Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xito

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xito trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Kentucky_NLT $3286227K 2018-06-21
2 anh_hai_phuc $2497099K 2018-06-19
3 Soai_ca79 $1337811K 2018-06-22
4 Tructruc1986 $1154990K 2018-06-22
5 newzealand $808078K 2018-06-22
6 ng_huong8888 $390134K 2018-06-19
7 ufo2020 $350501K 2018-06-22
8 TrenHayDuoi $348184K 2018-06-22
9 NguoiAyVaToi $274076K 2018-06-21
10 rough_rider $247824K 2018-06-22
11 binhyen19 $228180K 2018-06-21
12 Martial_Arts $194478K 2018-06-21
13 VipGirl $184591K 2018-06-21
14 Hong_Quyen $177037K 2018-06-21
15 chausanMy $166394K 2018-06-22
16 StevenLuong1 $155862K 2018-06-22
17 ngoisaotm $151863K 2018-06-21
18 ManUnited $146754K 2018-06-22
19 giadinh_hp $141810K 2018-06-20
20 kim_linh $129703K 2018-06-21
21 Transformers $123905K 2018-06-21
22 tomboy $115204K 2018-06-22
23 KNT735 $109076K 2018-06-22
24 Rado $96173K 2018-06-22
25 tai_anh_do $96137K 2018-06-22
26 cogiangbacla $80283K 2018-06-21
27 goldwhite $78826K 2018-06-20
28 BeGau $75625K 2018-06-21
29 sacrifice $74882K 2018-06-22
30 andy1 $72790K 2018-06-21
31 Khongvui $65694K 2018-06-20
32 bootilicious $58201K 2018-06-21
33 o_o $55651K 2018-06-22
34 Ngm $51430K 2018-06-21
35 hoangsawin $49793K 2018-06-19
36 Forever_8x $44004K 2018-06-21
37 Divedau $40000K 2018-06-22
38 silent $40000K 2018-06-22
39 Anh_DaTroLai $39990K 2018-06-22
40 babycallboy $39919K 2018-06-21
41 th0408 $39091K 2018-06-22
42 thantientyty $37479K 2018-06-22
43 ranhqua $36023K 2018-06-21
44 O_GiaBuiDoi $34610K 2018-06-22
45 Azzaro $34395K 2018-06-22
46 andynguyentx $33766K 2018-06-22
47 AnhHaiMeHoa $33337K 2018-06-21
48 caokytrung $31312K 2018-06-22
49 ducquynh1 $30197K 2018-06-21
50 Nguoihung $30033K 2018-06-21
51 Bland $30001K 2018-06-21
52 Thuyvan $28950K 2018-06-20
53 Beauty $28900K 2018-06-21
54 TuDoTuong $27781K 2018-06-21
55 Nguoi_La $25139K 2018-06-21
56 Duabe $23675K 2018-06-20
57 NhatAnh $22169K 2018-06-21
58 chemheo $22061K 2018-06-20
59 ThienNhat $22044K 2018-06-21
60 Le_Cid $22004K 2018-06-21
61 potato $21855K 2018-06-22
62 KyUcDiuDang $21260K 2018-06-22
63 Hero_8x $20748K 2018-06-22
64 mai_vy $20207K 2018-06-22
65 anh_me_bai $20000K 2018-06-22
66 honemroichay $19998K 2018-06-22
67 SBC $19864K 2018-06-21
68 khamgurl $19709K 2018-06-20
69 Ngoisaocodon $18898K 2018-06-21
70 phuonglong_ $18837K 2018-06-21
71 Public_Enemy $18709K 2018-06-21
72 VoTinh6789 $18300K 2018-06-22
73 hoaithuong77 $18100K 2018-06-20
74 son1955 $18090K 2018-06-20
75 ongvuabip $17440K 2018-06-21
76 pepsi123 $17257K 2018-06-21
77 tranducanh $16867K 2018-06-21
78 vyhau $16738K 2018-06-21
79 Anh_Tuan2 $16058K 2018-06-22
80 An___cuop $15482K 2018-06-20
81 ca_tra $15445K 2018-06-22
82 migoi $14982K 2018-06-19
83 fridag2 $14879K 2018-06-22
84 tacungvui $14650K 2018-06-21
85 Sway $14384K 2018-06-21
86 thanbai70 $14351K 2018-06-22
87 bamap $14268K 2018-06-19
88 HayHoiEmLaAi $14226K 2018-06-22
89 thuy_andy $13496K 2018-06-22
90 dieulan $12830K 2018-06-19
91 anh_dau_troc $12677K 2018-06-21
92 Davidlove009 $12375K 2018-06-20
93 manllyy_10 $12173K 2018-06-22
94 TDL $12099K 2018-06-22
95 ChiLaCatBui $12000K 2018-06-21
96 laoong $11917K 2018-06-19
97 CoTinhLamCha $11395K 2018-06-21
98 AnhVaiTroi $11093K 2018-06-22
99 kristal $11038K 2018-06-19
100 Ca_Heo $10207K 2018-06-21