Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Paigow

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Paigow trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 philly1 $490364K 2018-03-19
2 GloBal_2012 $384480K 2018-03-18
3 Thanh_Tuan87 $331363K 2018-03-18
4 Tinh0DeQuen $317281K 2018-03-21
5 sky $307661K 2018-03-21
6 HoahongTim $253946K 2018-03-19
7 ThienNhat $252662K 2018-03-19
8 Promise_Love $245467K 2018-03-20
9 vuphong $244865K 2018-03-18
10 vua_thatbai $212918K 2018-03-21
11 NoWomanNoCry $188081K 2018-03-21
12 ng_huong8888 $166250K 2018-03-21
13 NhinOpMWinh $160171K 2018-03-18
14 KFA $156615K 2018-03-20
15 ongvuabip $124793K 2018-03-19
16 lonesome1 $122212K 2018-03-20
17 LinhChiTran $105905K 2018-03-19
18 Vidolaem $99049K 2018-03-21
19 Gucci_mAn $97607K 2018-03-21
20 Anh_Tuan2 $94438K 2018-03-19
21 Rose_Black $92985K 2018-03-18
22 acquy15 $79952K 2018-03-19
23 MaiBenAnh $77363K 2018-03-21
24 anhvo $70402K 2018-03-18
25 th0408 $67873K 2018-03-21
26 Hero_8x $63554K 2018-03-20
27 cutevyna $59032K 2018-03-18
28 BietSaoGio $57825K 2018-03-18
29 Hoahongxanh2 $55800K 2018-03-19
30 Khongvui $55494K 2018-03-19
31 rachgia $51722K 2018-03-20
32 xin1lanyeu $49180K 2018-03-19
33 TechnologyP $48777K 2018-03-21
34 BachCotTinh $47751K 2018-03-20
35 thungoc $46000K 2018-03-18
36 TrajTjmBangg $43150K 2018-03-18
37 kenny_love $40000K 2018-03-18
38 typn01 $38000K 2018-03-19
39 BaclieuQT $36339K 2018-03-21
40 meo_trang $35700K 2018-03-19
41 silent $32049K 2018-03-19
42 Hoang888 $31080K 2018-03-19
43 Public_Enemy $30493K 2018-03-19
44 ca_voi $28050K 2018-03-21
45 Emily $26800K 2018-03-19
46 thanbai10 $24275K 2018-03-19
47 Forever_8x $22931K 2018-03-21
48 xa_xatham $22561K 2018-03-19
49 cindyng $20600K 2018-03-19
50 Chipc0n__ $20480K 2018-03-19
51 Cat_bui $20222K 2018-03-18
52 LastLove $19984K 2018-03-20
53 PeterLe $19794K 2018-03-18
54 Red__ $19713K 2018-03-18
55 tuan_kiet $19656K 2018-03-19
56 codai_bendg $19530K 2018-03-18
57 NhoNhau $19210K 2018-03-18
58 BTCMuadong $18300K 2018-03-21
59 Greenlove $17900K 2018-03-21
60 iuchiminhanh $17644K 2018-03-18
61 kristal $17293K 2018-03-20
62 Serendipity $16780K 2018-03-20
63 An___cuop $15959K 2018-03-18
64 anh_dau_troc $15745K 2018-03-21
65 KhiCon $13915K 2018-03-18
66 thanbai70 $13821K 2018-03-19
67 loikutaraz $13000K 2018-03-19
68 caokytrung $12981K 2018-03-19
69 bichlan33 $12921K 2018-03-19
70 HoaiYeu $12769K 2018-03-19
71 H_H_H $12750K 2018-03-18
72 vuabaithuysi $12458K 2018-03-18
73 dieforu $12400K 2018-03-19
74 DuocVaMat $12263K 2018-03-20
75 apham03076 $12150K 2018-03-18
76 KhanhVi $10640K 2018-03-19
77 bodilinh $10237K 2018-03-21
78 DienKhacKim $10045K 2018-03-21
79 Nguoihung $9736K 2018-03-19
80 ts2602 $9300K 2018-03-18
81 BaoNhi82 $8550K 2018-03-18
82 MeoMapVoTinh $7950K 2018-03-21
83 queem $7522K 2018-03-19
84 thantientyty $7490K 2018-03-19
85 Donovan1975 $7400K 2018-03-19
86 dentinhdobac $7360K 2018-03-18
87 KhangBangChu $7117K 2018-03-21
88 kim_linh $6981K 2018-03-21
89 MT_LOVE_NB $6500K 2018-03-20
90 NeverMYlove $6144K 2018-03-18
91 em_ngheo $5701K 2018-03-20
92 TinhCo_WenEm $5385K 2018-03-19
93 Hannah1978 $5157K 2018-03-20
94 tra_sua12 $4053K 2018-03-21
95 NVD $3880K 2018-03-21
96 trieu_minh $3766K 2018-03-21
97 D_T_Vinh $3420K 2018-03-19