Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Blackjack

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Blackjack trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 ng_huong8888 $1052991K 2019-10-11
2 MeliNa $410501K 2019-10-11
3 wwwsnowwww $348562K 2019-10-13
4 henekiepsau $335139K 2019-10-11
5 TuDoTuong $331346K 2019-10-11
6 TrenHayDuoi $324989K 2019-10-12
7 VoTinh6789 $247689K 2019-10-13
8 Z_Cobra_Z $207158K 2019-10-13
9 monkeyking3 $191666K 2019-10-12
10 KiepToTam $168625K 2019-10-13
11 hoangvo_0101 $159973K 2019-10-13
12 malundgtien $152577K 2019-10-12
13 Lienhoa2019 $129008K 2019-10-11
14 Thanh_Tuan87 $126265K 2019-10-11
15 legend $119478K 2019-10-13
16 ngoclinh $115993K 2019-10-11
17 Hong_Nhung $111109K 2019-10-11
18 Caphesuada $93110K 2019-10-13
19 daisy $90305K 2019-10-11
20 NhoAnhQua $84564K 2019-10-13
21 Nutuong_1 $84562K 2019-10-11
22 Alex_lam01 $81527K 2019-10-13
23 typn01 $81386K 2019-10-13
24 BaoTa $74200K 2019-10-12
25 thanh4 $72995K 2019-10-12
26 TranVi $72785K 2019-10-12
27 Gucci_mAn $70707K 2019-10-13
28 lamnguyet $66906K 2019-10-13
29 Cat_bui $57733K 2019-10-11
30 MuaChieu08 $52745K 2019-10-12
31 n0b0dy $45350K 2019-10-12
32 NhatAnh $40700K 2019-10-11
33 haluu $39812K 2019-10-13
34 conan $39783K 2019-10-13
35 Lanhlung $38199K 2019-10-11
36 Villa_ViaHe $33461K 2019-10-13
37 vittu $32440K 2019-10-13
38 vanquynh47 $32288K 2019-10-11
39 camly1 $30021K 2019-10-12
40 Andywin09 $29850K 2019-10-12
41 xxOnlyYouxx $28106K 2019-10-13
42 NhoAnhNhieu $27900K 2019-10-12
43 mily $26597K 2019-10-13
44 thuy_andy $25517K 2019-10-11
45 hoaquy $24825K 2019-10-14
46 KNT735 $24824K 2019-10-12
47 A_A_A_A $24160K 2019-10-13
48 KePhieuBac $21365K 2019-10-12
49 juventusfc $21350K 2019-10-12
50 DienKhacKim $20571K 2019-10-11
51 phuongky $20260K 2019-10-11
52 EU $19689K 2019-10-12
53 Nhuttinh $18572K 2019-10-13
54 BinhDinh $18000K 2019-10-12
55 angiang21 $15309K 2019-10-12
56 PeterLe $13852K 2019-10-13
57 ongnoi_ $12930K 2019-10-12
58 buses $12575K 2019-10-14
59 Nguoivehuu $12410K 2019-10-12
60 moon26 $12206K 2019-10-13
61 truclam16 $12122K 2019-10-12
62 touch $12102K 2019-10-13
63 vinhphu1 $11079K 2019-10-13
64 lou024 $11014K 2019-10-11
65 hung_son $10763K 2019-10-11
66 hoaithuong $10200K 2019-10-13
67 thanbai_35 $10149K 2019-10-12
68 hulk $10026K 2019-10-13
69 kristal $10000K 2019-10-13
70 Co2 $9938K 2019-10-13
71 Time $9920K 2019-10-13
72 cakeo $9766K 2019-10-13
73 GummyBear $9729K 2019-10-13
74 A_A007 $9282K 2019-10-12
75 Ngocmytho $9250K 2019-10-11
76 maimelhn $8878K 2019-10-12
77 anh_mua_thu $8748K 2019-10-13
78 Public_Enemy $8222K 2019-10-13
79 Hero_8x $8206K 2019-10-11
80 Khiemtung $7930K 2019-10-13
81 binh2006 $7822K 2019-10-13
82 xa_xatham $7725K 2019-10-11
83 may_trang01 $7130K 2019-10-12
84 andynguyentx $7116K 2019-10-11
85 Eagle $7103K 2019-10-13
86 yeutrom $7050K 2019-10-11
87 Hac_Bip_ $6914K 2019-10-11
88 utsmell $6650K 2019-10-11
89 TrangXanh $6621K 2019-10-12
90 yuna $6610K 2019-10-13
91 Phuonglong $6560K 2019-10-13
92 thelover $6555K 2019-10-13
93 tuquyk $6553K 2019-10-12
94 StevenLuong1 $6441K 2019-10-12
95 huongcarthy $6394K 2019-10-13
96 luna $6370K 2019-10-13
97 Tuyenson19 $6108K 2019-10-13
98 AnhMaiYeuEm $5997K 2019-10-13
99 cobacthegioi $5925K 2019-10-13
100 Kylee $5843K 2019-10-13
Vinagames CXQ