Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xito

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xito trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Kentucky_NLT $3419876K 2018-09-24
2 anh_hai_phuc $2246322K 2018-09-24
3 Tructruc1986 $1360946K 2018-09-25
4 ufo2020 $658324K 2018-09-25
5 TuDoTuong $580858K 2018-09-25
6 ng_huong8888 $490646K 2018-09-25
7 TrenHayDuoi $344543K 2018-09-25
8 binhyen19 $342790K 2018-09-25
9 xAugust10x $283641K 2018-09-22
10 sacrifice $245313K 2018-09-25
11 rough_rider $211334K 2018-09-22
12 STFU $201472K 2018-09-25
13 Ghiencobac $200902K 2018-09-25
14 Thanh_Tuan87 $200427K 2018-09-23
15 Khongvui $187328K 2018-09-25
16 rachgia $178992K 2018-09-22
17 DaLatQueToi $159367K 2018-09-24
18 hoalantim $158375K 2018-09-23
19 ca_tra $157047K 2018-09-25
20 KNT735 $148697K 2018-09-25
21 Dem_sai_gon $145937K 2018-09-24
22 baltimore_ $138718K 2018-09-24
23 dieuranthu6 $130900K 2018-09-23
24 LinhChau $126548K 2018-09-25
25 kim_linh $126004K 2018-09-24
26 balaingo $119662K 2018-09-25
27 tomboy $117115K 2018-09-25
28 hiuquanh $107857K 2018-09-23
29 Eagle $106657K 2018-09-25
30 Le_Cid $96820K 2018-09-25
31 Nguoihung $89302K 2018-09-24
32 cogiangbacla $84903K 2018-09-25
33 minhbuon $84322K 2018-09-24
34 hoanghon83 $74561K 2018-09-25
35 My_Tam $73646K 2018-09-22
36 An___cuop $70626K 2018-09-24
37 Truongsagio $62044K 2018-09-23
38 playsangdem $52679K 2018-09-25
39 No $52350K 2018-09-23
40 hoangsawin $51940K 2018-09-24
41 abctien $50749K 2018-09-22
42 ducquynh1 $50586K 2018-09-25
43 fridag2 $49022K 2018-09-23
44 Ericknor $48738K 2018-09-25
45 gameler $44093K 2018-09-25
46 khanh $43318K 2018-09-24
47 Anh_DaTroLai $42669K 2018-09-23
48 Hac_Bip_ $40671K 2018-09-24
49 andy08 $40322K 2018-09-25
50 BaoNhi82 $40000K 2018-09-24
51 TTT $40000K 2018-09-25
52 Thuyvan $38926K 2018-09-24
53 Far_Away $38389K 2018-09-22
54 Transformers $37424K 2018-09-25
55 phuoc_gu $37372K 2018-09-24
56 Lavender1976 $36900K 2018-09-23
57 Rado $36203K 2018-09-25
58 tinhsay72 $35750K 2018-09-25
59 HHSiTinh $35375K 2018-09-25
60 Forever_8x $33750K 2018-09-23
61 mocha $33395K 2018-09-23
62 codai_bendg $33250K 2018-09-24
63 khucthuydu $32945K 2018-09-25
64 sivyha $32248K 2018-09-23
65 chemheo $31886K 2018-09-22
66 ducdo $30836K 2018-09-25
67 Gucci_mAn $30009K 2018-09-25
68 xem_phim $30000K 2018-09-22
69 YuMinh $28936K 2018-09-25
70 lan_tram $28730K 2018-09-25
71 chuia11 $28614K 2018-09-22
72 mattroixam $27969K 2018-09-25
73 Martial_Arts $27451K 2018-09-24
74 son1955 $26805K 2018-09-22
75 sultry $26000K 2018-09-25
76 YingYang $25521K 2018-09-25
77 Vidolaem $24626K 2018-09-22
78 Rose_Black $24500K 2018-09-24
79 Van_Phi $24476K 2018-09-23
80 HoaLuuLy $23876K 2018-09-22
81 cindyng $23050K 2018-09-23
82 cai_bang $22672K 2018-09-22
83 apham03076 $22139K 2018-09-24
84 Redhoahong88 $21189K 2018-09-24
85 nohSSIW $20353K 2018-09-24
86 anduychau $20147K 2018-09-23
87 LongLe2012 $20000K 2018-09-24
88 Divedau $19625K 2018-09-25
89 HayHoiEmLaAi $19425K 2018-09-25
90 Gyoza $18745K 2018-09-23
91 Bienvang $18623K 2018-09-23
92 KHACHSAN7SAO $18000K 2018-09-25
93 pepsi123 $17000K 2018-09-24
94 kristal $16999K 2018-09-25
95 Troy_Truong $16613K 2018-09-25
96 potato $16596K 2018-09-25
97 megiavn $16149K 2018-09-25
98 bodilinh $16073K 2018-09-25
99 CARONGVANG $16055K 2018-09-24
100 lahuy $15983K 2018-09-22