Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Chan

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Chan trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 phanle33 $123559K 2019-08-17
2 chucom567 $113271K 2019-08-17
3 yeutienthoi $108530K 2019-08-15
4 goat_king $108165K 2019-08-16
5 ToThoi50 $105673K 2019-08-17
6 tinhlo_123 $104254K 2019-08-16
7 dangthang $98287K 2019-08-17
8 chu_long61 $91682K 2019-08-16
9 hoami_ $82881K 2019-08-16
10 caonhan1 $67293K 2019-08-17
11 banchoi $66712K 2019-08-17
12 dallas01 $66156K 2019-08-16
13 binbon $64668K 2019-08-16
14 lonesome1 $61819K 2019-08-16
15 hop179 $59328K 2019-08-16
16 khunghoangkt $48419K 2019-08-15
17 huanpoland $43589K 2019-08-15
18 nguyen_thuc $42968K 2019-08-16
19 lekhanh $42569K 2019-08-17
20 tao_thao_226 $42436K 2019-08-17
21 crazy_wolf $41334K 2019-08-16
22 thiepb211176 $41068K 2019-08-16
23 tiencong $39109K 2019-08-17
24 nghiahiep $38945K 2019-08-15
25 mrhuyen $38348K 2019-08-17
26 EmDiChetDi $36749K 2019-08-16
27 jackbauer24 $36668K 2019-08-15
28 cct_03 $34417K 2019-08-15
29 lavanthiep $34060K 2019-08-16
30 tdnghiadan $33639K 2019-08-15
31 Batsach_11 $33087K 2019-08-17
32 CauCa_Trom $32058K 2019-08-15
33 cirohoan $31426K 2019-08-17
34 xAugust10x $31175K 2019-08-16
35 tuananhstnmt $29552K 2019-08-16
36 kebenduong $29427K 2019-08-16
37 cauden $29194K 2019-08-16
38 bachthu345 $28900K 2019-08-15
39 olala123 $28553K 2019-08-17
40 Bongbun $28324K 2019-08-15
41 tranbinh1989 $26796K 2019-08-16
42 vuthuhien $25909K 2019-08-15
43 choichan1234 $25586K 2019-08-17
44 TD9KB1940 $25544K 2019-08-16
45 Dalat $24648K 2019-08-16
46 Camly $24579K 2019-08-17
47 duyen01 $23367K 2019-08-17
48 sodendui $22956K 2019-08-17
49 mustang90 $22766K 2019-08-17
50 buikim $22232K 2019-08-16
51 anhtaituong $21267K 2019-08-15
52 Cuunon $21200K 2019-08-17
53 thuytuanngoc $21106K 2019-08-16
54 nguoiyeucodo $20774K 2019-08-16
55 diepnat1 $20038K 2019-08-17
56 llnh968 $19865K 2019-08-15
57 Bachthutom $18905K 2019-08-16
58 Bachthu_2013 $18674K 2019-08-16
59 ke_57 $18612K 2019-08-17
60 NhoAnhNhieu $18590K 2019-08-17
61 TNT_hg $16762K 2019-08-17
62 phovaughan $15749K 2019-08-14
63 metastock $15554K 2019-08-16
64 cao_thu_chan $15462K 2019-08-17
65 muathu94 $14003K 2019-08-16
66 LuCtyTy $13706K 2019-08-17
67 nguyenchinh $13582K 2019-08-14
68 Nhim_Tom $12509K 2019-08-16
69 Tuongvan_ $12484K 2019-08-17
70 chanque $11954K 2019-08-16
71 Pho_Hoa_NL $11432K 2019-08-15
72 NguyetCac1 $10875K 2019-08-16
73 TXuanGioi $10805K 2019-08-16
74 lapham12 $10753K 2019-08-17
75 tuango270 $10406K 2019-08-16
76 Seriodja71 $10181K 2019-08-15
77 NoiAyCoMa $9931K 2019-08-16
78 dng132tri $9895K 2019-08-14
79 TN51 $9478K 2019-08-17
80 NganCanhHac $9308K 2019-08-16
81 TakeoPxu $9124K 2019-08-17
82 muabuon $8987K 2019-08-14
83 theminh1954 $8868K 2019-08-16
84 lacloi $8572K 2019-08-17
85 annhamcachan $8478K 2019-08-15
86 phattai_12 $8436K 2019-08-16
87 chinhlavui $8097K 2019-08-16
88 hieu01 $7963K 2019-08-17
89 dianne $7456K 2019-08-16
90 ASinh $7311K 2019-08-17
91 tuananh10 $6650K 2019-08-17
92 Gioi874 $6320K 2019-08-16
93 nam_no08 $5924K 2019-08-16
94 vua_bai66 $5762K 2019-08-16
95 hobaza $5618K 2019-08-17
96 turo $5595K 2019-08-17
97 hoanghai12 $5477K 2019-08-16
98 dang_sinh $5312K 2019-08-17
99 hung_poland $5211K 2019-08-16
100 son207 $5129K 2019-08-17
Vinagames CXQ