Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Tour

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Tour trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 HoaBangLang $6920K 2019-08-17
2 dy_hb $6260K 2019-08-17
3 DiBanMuoi $6085K 2019-08-17
4 hen_wa $5935K 2019-08-17
5 n0b0dy $5680K 2019-08-17
6 vanquynh47 $5560K 2019-08-17
7 haivisaolac $5540K 2019-08-17
8 tetua_toita $5370K 2019-08-17
9 Kid $5140K 2019-08-17
10 Khongvui $5085K 2019-08-17
11 NguoiAc $5070K 2019-08-17
12 lava $5000K 2019-08-17
13 Anh2 $4830K 2019-08-17
14 DienKhacKim $4735K 2019-08-17
15 babydimples $4715K 2019-08-17
16 Sony1203 $4590K 2019-08-17
17 Oct $4535K 2019-08-17
18 MyTam $4510K 2019-08-17
19 yolo $4285K 2019-08-17
20 quantu $4240K 2019-08-17
21 fridag2 $4135K 2019-08-17
22 TeoDaiCa $4040K 2019-08-17
23 Bienvang $3955K 2019-08-17
24 langtu $3585K 2019-08-17
Vinagames CXQ