Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Chan

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Chan trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Vo___thuong $193801K 2024-05-25
2 caonhan1 $177362K 2024-05-23
3 thanhlieuSNG $151713K 2024-05-23
4 dangthang $132150K 2024-05-23
5 acquy15 $123429K 2024-05-23
6 thuytuanngoc $123181K 2024-05-24
7 nguyenzdung $120103K 2024-05-26
8 mrhuyen $116266K 2024-05-23
9 chu_long61 $112805K 2024-05-26
10 lekhanh $104226K 2024-05-26
11 foreveryoung $101199K 2024-05-25
12 cirohoan $101166K 2024-05-26
13 ke_57 $95139K 2024-05-26
14 thiepb211176 $87919K 2024-05-24
15 Bongbun $78079K 2024-05-26
16 binbon $69999K 2024-05-25
17 vuthuhien $68885K 2024-05-24
18 ngaoopdidem $64318K 2024-05-24
19 tuananhstnmt $62069K 2024-05-24
20 moitote $59545K 2024-05-26
21 QuangThinh $57024K 2024-05-26
22 tao_thao_226 $56247K 2024-05-26
23 Tu_den $53357K 2024-05-26
24 julieeeb0o $52370K 2024-05-25
25 tamdoleotom $52245K 2024-05-25
26 biennho12345 $47021K 2024-05-26
27 Van_Phi $45029K 2024-05-25
28 hongdinh63 $41505K 2024-05-26
29 chimene $40790K 2024-05-24
30 crazy_horse $37276K 2024-05-26
31 yamahaa $36660K 2024-05-24
32 TrienChieu69 $35691K 2024-05-26
33 hieu01 $35031K 2024-05-25
34 sodendui $34842K 2024-05-26
35 olala123 $34329K 2024-05-26
36 ChemTour123 $33444K 2024-05-25
37 cauden $32597K 2024-05-23
38 Bachthu_2013 $30608K 2024-05-25
39 ranhchoi $29585K 2024-05-24
40 dungbig $29259K 2024-05-26
41 nam_no08 $29071K 2024-05-24
42 cao_thu_chan $28899K 2024-05-26
43 tiencong $28517K 2024-05-25
44 PayBack $26969K 2024-05-25
45 buikim $24908K 2024-05-26
46 letran22 $24636K 2024-05-25
47 loandang68 $24317K 2024-05-23
48 jackbauer24 $23802K 2024-05-26
49 diepnat1 $23387K 2024-05-25
50 luuvmai $22666K 2024-05-25
51 Rongdo76 $21620K 2024-05-24
52 DucTrong $18913K 2024-05-26
53 Evzen $18839K 2024-05-26
54 VCTSUNMORE $18055K 2024-05-26
55 Cuunon $16703K 2024-05-26
56 doichan123 $15665K 2024-05-25
57 lapham12 $15584K 2024-05-26
58 hnmuadong $15532K 2024-05-26
59 peggirl $15321K 2024-05-23
60 bien_vang08 $15089K 2024-05-26
61 VanTran2024 $14826K 2024-05-26
62 bac3891 $14630K 2024-05-26
63 storm $13918K 2024-05-23
64 anhngoc15 $13244K 2024-05-26
65 choichan1234 $12973K 2024-05-26
66 jacq676 $12785K 2024-05-25
67 leo1965 $11569K 2024-05-23
68 ngatdien $11061K 2024-05-24
69 truongkim $11039K 2024-05-26
70 Redeemer $11022K 2024-05-24
71 tuananh10 $10925K 2024-05-25
72 NhoChetLien $10847K 2024-05-26
73 baquoc $10696K 2024-05-25
74 BetGame247 $10217K 2024-05-25
75 cho_tui_choi $9300K 2024-05-26
76 dungxaylap $9285K 2024-05-25
77 nguoiyeucodo $9109K 2024-05-26
78 nancynga $8532K 2024-05-25
79 duyen01 $8402K 2024-05-26
80 kevin91770 $8296K 2024-05-26
81 xitrumking $8287K 2024-05-23
82 cxkhoa $7828K 2024-05-24
83 Do_Quyen1975 $7824K 2024-05-25
84 tvt $7269K 2024-05-24
85 tatdien $6899K 2024-05-26
86 anhcuong $6259K 2024-05-25
87 gia_ham_dzui $5875K 2024-05-26
88 Igor389 $5833K 2024-05-26
89 htvn_2019 $5617K 2024-05-25
90 caothuchan $5563K 2024-05-23
91 GhienSo1 $5406K 2024-05-26
92 philip2001 $5302K 2024-05-24
93 quocchien $5244K 2024-05-26
94 ana $4999K 2024-05-25
95 Hanhattung $4940K 2024-05-25
96 Lebichngoc $4637K 2024-05-26
97 hobaza $4464K 2024-05-26
98 thuiq12345 $4360K 2024-05-23
99 Ta $4178K 2024-05-26
100 Quang_Hai $4178K 2024-05-26
Vinagames CXQ