy $27418K 2021-11-26
5 Hac_Bip_ $26636K 2021-11-24
6 KePhieuBac $23133K 2021-11-25
7 doccothienha $21867K 2021-11-26
8 lakers_1 $16584K 2021-11-26
9 SaoVang $14740K 2021-11-25
10 jennifer_181 $14066K 2021-11-23
11 BRVT $13375K 2021-11-26
12 Tinh_cho_anh $13350K 2021-11-24
13 Muuaigon $12400K 2021-11-25
14 songbacdau $11491K 2021-11-26
15 jimyduy $10099K 2021-11-26
16 thuan_60 $9554K 2021-11-25
17 Sorry_Honey $7858K 2021-11-26
18 daitrumso $7429K 2021-11-26
19 publicEnemy $7218K 2021-11-26
20 canada416 $6172K 2021-11-26
21 Thebest $6023K 2021-11-23
22 binh2006 $6009K 2021-11-23
23 bathuong $4524K 2021-11-25
24 lvp $3823K 2021-11-25
25 dannytran911 $3623K 2021-11-24
26 Deathman $3541K 2021-11-26
27 Fun88 $3450K 2021-11-23
28 You $3150K 2021-11-23
29 thanhvu $3046K 2021-11-24
Vinagames CXQ