Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Blackjack

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Blackjack trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 sushi $1399019K 2018-06-21
2 WhiteGold $1020863K 2018-06-19
3 son1955 $884772K 2018-06-22
4 sacrifice $853807K 2018-06-21
5 binhyen19 $620513K 2018-06-21
6 Z_Cobra_Z $508165K 2018-06-19
7 potato $434971K 2018-06-22
8 Promise_Love $416940K 2018-06-21
9 Sn0wFlakes $390185K 2018-06-20
10 Thien_Trang6 $385865K 2018-06-20
11 VipGirl $384226K 2018-06-21
12 syhm $362911K 2018-06-22
13 Ifnotnowwhen $358511K 2018-06-19
14 th0408 $357413K 2018-06-19
15 bichlan33 $336460K 2018-06-21
16 Ky_Nhong $323880K 2018-06-19
17 TrenHayDuoi $306767K 2018-06-22
18 honemroichay $302980K 2018-06-19
19 ng_huong8888 $280205K 2018-06-21
20 Nguoihung $258190K 2018-06-21
21 NhoAnhQua $204676K 2018-06-19
22 QS $204047K 2018-06-21
23 vyhau $201152K 2018-06-21
24 money_mike $200240K 2018-06-21
25 hiemdoc $193250K 2018-06-21
26 Cat_bui $171520K 2018-06-22
27 KFA $160930K 2018-06-21
28 NhinOpMWinh $159790K 2018-06-19
29 TinhCo_WenEm $155789K 2018-06-22
30 soup $150000K 2018-06-22
31 AnhCuDiDi $142408K 2018-06-21
32 sashimi $129500K 2018-06-20
33 codai_bendg $119886K 2018-06-22
34 Y_nhi $116763K 2018-06-21
35 Bland $113821K 2018-06-19
36 bodilinh $109479K 2018-06-19
37 MuaChieu08 $92665K 2018-06-22
38 x_BaMbOo_x $92507K 2018-06-19
39 lahuy $87850K 2018-06-19
40 DKT $78593K 2018-06-20
41 ngoisaotm $72100K 2018-06-22
42 TrUmMeBai $71511K 2018-06-21
43 NGOKYPHUONG $60607K 2018-06-21
44 hoa_my $59978K 2018-06-19
45 phuonglong_ $59063K 2018-06-22
46 pepsi123 $55340K 2018-06-21
47 Vjna_Milk $52099K 2018-06-21
48 thuy_andy $48021K 2018-06-22
49 dieforu $45660K 2018-06-21
50 lan_tram $42384K 2018-06-19
51 HoaHong11 $40000K 2018-06-21
52 haluu $40000K 2018-06-22
53 DienKhacKim $40000K 2018-06-21
54 Vien_My $40000K 2018-06-19
55 hac_trang $36953K 2018-06-20
56 DaLyHuong $36256K 2018-06-21
57 nhuvaydi $33158K 2018-06-19
58 HayHoiEmLaAi $32377K 2018-06-21
59 Khongvui $28770K 2018-06-19
60 Evan_chodoiA $28537K 2018-06-19
61 NhatAnh $27050K 2018-06-21
62 Beauty $26950K 2018-06-21
63 Thuyvan $26680K 2018-06-20
64 Black_Vodka $26449K 2018-06-19
65 hoaithuong77 $26318K 2018-06-21
66 Eagle $24141K 2018-06-19
67 chausanMy $23308K 2018-06-19
68 ngoc_my $23100K 2018-06-22
69 Vidolaem $21960K 2018-06-19
70 ranhqua $21271K 2018-06-21
71 ximuoi $21200K 2018-06-19
72 hoaithuong $21182K 2018-06-19
73 mk2013 $21030K 2018-06-21
74 ngamict6776 $21000K 2018-06-19
75 Heart $20805K 2018-06-21
76 Giot_Thuong $20450K 2018-06-19
77 Endless_Love $20145K 2018-06-19
78 destiny $20100K 2018-06-21
79 TinhTho $19523K 2018-06-21
80 Forever_8x $19247K 2018-06-21
81 EmaimaicuaA $18958K 2018-06-21
82 thegian $17007K 2018-06-19
83 myhuyen15 $16662K 2018-06-19
84 Fourcolors $16300K 2018-06-21
85 LongLe2012 $16256K 2018-06-19
86 suptac $16160K 2018-06-19
87 SuperSnake $16121K 2018-06-21
88 hoahong $15517K 2018-06-21
89 yenthanh0412 $15470K 2018-06-21
90 ConChoSoi $15197K 2018-06-20
91 HoaiYeu $14701K 2018-06-22
92 tina $14457K 2018-06-19
93 kristal $14448K 2018-06-20
94 saobang_nt $14208K 2018-06-21
95 BeGau $13650K 2018-06-21
96 Thanh_Tuan87 $13331K 2018-06-21
97 caokytrung $12958K 2018-06-19
98 SaiGonToDay $12928K 2018-06-19
99 Ilovejuice $12720K 2018-06-20
100 SouthKing $12713K 2018-06-21