Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Tienlen

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Tienlen trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 BUSH_W_G $20011184K 2021-01-21
2 Wild_West $6889302K 2021-01-22
3 xom_moi $4973790K 2021-01-20
4 xuidoytroi $4004670K 2021-01-20
5 Tansat_viina $3799074K 2021-01-21
6 DaiCathay $2897783K 2021-01-22
7 andy66 $2237123K 2021-01-20
8 STAY_N_PLAY $2214062K 2021-01-22
9 Tam_lovely $2149070K 2021-01-21
10 Can_Sa $2123115K 2021-01-21
11 abovenbeyond $1694043K 2021-01-21
12 Lovely $1633685K 2021-01-19
13 Ethan76 $1586538K 2021-01-22
14 caothusj $1429289K 2021-01-22
15 THUGS_LIFE $1366393K 2021-01-20
16 LinhChau $1333344K 2021-01-20
17 oooviai $1301639K 2021-01-21
18 KIEPRONGCHOI $1175113K 2021-01-21
19 trubui1103 $1165661K 2021-01-21
20 ChanTroi_Tim $1014514K 2021-01-21
21 KrisTTy $936266K 2021-01-21
22 Andywin09 $837181K 2021-01-20
23 R_C_M_P $650962K 2021-01-21
24 henekiepsau $639632K 2021-01-19
25 MilanoVi $619964K 2021-01-22
26 Chien_Than $540428K 2021-01-22
27 vuvu $538544K 2021-01-21
28 caothang $535516K 2021-01-22
29 TrenHayDuoi $522975K 2021-01-22
30 vu_hai $499191K 2021-01-20
31 valentin $482666K 2021-01-21
32 henxui $476826K 2021-01-22
33 YenNhi_2020 $462166K 2021-01-21
34 Lien_Houston $451737K 2021-01-21
35 ChuThoon $436607K 2021-01-21
36 AnhlaAi01 $422924K 2021-01-21
37 OurLuv101615 $416232K 2021-01-21
38 Hoa_Hoa $400372K 2021-01-21
39 adonis $399792K 2021-01-20
40 BenNhau $372152K 2021-01-22
41 bigegg $371783K 2021-01-21
42 britney76 $370455K 2021-01-21
43 gietlasechet $354521K 2021-01-20
44 fun $348292K 2021-01-21
45 trummacau $346856K 2021-01-21
46 Umyonlyone $340173K 2021-01-21
47 vanquynh47 $314554K 2021-01-19
48 gau_xam $312000K 2021-01-21
49 ThamLang $301223K 2021-01-21
50 lucifer $299460K 2021-01-20
51 HaiPh0mTu0i $291177K 2021-01-21
52 Danny11 $291137K 2021-01-20
53 bumbum_ttp $277109K 2021-01-21
54 Khang_thienP $253809K 2021-01-21
55 TTK $247143K 2021-01-22
56 ricky $242231K 2021-01-21
57 TinhTa_TanVo $236511K 2021-01-21
58 dinhkim $236188K 2021-01-22
59 TinhPhuongXa $229916K 2021-01-21
60 phillyx5 $229718K 2021-01-21
61 muabui2007 $223542K 2021-01-21
62 lahuy $219288K 2021-01-21
63 mgm $216725K 2021-01-20
64 gluce610vu $215599K 2021-01-21
65 sangfuongtam $210660K 2021-01-21
66 QUYNH_NHU81 $200960K 2021-01-19
67 bidong_143 $196514K 2021-01-21
68 QuocNhan $192943K 2021-01-21
69 philtran916 $187144K 2021-01-22
70 nat2000 $185630K 2021-01-22
71 Tigeroo $182545K 2021-01-21
72 mixao95 $181870K 2021-01-21
73 Xaopaco $175508K 2021-01-21
74 tonyxtonym $174110K 2021-01-21
75 lamhn $169656K 2021-01-19
76 GiaHung_123 $167728K 2021-01-22
77 Christini91 $165885K 2021-01-21
78 Tuanbi123 $163652K 2021-01-22
79 Virus_Culura $160987K 2021-01-21
80 thammai65 $160697K 2021-01-21
81 jennifer_181 $160000K 2021-01-21
82 ausviet $159343K 2021-01-22
83 anhyeu2019 $159318K 2021-01-21
84 tonyy $156782K 2021-01-21
85 EviL0Live $152577K 2021-01-20
86 InYourEyes $151785K 2021-01-21
87 Doiphudu90 $150077K 2021-01-21
88 hunhuqu $144421K 2021-01-22
89 hoangdinh $142079K 2021-01-21
90 Hero_8x $141538K 2021-01-21
91 namquan1234 $137922K 2021-01-22
92 paris75 $136512K 2021-01-21
93 mistake $136011K 2021-01-20
94 Fast_Furious $135397K 2021-01-21
95 chuotcong $135264K 2021-01-21
96 hungtran $135116K 2021-01-21
97 jumpin_adam $132728K 2021-01-21
98 killerbee71 $131785K 2021-01-20
99 vuongpham81 $130899K 2021-01-22
100 Muasaobang $130000K 2021-01-21
Vinagames CXQ