Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 the__blues $11959000K 2017-12-10
2 khechua $8001942K 2017-12-10
3 Lano $7120421K 2017-12-12
4 chi_the_thoi $6278301K 2017-12-12
5 Hoahongxanh2 $2630000K 2017-12-10
6 WhiteGold $2339543K 2017-12-10
7 macalan $2267526K 2017-12-11
8 tinhdoi $1661832K 2017-12-10
9 gau_xam $967633K 2017-12-12
10 AcMiLan $600000K 2017-12-11
11 NeverMYlove $561137K 2017-12-12
12 thanh_dat $409013K 2017-12-11
13 chandao $354379K 2017-12-12
14 SanBagTatCa_ $341943K 2017-12-12
15 lecanh1234 $319336K 2017-12-12
16 haivan2016 $318370K 2017-12-12
17 DaiGiaChauAu $315627K 2017-12-11
18 AnhSG $304075K 2017-12-12
19 yamahaa $297564K 2017-12-12
20 ductn $290279K 2017-12-12
21 o_o $289176K 2017-12-12
22 NQ009 $275802K 2017-12-11
23 congly $240385K 2017-12-12
24 ng_huong8888 $219626K 2017-12-12
25 yenthanh0412 $209733K 2017-12-12
26 Mr_Kim_hl $184474K 2017-12-12
27 bichlan33 $176466K 2017-12-12
28 philly1 $170712K 2017-12-12
29 tuan_kiet $168318K 2017-12-10
30 DVH $161602K 2017-12-12
31 Khongvui $157844K 2017-12-12
32 AAA007 $157555K 2017-12-12
33 indo_kitai $152051K 2017-12-12
34 tinhlo_123 $151632K 2017-12-12
35 Ohienglanh $144800K 2017-12-12
36 anhvebenem $142605K 2017-12-12
37 vocuc01 $139540K 2017-12-12
38 giangson $136347K 2017-12-12
39 zzquehuongzz $135362K 2017-12-12
40 TrongHieu $131686K 2017-12-12
41 Vjna_Milk $124746K 2017-12-10
42 chocola $123647K 2017-12-12
43 DemCoDon12 $122766K 2017-12-12
44 giang_mai $119468K 2017-12-11
45 iphone7red $119172K 2017-12-11
46 giadinh_hp $117853K 2017-12-12
47 hoahongxanh1 $115774K 2017-12-12
48 hunggia55 $115001K 2017-12-11
49 Son__Duong $113215K 2017-12-10
50 khanhlinh66 $112610K 2017-12-11
51 caothutanh $112419K 2017-12-12
52 asanh $112101K 2017-12-12
53 NhoVeNoiXa $110989K 2017-12-10
54 thuy_andy $110576K 2017-12-12
55 nhagiau $110160K 2017-12-11
56 angel $107862K 2017-12-12
57 nhungoc $107111K 2017-12-10
58 nam_no08 $106267K 2017-12-10
59 Huongson58 $105309K 2017-12-11
60 suongdi $105148K 2017-12-10
61 ngcongvinh $103286K 2017-12-12
62 dieulan09 $102362K 2017-12-12
63 tatdien $102223K 2017-12-12
64 NhoVeQueAnh $100201K 2017-12-09
65 DoiThatBuon $100081K 2017-12-11
66 annakim $100050K 2017-12-10
67 GiacMo $99451K 2017-12-09
68 dangthang $99247K 2017-12-12
69 kydacanmui $97953K 2017-12-10
70 hamvui102008 $96389K 2017-12-11
71 TinhTraiViet $95408K 2017-12-11
72 tocchien $93941K 2017-12-12
73 chausanMy $89572K 2017-12-10
74 vs2030 $89331K 2017-12-11
75 hungbovo $88469K 2017-12-12
76 dng132tri $87281K 2017-12-11
77 dogphg $86335K 2017-12-12
78 soncan1 $84408K 2017-12-12
79 vongtcauhon $84168K 2017-12-11
80 thanhtalavn $83870K 2017-12-12
81 XuSoHoaHong $83140K 2017-12-12
82 Minh_BinhBG $82036K 2017-12-12
83 XT_2710 $80238K 2017-12-12
84 Minion $80000K 2017-12-11
85 phomnghien $78600K 2017-12-12
86 pxnam57 $78149K 2017-12-10
87 tuyenthanhvu $77576K 2017-12-12
88 dothe158 $76820K 2017-12-12
89 thanhngoc51 $76117K 2017-12-12
90 tamthoi999 $75501K 2017-12-12
91 hlduongduong $75430K 2017-12-12
92 cuong20792 $75354K 2017-12-12
93 babinsu $75240K 2017-12-12
94 GioSaoTa $74116K 2017-12-12
95 NhuThuyen123 $73100K 2017-12-12
96 bien_vang08 $71753K 2017-12-12
97 hdvuong $70436K 2017-12-11
98 phamdai $68214K 2017-12-12
99 honhan $67506K 2017-12-12
100 muathudaradi $67155K 2017-12-10