Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Blackjack

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Blackjack trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 th0408 $790517K 2018-09-24
2 ng_huong8888 $737788K 2018-09-25
3 TieuTho05 $610100K 2018-09-25
4 sushi $509447K 2018-09-25
5 muabuon $508670K 2018-09-23
6 Z_Cobra_Z $428294K 2018-09-22
7 Thien_Trang6 $391081K 2018-09-22
8 longtracan $342552K 2018-09-25
9 TrenHayDuoi $336126K 2018-09-25
10 meo_trang $327901K 2018-09-22
11 binhyen19 $322905K 2018-09-25
12 tinhsay72 $305661K 2018-09-23
13 theta $275629K 2018-09-25
14 Black_Vodka $258116K 2018-09-25
15 QS $236497K 2018-09-22
16 Thanh_Tuan87 $213744K 2018-09-23
17 GaLang2 $202990K 2018-09-23
18 Kentucky_NLT $184000K 2018-09-25
19 thuy_andy $180028K 2018-09-25
20 hoahongxanh $151146K 2018-09-22
21 Evan_chodoiA $142574K 2018-09-25
22 Homeless789 $137572K 2018-09-22
23 hiemdoc $127515K 2018-09-25
24 hotgirl $101859K 2018-09-25
25 x_BaMbOo_x $99000K 2018-09-24
26 puasualamua $96663K 2018-09-23
27 NoiAyCoMa $87980K 2018-09-22
28 ThuHaDaLat $87260K 2018-09-23
29 ca_tra $82796K 2018-09-23
30 VoTinh6789 $78234K 2018-09-25
31 Quetoidl $75468K 2018-09-22
32 zztinh1demzz $75400K 2018-09-24
33 vongtcauhon $68583K 2018-09-22
34 StevenLuong1 $66538K 2018-09-22
35 XuanNay $62270K 2018-09-25
36 honemroichay $61945K 2018-09-25
37 xem_phim $60323K 2018-09-22
38 ngoclinh $58510K 2018-09-22
39 Hac_Bip_ $58117K 2018-09-24
40 vyhau $56044K 2018-09-24
41 xa_xatham $55185K 2018-09-22
42 NhinOpMWinh $54742K 2018-09-25
43 sure $50872K 2018-09-23
44 o0opZz $49046K 2018-09-24
45 dieuranthu6 $46909K 2018-09-23
46 vuabaithuysi $46303K 2018-09-22
47 Bland $45832K 2018-09-25
48 Gucci_mAn $42816K 2018-09-24
49 hoanghon83 $41044K 2018-09-25
50 mocha $40000K 2018-09-24
51 kuma $40000K 2018-09-23
52 lahuy $40000K 2018-09-24
53 Thuyvan $39072K 2018-09-24
54 BT_Thoi $37860K 2018-09-25
55 tuan_kiet $37109K 2018-09-22
56 Hoahongxanh2 $35922K 2018-09-22
57 Hurt $34600K 2018-09-25
58 NhatAnh $34600K 2018-09-25
59 khang $34450K 2018-09-24
60 potato $33950K 2018-09-25
61 apham03076 $33874K 2018-09-24
62 ca_maptrang $33800K 2018-09-25
63 bumeo $32283K 2018-09-25
64 thanh4 $32214K 2018-09-23
65 KFA $31747K 2018-09-22
66 BeGau $31150K 2018-09-22
67 Lavender1976 $29952K 2018-09-23
68 khanh $28866K 2018-09-25
69 Khongvui $28700K 2018-09-25
70 No $27495K 2018-09-23
71 henekiepsau $25970K 2018-09-25
72 mai_vy $25110K 2018-09-22
73 khovibai3000 $24939K 2018-09-24
74 Forever_8x $24548K 2018-09-24
75 songnhan $24517K 2018-09-25
76 Caphesuada $24330K 2018-09-25
77 jelly $24000K 2018-09-24
78 hoaithuong $23503K 2018-09-22
79 Y_Nhi2 $23427K 2018-09-23
80 cindyng $23200K 2018-09-22
81 mattroixam $23000K 2018-09-25
82 andynguyentx $22494K 2018-09-24
83 soup $22300K 2018-09-22
84 monkeyking3 $21301K 2018-09-24
85 cha_oi $21100K 2018-09-24
86 NguoiTriKy2 $20891K 2018-09-25
87 bang_bang $20865K 2018-09-22
88 langlo $20700K 2018-09-24
89 Eagle $20257K 2018-09-24
90 sacrifice $20000K 2018-09-24
91 ngoisaotm $19801K 2018-09-24
92 ThienKimm $19300K 2018-09-24
93 caphedenda $19150K 2018-09-25
94 kristal $18894K 2018-09-25
95 Vunu_chandai $18000K 2018-09-24
96 KHACHSAN7SAO $18000K 2018-09-25
97 Divedau $17315K 2018-09-25
98 tacungvui $17223K 2018-09-25
99 TrajTjmBangg $17070K 2018-09-24
100 poke $16944K 2018-09-25