Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Blackjack

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Blackjack trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 ng_huong8888 $1052391K 2019-08-15
2 NhoAnhQua $167643K 2019-08-15
3 vixen $129085K 2019-08-16
4 hiemdoc $110431K 2019-08-15
5 ConGioLa $98500K 2019-08-15
6 Villa_ViaHe $91380K 2019-08-15
7 Hero_8x $80841K 2019-08-15
8 hoangvo_0101 $73157K 2019-08-15
9 Tjnh_Buon $70321K 2019-08-16
10 thuy_andy $68467K 2019-08-16
11 lamdylan $57726K 2019-08-15
12 monkeyking3 $57043K 2019-08-16
13 cakeo $53419K 2019-08-14
14 Hac_Bip_ $50621K 2019-08-15
15 thanbai70 $49506K 2019-08-14
16 Dalat $44453K 2019-08-15
17 money_mike $43471K 2019-08-15
18 Z_Cobra_Z $40302K 2019-08-16
19 Cadillac $35375K 2019-08-14
20 MuaDaTanh $32660K 2019-08-14
21 Nguoihung $31026K 2019-08-16
22 destiny $27696K 2019-08-14
23 xuka_nhi $26432K 2019-08-15
24 hoaquy $24764K 2019-08-17
25 iuchiminhanh $24390K 2019-08-14
26 KePhieuBac $24334K 2019-08-14
27 Tinhanhmocoi $20005K 2019-08-15
28 buses $19744K 2019-08-15
29 malundgtien $18407K 2019-08-15
30 Hoatigon $18359K 2019-08-15
31 Hoahongxanh2 $18314K 2019-08-16
32 phuongky $18160K 2019-08-15
33 kristal $18000K 2019-08-16
34 luigi $17599K 2019-08-14
35 conan $17210K 2019-08-15
36 xa_la $16952K 2019-08-15
37 the__blues $15737K 2019-08-16
38 Cortege $15729K 2019-08-14
39 tigernguyen $15618K 2019-08-16
40 NhatdoNhiden $15450K 2019-08-15
41 Forever_8x $13739K 2019-08-16
42 touch $13352K 2019-08-14
43 aura $13342K 2019-08-15
44 hahuong123 $13301K 2019-08-15
45 DienKhacKim $13291K 2019-08-16
46 TechnologyP $12259K 2019-08-15
47 andy $12165K 2019-08-15
48 Dem7Ngay3 $12077K 2019-08-14
49 tinhbuon $11595K 2019-08-16
50 juventusfc $11425K 2019-08-15
51 andynguyentx $10979K 2019-08-15
52 TMRH $10576K 2019-08-15
53 Kid $10350K 2019-08-15
54 TrungBanhBao $9737K 2019-08-14
55 HacLong $9500K 2019-08-15
56 trung_satthu $9027K 2019-08-14
57 vinhphu1 $8559K 2019-08-16
58 phutbinhyen $8217K 2019-08-15
59 tuan_pham $8125K 2019-08-16
60 traique $7523K 2019-08-15
61 anh_mua_thu $7067K 2019-08-16
62 Phuonglong $6843K 2019-08-15
63 typn01 $6815K 2019-08-16
64 xa_xatham $6569K 2019-08-16
65 Loton $6444K 2019-08-15
66 moon82 $6431K 2019-08-16
67 StevenLuong1 $6354K 2019-08-16
68 LB $6201K 2019-08-16
69 tusac01 $5962K 2019-08-14
70 bathuong $5920K 2019-08-15
71 TrangXanh $5869K 2019-08-15
72 Dannyynnad $5868K 2019-08-16
73 DominoGirl $5772K 2019-08-15
74 wasabi $5514K 2019-08-15
75 Bupbe1234 $5454K 2019-08-16
76 muco $5399K 2019-08-15
77 amazon $5386K 2019-08-15
78 yolo $5383K 2019-08-15
79 LuXuRy $5327K 2019-08-15
80 calamari $5321K 2019-08-15
81 Hoa_pensee $5307K 2019-08-14
82 arizona $5207K 2019-08-15
83 sashimi $5143K 2019-08-15
84 poke $5117K 2019-08-15
85 wagashi $5084K 2019-08-15
86 binh2006 $4984K 2019-08-16
87 flowerk $4709K 2019-08-15
88 lisaha $4219K 2019-08-16
89 khongthua11 $4189K 2019-08-17
90 thongthuongh $3913K 2019-08-14
91 Nguoivehuu $3776K 2019-08-15
92 Xman151 $3547K 2019-08-14
93 Nnl $3526K 2019-08-17
94 Mchoikieuj $3300K 2019-08-16
95 quangtruong8 $3097K 2019-08-14
Vinagames CXQ