Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Paigow

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Paigow trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 ThienNhat $611419K 2018-09-25
2 acquy15 $519921K 2018-09-25
3 heo_coi $405773K 2018-09-25
4 ng_huong8888 $353807K 2018-09-25
5 syhm $330256K 2018-09-25
6 TrenHayDuoi $322902K 2018-09-25
7 th0408 $276014K 2018-09-25
8 QS $219754K 2018-09-22
9 goldwhite $213275K 2018-09-23
10 Giot_Thuong $208230K 2018-09-24
11 sky $188092K 2018-09-25
12 Nguoihung $177228K 2018-09-25
13 Cat_bui $171561K 2018-09-22
14 Tinh0DeQuen $164839K 2018-09-22
15 KFA $158828K 2018-09-22
16 Bui__doi $157462K 2018-09-22
17 dieuranthu6 $154920K 2018-09-22
18 Phuoclongbl $150291K 2018-09-25
19 rachgia $149800K 2018-09-22
20 ThamLang $142232K 2018-09-22
21 Bienvang $127518K 2018-09-22
22 Gyoza $116512K 2018-09-25
23 Hoahongxanh2 $112829K 2018-09-25
24 TrajTjmBangg $100000K 2018-09-23
25 kim_linh $94489K 2018-09-25
26 mattroixam $93389K 2018-09-25
27 Thien_Trang6 $90176K 2018-09-25
28 Alex_lam01 $88701K 2018-09-25
29 Eagle $85411K 2018-09-25
30 myhuyen15 $81667K 2018-09-25
31 HNHK $70657K 2018-09-22
32 lakers_1 $69031K 2018-09-23
33 mk2013 $66393K 2018-09-25
34 hoanghon83 $59751K 2018-09-25
35 xem_phim $50050K 2018-09-22
36 MyLover12 $46499K 2018-09-25
37 Anh_Tuan2 $46364K 2018-09-25
38 BaoNhi82 $45776K 2018-09-25
39 trivia $43250K 2018-09-25
40 vlt787 $42830K 2018-09-25
41 pepsi123 $40000K 2018-09-25
42 andy $40000K 2018-09-23
43 LongLe2012 $39850K 2018-09-22
44 cutevyna $39125K 2018-09-23
45 bunny $39075K 2018-09-23
46 ducquynh1 $38230K 2018-09-22
47 O_GiaBuiDoi $37447K 2018-09-24
48 xedap0i $36792K 2018-09-25
49 HHSiTinh $36400K 2018-09-24
50 GiangHuong20 $36389K 2018-09-25
51 mai_vy $35050K 2018-09-22
52 Z_Cobra_Z $34603K 2018-09-25
53 hoa_phung $33162K 2018-09-23
54 lahuy $31500K 2018-09-23
55 YuMinh $30450K 2018-09-23
56 songnhan $29154K 2018-09-22
57 TieuTho05 $28951K 2018-09-25
58 chuia11 $28450K 2018-09-25
59 Yoshi $26631K 2018-09-23
60 NganNguyen $24636K 2018-09-22
61 KhiCon $24412K 2018-09-23
62 baltimore_ $22851K 2018-09-23
63 vuabaithuysi $21898K 2018-09-23
64 BienLangDu $21670K 2018-09-25
65 o_o $20964K 2018-09-24
66 MeoMapVoTinh $20435K 2018-09-25
67 LinhChau $20377K 2018-09-25
68 henekiepsau $20001K 2018-09-23
69 Promise_Love $19250K 2018-09-23
70 VoTinh6789 $18962K 2018-09-25
71 dolphin $18371K 2018-09-22
72 KimlongHo $18151K 2018-09-23
73 uyen $18000K 2018-09-23
74 honemroichay $17856K 2018-09-25
75 lily $17500K 2018-09-22
76 hoahongxanh1 $16681K 2018-09-22
77 QUYNH_NHU81 $16498K 2018-09-23
78 w00w $16000K 2018-09-24
79 LeGend_1900_ $15700K 2018-09-24
80 Ohienglanh $15377K 2018-09-24
81 Lavender1976 $15374K 2018-09-23
82 sultry $15000K 2018-09-22
83 TechnologyP $14181K 2018-09-25
84 NickMuon $13900K 2018-09-22
85 KHACHSAN7SAO $13900K 2018-09-25
86 o0opZz $13824K 2018-09-24
87 BlackVip $13231K 2018-09-25
88 GiaHamVui $13100K 2018-09-23
89 Caothu_koten $13001K 2018-09-25
90 NupLum $12780K 2018-09-24
91 bodilinh $12769K 2018-09-25
92 tatonxao $12753K 2018-09-25
93 cindyng $12600K 2018-09-25
94 meovangsjc1 $12402K 2018-09-25
95 laoong $12079K 2018-09-25
96 TinhBietLy $11885K 2018-09-24
97 TnhOphuongXa $11180K 2018-09-23
98 tuan_kiet $11148K 2018-09-25
99 kristal $10416K 2018-09-25
100 Donovan1975 $10354K 2018-09-24