Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xito

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xito trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 ufo2020 $3855893K 2021-11-30
2 ChauChau $1428776K 2021-11-30
3 dai_phat $316990K 2021-11-30
4 nguynthi $261608K 2021-11-30
5 Ngm $218651K 2021-11-29
6 hien357 $215435K 2021-11-27
7 ducquynh1 $124407K 2021-11-27
8 tacungvui $68193K 2021-11-29
9 Anhthu81 $45702K 2021-11-30
10 Chinh06 $29744K 2021-11-27
11 Johnnyvan $23822K 2021-11-29
12 tieungoc89 $23677K 2021-11-27
13 hienrua1234 $19577K 2021-11-27
14 Atlanta321 $18892K 2021-11-29
15 songbacdau $16319K 2021-11-27
16 ca_chon $7035K 2021-11-27
17 vanlam67 $5223K 2021-11-27
18 ducdo $4578K 2021-11-27
Vinagames CXQ