Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Catte

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Catte trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 chemmaychet $59600K 2019-10-11
2 Lalethien28 $48912K 2019-10-12
3 Gucci_mAn $27404K 2019-10-13
4 xa_la $25922K 2019-10-12
5 du_con $17457K 2019-10-13
6 Cupido $13000K 2019-10-11
7 Tuyenson19 $11355K 2019-10-12
8 Public_Enemy $6239K 2019-10-13
9 anlungtung81 $5401K 2019-10-12
Vinagames CXQ