Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xito

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xito trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 newzealand $1252873K 2019-08-17
2 hien357 $1037430K 2019-08-16
3 TuDoTuong $698454K 2019-08-14
4 phuoc_gu $629974K 2019-08-17
5 ng_huong8888 $616213K 2019-08-15
6 ChauChau $515780K 2019-08-16
7 meo_trang $380540K 2019-08-15
8 TrenHayDuoi $307366K 2019-08-17
9 LKBangTam $240788K 2019-08-17
10 son1955 $234337K 2019-08-15
11 tomboy $186335K 2019-08-17
12 wasabi $170932K 2019-08-17
13 Hac_Bip_ $164588K 2019-08-17
14 EmXauWac $136905K 2019-08-17
15 HyVong $121110K 2019-08-15
16 ufo2020 $115614K 2019-08-17
17 moon82 $113687K 2019-08-17
18 thantientyty $111259K 2019-08-17
19 pcx $110525K 2019-08-15
20 MK_xx_11 $109532K 2019-08-16
21 cogiangbacla $103608K 2019-08-15
22 Bienvang $98586K 2019-08-15
23 ngoclinh $91110K 2019-08-15
24 Z_Cobra_Z $90538K 2019-08-14
25 Forever_8x $87755K 2019-08-16
26 Cute_Devil $86605K 2019-08-17
27 Khongvui $77101K 2019-08-17
28 CT_Palawan88 $74419K 2019-08-17
29 tacungvui $64302K 2019-08-16
30 kyniem_ $63362K 2019-08-16
31 nhoem $63066K 2019-08-17
32 Hero_8x $58532K 2019-08-16
33 dieforu $56650K 2019-08-16
34 pepsi123 $52579K 2019-08-15
35 hienrua123 $47732K 2019-08-15
36 Gucci_mAn $44577K 2019-08-15
37 TMRH $40041K 2019-08-17
38 MIKI_xixon $38429K 2019-08-17
39 tieungoc89 $37009K 2019-08-17
40 HaoKiet $32327K 2019-08-15
41 thelover $30688K 2019-08-17
42 chemkgchua $29983K 2019-08-17
43 Beauty $26080K 2019-08-14
44 andy08 $25155K 2019-08-17
45 hen_wa $24750K 2019-08-16
46 baltimore_ $23950K 2019-08-16
47 giadinh_hp $23872K 2019-08-17
48 megiavn $23409K 2019-08-16
49 byentrove $23188K 2019-08-16
50 QUINTER $23078K 2019-08-16
51 Docco_caubai $22614K 2019-08-15
52 trung_satthu $20207K 2019-08-17
53 kristal $20000K 2019-08-16
54 legendarykid $19976K 2019-08-14
55 manllyy_10 $19585K 2019-08-17
56 Time $19197K 2019-08-17
57 BlackVip $18856K 2019-08-15
58 buses $18855K 2019-08-16
59 yuna $18304K 2019-08-17
60 cutevyna $15780K 2019-08-15
61 Oh_LaLa $15375K 2019-08-16
62 Promise_Love $14050K 2019-08-14
63 WrX_Sti $13242K 2019-08-17
64 andynguyentx $12383K 2019-08-15
65 Relax2407 $12022K 2019-08-14
66 AnhSG $11779K 2019-08-14
67 vanquynh47 $11539K 2019-08-17
68 khanh $11093K 2019-08-17
69 DienKhacKim $10950K 2019-08-16
70 NhoNguoiY3u $10825K 2019-08-16
71 iuchiminhanh $10688K 2019-08-16
72 vyhau $9456K 2019-08-16
73 xa_la $9427K 2019-08-16
74 thaibinh1 $9342K 2019-08-14
75 choidobuon56 $9325K 2019-08-17
76 laoong $8788K 2019-08-15
77 Hayhoi_visao $8640K 2019-08-15
78 yeutrom $8238K 2019-08-15
79 truclam16 $7481K 2019-08-15
80 Tonitesocold $7348K 2019-08-14
81 binh2006 $6879K 2019-08-17
82 thuy_andy $6527K 2019-08-17
83 Hoa_pensee $6409K 2019-08-15
84 anh_dau_troc $6090K 2019-08-15
85 NhuCuong_88 $5860K 2019-08-14
86 xFxAx $5836K 2019-08-15
87 conan $5690K 2019-08-17
88 TrangXanh $5415K 2019-08-15
89 ducdo $5158K 2019-08-17
90 vethamnha $5017K 2019-08-17
91 UpDuoi_69 $4606K 2019-08-16
92 yolo $4436K 2019-08-16
93 NhoAnhQua $3768K 2019-08-16
94 deshayla $3565K 2019-08-15
95 tuananh2019 $3405K 2019-08-14
96 GhetDeSo $3392K 2019-08-15
97 LaoDai6408 $3350K 2019-08-16
98 lisaha $3048K 2019-08-15
Vinagames CXQ