Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Tour

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Tour trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 NKT $6200K 2019-10-14
2 Nhatphai $6000K 2019-10-14
3 Bienvang $5620K 2019-10-14
4 havy $5560K 2019-10-14
5 khechua $5440K 2019-10-14
6 Giot_Thuong $5260K 2019-10-14
7 Cbr_1000 $5240K 2019-10-14
8 trung_sathu $5200K 2019-10-14
9 BrianLeMD $5140K 2019-10-14
10 Khongvui $5020K 2019-10-14
11 cakeo $5000K 2019-10-14
12 buses $5000K 2019-10-14
13 honemroichay $4940K 2019-10-14
14 khanh $4900K 2019-10-14
15 Dalat_coffee $4880K 2019-10-14
16 yeutrom $4780K 2019-10-14
17 Caothu_koten $4780K 2019-10-14
18 nguyenchau09 $4740K 2019-10-14
19 Ht30309 $4680K 2019-10-14
20 Mouse $4680K 2019-10-14
21 thuy_andy $4680K 2019-10-14
22 General $4640K 2019-10-14
23 ac_milan $4600K 2019-10-14
24 thaibinh1 $4580K 2019-10-14
25 LB $4520K 2019-10-14
26 EmDiChetDi $4460K 2019-10-14
27 Vinhsinh2013 $4420K 2019-10-14
Vinagames CXQ