Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xito

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xito trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Kentucky_NLT $3060047K 2018-03-19
2 anh_hai_phuc $2673003K 2018-03-20
3 hien357 $1083141K 2018-03-21
4 Tructruc1986 $962353K 2018-03-19
5 SuongDem_ $452712K 2018-03-19
6 ufo2020 $446775K 2018-03-21
7 NoiLaiTnhXua $339253K 2018-03-21
8 TrenHayDuoi $315063K 2018-03-21
9 Hong_Quyen $289737K 2018-03-21
10 myhuyen15 $276983K 2018-03-21
11 ThienNhat $248040K 2018-03-21
12 KNT735 $237463K 2018-03-21
13 ng_huong8888 $224399K 2018-03-18
14 VipGirl $172135K 2018-03-20
15 nhi_yen_binh $165371K 2018-03-20
16 tai_anh_do $153611K 2018-03-20
17 KhangBangChu $150995K 2018-03-21
18 NhoNhau $129236K 2018-03-20
19 tacungvui $124372K 2018-03-20
20 balaingo $114320K 2018-03-20
21 tomboy $110745K 2018-03-21
22 phuonglong_ $79230K 2018-03-19
23 Hero_8x $66765K 2018-03-21
24 Nguoihung $60237K 2018-03-21
25 hotgirl $56797K 2018-03-21
26 luudansetno $48465K 2018-03-21
27 abctien $47466K 2018-03-20
28 Forever_8x $45275K 2018-03-21
29 chai $44935K 2018-03-20
30 bokho $43231K 2018-03-18
31 binhyen19 $40469K 2018-03-21
32 anh_me_bai $40418K 2018-03-21
33 HoaSenTim $40000K 2018-03-21
34 chiyeu1minha $39913K 2018-03-18
35 gameler $39805K 2018-03-20
36 iuchiminhanh $39656K 2018-03-19
37 TieuHacMieu $39132K 2018-03-20
38 thuy_hotgirl $35825K 2018-03-21
39 haivu63 $32556K 2018-03-21
40 kristal $32536K 2018-03-21
41 silent $32300K 2018-03-21
42 tuannguyen09 $31506K 2018-03-20
43 thanbai10 $31167K 2018-03-20
44 Gucci_mAn $31152K 2018-03-20
45 phuoc_gu $31067K 2018-03-20
46 Eagle $30557K 2018-03-21
47 copvan23 $29850K 2018-03-18
48 TranVi $28730K 2018-03-20
49 TinhBietLy $27775K 2018-03-19
50 Soai_ca79 $27615K 2018-03-21
51 BinhDinh $27025K 2018-03-20
52 An_cuop $25411K 2018-03-21
53 Beauty $25000K 2018-03-18
54 chuia11 $24827K 2018-03-19
55 Kieu_lobuoc $24175K 2018-03-19
56 hobao $23379K 2018-03-19
57 dongnhi $22706K 2018-03-19
58 crystal_tear $21337K 2018-03-21
59 sugar $20450K 2018-03-20
60 Kieu_LangLo $20308K 2018-03-19
61 tina $20145K 2018-03-18
62 hoalantim $20080K 2018-03-20
63 HoahongTim $20049K 2018-03-21
64 vermouth $19150K 2018-03-20
65 megiavn $18943K 2018-03-20
66 manllyy_10 $18521K 2018-03-19
67 Khongvui $18304K 2018-03-21
68 xa_xatham $16991K 2018-03-20
69 suptac $16149K 2018-03-21
70 thantientyty $15702K 2018-03-21
71 ongvuabip $15177K 2018-03-19
72 Troy_Truong $14929K 2018-03-19
73 AAAA_2222 $14375K 2018-03-19
74 HanMacTu_Ger $14364K 2018-03-19
75 An___cuop $13776K 2018-03-18
76 hieulenghia $13759K 2018-03-21
77 nbaongoc $13650K 2018-03-21
78 TinhTho $13000K 2018-03-21
79 caokytrung $12696K 2018-03-18
80 HoaiYeu $12344K 2018-03-19
81 Kent $12250K 2018-03-18
82 bodilinh $12221K 2018-03-21
83 tung1975 $12136K 2018-03-21
84 HayHoiEmLaAi $10878K 2018-03-21
85 O_GiaBuiDoi $10788K 2018-03-20
86 Hac_Bip_ $10484K 2018-03-20
87 StevenLuong1 $10207K 2018-03-20
88 hmt $10140K 2018-03-20
89 xxl $10135K 2018-03-20
90 Public_Enemy $9944K 2018-03-20
91 Divedau $9601K 2018-03-21
92 laoong $9481K 2018-03-21
93 Hanhphucty $8837K 2018-03-20
94 chimene $8768K 2018-03-18
95 caubaDZ $8601K 2018-03-20
96 Greenlove $8140K 2018-03-18
97 quanh_hiu $8065K 2018-03-19
98 BaoNhi82 $8000K 2018-03-19
99 MT_LOVE_NB $8000K 2018-03-19
100 DienKhacKim $7769K 2018-03-21