Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Blackjack

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Blackjack trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 MuaChieu08 $1250371K 2020-02-25
2 th0408 $595461K 2020-02-24
3 thuy_andy $436044K 2020-02-24
4 moon26 $311647K 2020-02-22
5 buses $194389K 2020-02-25
6 NoName78 $164130K 2020-02-23
7 saobang_nt $148905K 2020-02-25
8 U1 $128463K 2020-02-24
9 mastersuper1 $123453K 2020-02-24
10 TThuongLan $120140K 2020-02-25
11 Nutuong_1 $114455K 2020-02-25
12 dieuranthu6 $105414K 2020-02-25
13 o_o $103762K 2020-02-23
14 udon $101000K 2020-02-22
15 Forever_8x $99035K 2020-02-24
16 Nho_nho $96415K 2020-02-24
17 KhanhBang $93611K 2020-02-24
18 KiepToTam $92571K 2020-02-22
19 Sony1203 $88529K 2020-02-22
20 TiengMuaBuon $87606K 2020-02-22
21 thanbai10 $82467K 2020-02-24
22 lou024 $74879K 2020-02-25
23 haivisaolac $72917K 2020-02-24
24 LKBangTam $71711K 2020-02-23
25 KNT735 $66680K 2020-02-23
26 Greenlove $64424K 2020-02-23
27 MIKI_xixon $64363K 2020-02-22
28 Emgaimua11 $64080K 2020-02-23
29 DKT $63421K 2020-02-23
30 acquy15 $63253K 2020-02-23
31 xa_xatham $59350K 2020-02-23
32 Th_thuong $59155K 2020-02-24
33 ConGioLa $59065K 2020-02-25
34 Bonbon111 $56840K 2020-02-24
35 galangbuon74 $50436K 2020-02-22
36 hailey $45350K 2020-02-25
37 twoway $44750K 2020-02-24
38 superboy $41410K 2020-02-24
39 thelover $40850K 2020-02-24
40 typn01 $40215K 2020-02-23
41 vittu $40000K 2020-02-24
42 lily $40000K 2020-02-24
43 juventusfc $39983K 2020-02-24
44 Hong_Nhung $36810K 2020-02-25
45 Cat $33529K 2020-02-23
46 sindel $33089K 2020-02-24
47 heo_coi $29797K 2020-02-23
48 sao_tinh_yeu $28449K 2020-02-22
49 Tuyenson19 $28037K 2020-02-22
50 Hero_8x $26555K 2020-02-24
51 Dokkan $26525K 2020-02-23
52 LenhHoca $23742K 2020-02-22
53 KeoDua $23310K 2020-02-23
54 Hayhoi_visao $21718K 2020-02-24
55 pepsi123 $21495K 2020-02-22
56 Kentucky_NLT $21080K 2020-02-23
57 duongphuong $19850K 2020-02-24
58 tacungvui $18538K 2020-02-23
59 MuaDaTanh $18500K 2020-02-23
60 Bienvang $18187K 2020-02-23
61 Ngocmytho $17867K 2020-02-24
62 malundgtien $17772K 2020-02-24
63 saomai $17514K 2020-02-25
64 LB $17269K 2020-02-22
65 ThuyNhi05 $16881K 2020-02-24
66 tusac01 $16817K 2020-02-24
67 andynguyentx $16382K 2020-02-23
68 kill_to_kill $16182K 2020-02-24
69 BangLuu $16124K 2020-02-24
70 HaiPh0mTu0i $16103K 2020-02-24
71 kristal $16100K 2020-02-25
72 lullaby $15922K 2020-02-22
73 Cortege $15888K 2020-02-25
74 tommybotai $15742K 2020-02-25
75 someone $15724K 2020-02-23
76 tetua_toita $14421K 2020-02-22
77 Happy0404 $14420K 2020-02-23
78 binh2006 $13954K 2020-02-24
79 tieungoc89 $13918K 2020-02-22
80 CoTinhLamCha $13377K 2020-02-22
81 minhvy12 $12642K 2020-02-24
82 ngoclinh $11907K 2020-02-25
83 laoong $11785K 2020-02-22
84 xa_la $10720K 2020-02-23
85 hoangvo_0101 $10550K 2020-02-24
86 Z_Cobra_Z $10366K 2020-02-24
87 Kid $10281K 2020-02-23
88 Gucci_mAn $9993K 2020-02-22
89 Dem7Ngay3 $9633K 2020-02-23
90 DungTran_8x $8870K 2020-02-23
91 StevenLuong1 $8476K 2020-02-23
92 tuan_kiet $8379K 2020-02-23
93 tamle67 $8008K 2020-02-24
94 nhoem $7668K 2020-02-25
95 Yoga_67 $7640K 2020-02-25
96 Be_Xau $7058K 2020-02-22
97 DienKhacKim $6963K 2020-02-24
98 virus $6766K 2020-02-25
99 son3333 $6614K 2020-02-22
100 Bui__doi $6407K 2020-02-25
Vinagames CXQ