Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Chan

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Chan trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 babo $120654K 2019-06-17
2 yeutienthoi $111367K 2019-06-17
3 phanle33 $111265K 2019-06-17
4 goat_king $102834K 2019-06-16
5 dangthang $102305K 2019-06-17
6 ToThoi50 $101699K 2019-06-17
7 tinhlo_123 $98188K 2019-06-17
8 chu_long61 $88344K 2019-06-17
9 hoami_ $76159K 2019-06-17
10 hungbovo $72929K 2019-06-17
11 banchoi $72154K 2019-06-17
12 dallas01 $66952K 2019-06-17
13 lonesome1 $61390K 2019-06-17
14 binbon $61344K 2019-06-16
15 single $59196K 2019-06-17
16 LoiCuaGjo $59143K 2019-06-17
17 caonhan1 $56782K 2019-06-17
18 hanoi2000 $55611K 2019-06-16
19 hop179 $55570K 2019-06-16
20 sang_ho $50636K 2019-06-17
21 crazy_wolf $49361K 2019-06-16
22 moitote $45935K 2019-06-14
23 nguyen_thuc $45596K 2019-06-17
24 tao_thao_226 $45192K 2019-06-17
25 thiepb211176 $45040K 2019-06-17
26 dothe158 $44932K 2019-06-16
27 hungsofia $42025K 2019-06-14
28 tiencong $40310K 2019-06-17
29 duckyduck22 $39958K 2019-06-16
30 ngoixuong $38362K 2019-06-16
31 mrhuyen $38266K 2019-06-17
32 lekhanh $37658K 2019-06-17
33 tdnghiadan $36668K 2019-06-17
34 cirohoan $35567K 2019-06-17
35 DangNgoc $35450K 2019-06-17
36 Batsach_11 $34231K 2019-06-17
37 kebenduong $33255K 2019-06-17
38 cct_03 $32608K 2019-06-15
39 lavanthiep $32122K 2019-06-17
40 TRIKYMAIMAI $31542K 2019-06-15
41 Bongbun $30008K 2019-06-17
42 tuananhstnmt $29157K 2019-06-17
43 bachthu345 $28554K 2019-06-17
44 cauden $27641K 2019-06-17
45 Superhuhn $24550K 2019-06-15
46 sodendui $23870K 2019-06-17
47 Tinhsaudk $23714K 2019-06-16
48 olala123 $23476K 2019-06-17
49 Vo___thuong $22932K 2019-06-17
50 choichan1234 $22591K 2019-06-17
51 buikim $21781K 2019-06-17
52 thuytuanngoc $21601K 2019-06-15
53 TD9KB1940 $21071K 2019-06-17
54 mustang90 $20457K 2019-06-17
55 playphom2016 $19980K 2019-06-16
56 duyen01 $19630K 2019-06-17
57 anhtaituong $19627K 2019-06-15
58 TNT_hg $19305K 2019-06-17
59 ngaoopdidem $19251K 2019-06-15
60 Bachthu_2013 $19103K 2019-06-16
61 Lb29A_93607 $18906K 2019-06-15
62 llnh968 $17989K 2019-06-16
63 doquyen $17857K 2019-06-17
64 Chungmsd_123 $17414K 2019-06-15
65 diepnat1 $17169K 2019-06-17
66 Cunhem $16867K 2019-06-16
67 ke_57 $16078K 2019-06-16
68 metastock $16033K 2019-06-17
69 NhoAnhNhieu $15895K 2019-06-17
70 letran22 $15767K 2019-06-16
71 cao_thu_chan $15647K 2019-06-17
72 dng132tri $14815K 2019-06-16
73 matnai80 $14656K 2019-06-16
74 tuan_pham $14343K 2019-06-14
75 muathu94 $14242K 2019-06-17
76 nguyenchinh $13828K 2019-06-15
77 hieu01 $13375K 2019-06-17
78 luigi $13093K 2019-06-14
79 NguyetCac1 $12252K 2019-06-17
80 Pho_Hoa_NL $11858K 2019-06-15
81 bet_win99 $11292K 2019-06-17
82 phoasia $11288K 2019-06-17
83 trungve $11251K 2019-06-17
84 ASinh $10709K 2019-06-17
85 TXuanGioi $10584K 2019-06-17
86 Seriodja71 $10378K 2019-06-16
87 NganCanhHac $10169K 2019-06-17
88 Jimmy_pham $10015K 2019-06-16
89 BlueBoy $9956K 2019-06-16
90 ConDuongXua $9867K 2019-06-15
91 NoiAyCoMa $9779K 2019-06-17
92 truongkim $9651K 2019-06-17
93 cuong1234 $9376K 2019-06-16
94 cuongapex $9203K 2019-06-17
95 lacloi $9199K 2019-06-15
96 Cadao2 $8990K 2019-06-16
97 AlCapone1 $8939K 2019-06-15
98 tuananh10 $8780K 2019-06-16
99 ThanhTa $8605K 2019-06-17
100 chinhlavui $8531K 2019-06-17
Vinagames CXQ