Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 the__blues $4063830K 2020-09-24
2 Lovely $3148615K 2020-09-24
3 tp $1962026K 2020-09-24
4 N_giang $1692541K 2020-09-25
5 DungTien $1414222K 2020-09-25
6 BloodRose $1149273K 2020-09-25
7 gau_xam $1106532K 2020-09-25
8 NhatdoNhiden $1001601K 2020-09-24
9 tuan_kiet $980127K 2020-09-25
10 EmDiChetDi $979445K 2020-09-25
11 Hoahongxanh2 $820693K 2020-09-25
12 wild $695136K 2020-09-25
13 romantic_m $681267K 2020-09-25
14 LB $670154K 2020-09-25
15 LinhChiTran $619403K 2020-09-25
16 NeverMYlove $580285K 2020-09-23
17 HfH $570017K 2020-09-25
18 Bien_Hat $532856K 2020-09-23
19 nhatdennhido $494942K 2020-09-25
20 thaibinh1 $472491K 2020-09-25
21 trieu_tulong $445943K 2020-09-25
22 TrongHieu $429778K 2020-09-25
23 VuiveCaLanG $401291K 2020-09-25
24 thanform $385540K 2020-09-25
25 lucifer $382516K 2020-09-25
26 congly $353409K 2020-09-24
27 TuDoTuong $350274K 2020-09-25
28 TechnologyP $349718K 2020-09-24
29 embelienso $344196K 2020-09-23
30 dieforu $342611K 2020-09-23
31 AnhSG $333983K 2020-09-24
32 CungTram $309434K 2020-09-22
33 NguoiTriKy2 $283393K 2020-09-24
34 dai_phat $283336K 2020-09-25
35 KhongBinhYen $281317K 2020-09-25
36 LKBangTam $278550K 2020-09-22
37 TrenHayDuoi $257185K 2020-09-25
38 berlin68 $256234K 2020-09-25
39 o_o $250398K 2020-09-23
40 Mrlucky $241724K 2020-09-25
41 KHACHSAN7SAO $223056K 2020-09-25
42 iphone7red $220518K 2020-09-25
43 thi_no $211842K 2020-09-24
44 zippo16 $211330K 2020-09-25
45 DVH $208999K 2020-09-25
46 Ms_Thuy $193875K 2020-09-25
47 Saurieng_ $192217K 2020-09-24
48 HaNoi $191654K 2020-09-25
49 tinhdoi $191608K 2020-09-24
50 heo_coi $188666K 2020-09-25
51 hoangdung_82 $184111K 2020-09-25
52 SweetLove $177678K 2020-09-22
53 trung_satthu $177124K 2020-09-24
54 KeoDua $176706K 2020-09-25
55 ConGioLa $168741K 2020-09-25
56 soncan1 $160723K 2020-09-25
57 TThuongLan $153085K 2020-09-25
58 khanhlinh66 $152084K 2020-09-25
59 Sony1203 $148981K 2020-09-25
60 Huongson58 $147295K 2020-09-25
61 baitranlaji $146734K 2020-09-25
62 kydacanmui $146636K 2020-09-23
63 tatdien $136826K 2020-09-25
64 hungtrinh198 $135127K 2020-09-25
65 pxnam57 $131234K 2020-09-24
66 tamthoi999 $130667K 2020-09-25
67 X30 $128026K 2020-09-25
68 Homesick $125851K 2020-09-24
69 Son__Duong $125543K 2020-09-25
70 dangthang $124321K 2020-09-25
71 Conginuadau $123264K 2020-09-25
72 nam_no08 $122030K 2020-09-25
73 CuTy1990 $121247K 2020-09-25
74 ChenRuouQue $121182K 2020-09-25
75 tuannguyen $119101K 2020-09-25
76 JUN $114226K 2020-09-25
77 Truongsagio $113728K 2020-09-24
78 NB88 $113535K 2020-09-24
79 caothutanh $112097K 2020-09-25
80 bien_vang08 $111205K 2020-09-24
81 vs2030 $109545K 2020-09-25
82 phobo $106277K 2020-09-25
83 xa_xatham $104067K 2020-09-25
84 cuong_audi $102006K 2020-09-25
85 hlduongduong $101740K 2020-09-25
86 chucom567 $99096K 2020-09-25
87 Anh2SG $97935K 2020-09-24
88 NQ009 $95695K 2020-09-25
89 mk2013 $94651K 2020-09-25
90 vinhcaoboi $94364K 2020-09-25
91 Niedax $94236K 2020-09-25
92 LeeHung_88 $93843K 2020-09-25
93 HaoKiet $93806K 2020-09-23
94 mrNiceGuy_ $91457K 2020-09-25
95 monaco $91372K 2020-09-25
96 votinh_US $88389K 2020-09-25
97 lokelun $88366K 2020-09-25
98 tbm $88340K 2020-09-23
99 minh_hec $88186K 2020-09-25
100 xayda $86871K 2020-09-24
Vinagames CXQ