Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Tienlen

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Tienlen trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 LinhChau $19902782K 2018-09-25
2 andy1235 $9338075K 2018-09-24
3 Tansat_viina $5665953K 2018-09-25
4 flying_eagle $5266669K 2018-09-25
5 chi1minhanh $3726716K 2018-09-25
6 jonhnynguyen $2713461K 2018-09-24
7 bodaibang $2389320K 2018-09-23
8 tradaicuong $2337019K 2018-09-23
9 huongcarthy $2130090K 2018-09-25
10 is $1265259K 2018-09-25
11 DaiCathay $1244977K 2018-09-24
12 Coolio409 $1187168K 2018-09-25
13 britney76 $1174206K 2018-09-23
14 DaoHoaKhach $1138784K 2018-09-25
15 A2Z_ $1120898K 2018-09-25
16 ng_huong8888 $1110322K 2018-09-24
17 trubui1103 $1074828K 2018-09-24
18 Transformers $939527K 2018-09-25
19 onlyone $918913K 2018-09-25
20 abovenbeyond $901822K 2018-09-22
21 Andywin09 $785871K 2018-09-25
22 sjsharks $753904K 2018-09-25
23 EndL3ss_L0v3 $696803K 2018-09-25
24 henekiepsau $687799K 2018-09-25
25 Hoanglaota44 $657425K 2018-09-25
26 Midnite_Moon $629818K 2018-09-24
27 Dare_Devil $602522K 2018-09-25
28 U_DeViL $600000K 2018-09-24
29 raisau $597102K 2018-09-25
30 honemroichay $583391K 2018-09-24
31 Tam_lovely $577125K 2018-09-25
32 HoaLuuLy $576245K 2018-09-25
33 xike $499994K 2018-09-24
34 lenakieu2008 $498011K 2018-09-25
35 VuiveCaLanG $432585K 2018-09-25
36 Vidolaem $424337K 2018-09-25
37 ngoisaotm $419287K 2018-09-25
38 caothang $414299K 2018-09-25
39 Thuyvan $401622K 2018-09-25
40 cindyng $380090K 2018-09-25
41 thammai65 $353667K 2018-09-25
42 Mr_TienLen $324930K 2018-09-25
43 vuvu $291292K 2018-09-22
44 Khongvui $274076K 2018-09-23
45 tttv $258542K 2018-09-25
46 TrenHayDuoi $253925K 2018-09-25
47 anhyeu1964 $246724K 2018-09-25
48 anhvebenem $224423K 2018-09-22
49 ThangNhocCM $211581K 2018-09-24
50 bigegg $204624K 2018-09-25
51 BenNhau $202552K 2018-09-25
52 babymouse $200961K 2018-09-24
53 Donovan1975 $191482K 2018-09-24
54 serialkiller $190067K 2018-09-25
55 sotaumc565 $188604K 2018-09-25
56 sayamtham $180535K 2018-09-25
57 Ve_Sau $180226K 2018-09-23
58 Soai_ca79 $175944K 2018-09-25
59 arsenvl $175786K 2018-09-25
60 Kathy $171980K 2018-09-24
61 NGOKYPHUONG $170640K 2018-09-25
62 Quetoidl $163304K 2018-09-25
63 Nguoi_Bi_An $161824K 2018-09-25
64 Ohienglanh $161730K 2018-09-25
65 thanhlan23 $159041K 2018-09-25
66 luutinh $152781K 2018-09-25
67 toan $150337K 2018-09-24
68 kydacanmui $146349K 2018-09-25
69 van $144260K 2018-09-25
70 Fast_Furious $143821K 2018-09-25
71 xa_lang321 $143582K 2018-09-24
72 chuotcong $142559K 2018-09-25
73 DeNhatBai $141256K 2018-09-23
74 vu_hai $140302K 2018-09-25
75 Du_Khach $140112K 2018-09-25
76 kmacarongk $138694K 2018-09-25
77 Boitinloihua $136082K 2018-09-25
78 nat2000 $134764K 2018-09-24
79 nvhck $134646K 2018-09-25
80 bidong_143 $134366K 2018-09-25
81 hotgirl $129994K 2018-09-25
82 andy08 $127835K 2018-09-25
83 InYourEyes $126252K 2018-09-25
84 anh46 $125075K 2018-09-24
85 tramlang $122643K 2018-09-25
86 tonyy $121459K 2018-09-25
87 benzthuan $119053K 2018-09-25
88 dinhkim $118330K 2018-09-25
89 XH $117889K 2018-09-25
90 thamyeu $117663K 2018-09-25
91 tmv $117618K 2018-09-25
92 victor10 $116681K 2018-09-24
93 dangquynh $114644K 2018-09-25
94 TieuTho05 $114299K 2018-09-23
95 KimlongHo $113669K 2018-09-25
96 haohoa_vn $113538K 2018-09-24
97 VoTinh6789 $112688K 2018-09-23
98 fun $112252K 2018-09-23
99 hunhuqu $112085K 2018-09-25
100 hoangdinh $110966K 2018-09-25