Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 the__blues $9749524K 2018-02-17
2 chi_the_thoi $5649757K 2018-02-16
3 KaNdY_88 $5541230K 2018-02-17
4 TuDoTuong $3313652K 2018-02-16
5 tinhdoi $1446600K 2018-02-15
6 haivan2016 $1295453K 2018-02-17
7 LacMatNhau $1018878K 2018-02-15
8 LinhChau $844357K 2018-02-16
9 Dowysu $675658K 2018-02-17
10 gau_xam $656053K 2018-02-17
11 TrenHayDuoi $488180K 2018-02-17
12 Bagia8 $474238K 2018-02-17
13 rocketman $464910K 2018-02-17
14 thanh_dat $357175K 2018-02-16
15 lecanh1234 $318455K 2018-02-17
16 VuiveCaLanG $299552K 2018-02-17
17 Cbpl $292360K 2018-02-17
18 LinhChiTran $286211K 2018-02-15
19 congly $257466K 2018-02-15
20 Black_Vodka $245690K 2018-02-17
21 ductn $242879K 2018-02-17
22 TaVanYNguoi $235084K 2018-02-17
23 NeverMYlove $233905K 2018-02-17
24 Mr_Kim_hl $228740K 2018-02-17
25 BayerMunich $206344K 2018-02-17
26 ThienTien $196318K 2018-02-17
27 DVH $190273K 2018-02-17
28 Thoi0YeuNua $189660K 2018-02-17
29 iphone7red $176528K 2018-02-17
30 igor_62 $172692K 2018-02-17
31 NoiBuonNoiXa $172371K 2018-02-16
32 chandao $171290K 2018-02-16
33 zzquehuongzz $161574K 2018-02-17
34 NQ009 $159360K 2018-02-16
35 hoahongxanh1 $154644K 2018-02-17
36 indo_kitai $152270K 2018-02-17
37 Khongvui $142199K 2018-02-16
38 Kieu_lobuoc $139340K 2018-02-14
39 TrongHieu $134389K 2018-02-16
40 DocCoCauCuu $130676K 2018-02-17
41 XuSoHoaHong $125078K 2018-02-16
42 bili_7302 $120886K 2018-02-17
43 quanvu $116404K 2018-02-17
44 kydacanmui $116166K 2018-02-16
45 nhagiau $115780K 2018-02-17
46 nam_no08 $115289K 2018-02-16
47 khanhlinh66 $113567K 2018-02-16
48 tatdien $111623K 2018-02-17
49 phomnghien $110273K 2018-02-17
50 caothutanh $108491K 2018-02-17
51 Huongson58 $106948K 2018-02-15
52 cuong_audi $105817K 2018-02-17
53 tongnhan $104129K 2018-02-17
54 Vjna_Milk $101266K 2018-02-16
55 dangthang $100975K 2018-02-16
56 NhoVeNoiXa $100865K 2018-02-17
57 hungbovo $97491K 2018-02-17
58 dng132tri $94372K 2018-02-16
59 XT_2710 $92848K 2018-02-16
60 hunggia55 $92581K 2018-02-17
61 TinhTraiViet $92517K 2018-02-14
62 DoiThatBuon $89243K 2018-02-17
63 dogphg $88828K 2018-02-17
64 thanhngoc51 $88718K 2018-02-17
65 lekhanh $85008K 2018-02-17
66 tamthoi999 $84776K 2018-02-17
67 vs2030 $83805K 2018-02-15
68 Hoa_Lieu $83426K 2018-02-15
69 LamSaoDeQuen $81955K 2018-02-17
70 hailuavn $80790K 2018-02-16
71 Tulip12 $79160K 2018-02-17
72 trandoanh $79127K 2018-02-17
73 phuquocpq2 $79039K 2018-02-17
74 tuyenthanhvu $77510K 2018-02-17
75 cuong20792 $75682K 2018-02-17
76 heaven888 $75089K 2018-02-17
77 hlduongduong $71389K 2018-02-17
78 Thaihoa $70845K 2018-02-16
79 honhan $70613K 2018-02-17
80 o_o $69020K 2018-02-17
81 anhvanhn $65797K 2018-02-17
82 phamdai $64157K 2018-02-17
83 philly1 $63658K 2018-02-17
84 gatrongthien $63025K 2018-02-17
85 AnhHaiMeHoa $62574K 2018-02-17
86 pinguin $61366K 2018-02-17
87 sure $60478K 2018-02-15
88 DemCoDon12 $59833K 2018-02-17
89 henekiepsau $58821K 2018-02-15
90 emlacuaanh_ $57264K 2018-02-15
91 hoangsawin $57222K 2018-02-17
92 suptac $56432K 2018-02-17
93 tmv $56312K 2018-02-17
94 dailaogiavn $56047K 2018-02-17
95 sang_ho $55723K 2018-02-16
96 huyqmc $52258K 2018-02-16
97 DangNgoc $52046K 2018-02-16
98 angia10 $51089K 2018-02-17
99 DaiTaVeHuu $50156K 2018-02-14
100 NoiThaHuong $49540K 2018-02-17