Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Beauty $10560000K 2020-01-16
2 WhiteGold $10202493K 2020-01-17
3 Cbr_1000 $7671847K 2020-01-16
4 choc_chui $3321458K 2020-01-17
5 giadinh_hp $1922384K 2020-01-17
6 BloodRose $1862697K 2020-01-16
7 havy $1739854K 2020-01-17
8 Hoahongxanh2 $1293141K 2020-01-16
9 NhuCuong_88 $1053999K 2020-01-17
10 LacMatNhau $960000K 2020-01-14
11 henekiepsau $949391K 2020-01-17
12 TrenHayDuoi $765098K 2020-01-16
13 Lovely $718530K 2020-01-17
14 NeverMYlove $685142K 2020-01-15
15 trieu_tulong $682802K 2020-01-17
16 tuan_kiet $547681K 2020-01-17
17 tinhdoi $492608K 2020-01-15
18 minhchi2000 $485463K 2020-01-17
19 NQ009 $461007K 2020-01-16
20 LB $420932K 2020-01-17
21 o_o $375262K 2020-01-15
22 ChonNhoi $373035K 2020-01-15
23 iphone7red $368778K 2020-01-17
24 Charlotte $363138K 2020-01-15
25 TrongHieu $362432K 2020-01-16
26 congly $343757K 2020-01-16
27 NhatdoNhiden $314431K 2020-01-17
28 AnhSG $304684K 2020-01-17
29 hoa_my $275041K 2020-01-17
30 HfH $269498K 2020-01-17
31 khechua $260541K 2020-01-17
32 hiemdoc $259683K 2020-01-14
33 yenthanh0412 $255452K 2020-01-15
34 gau_xam $238960K 2020-01-17
35 DVH $213345K 2020-01-17
36 Diana $212558K 2020-01-17
37 N_giang $208775K 2020-01-17
38 Caothuvolam_ $205830K 2020-01-17
39 Caothu_koten $193375K 2020-01-17
40 votinh_US $191968K 2020-01-15
41 em_yeu_anh $187580K 2020-01-17
42 Emgaimua11 $172658K 2020-01-17
43 hdungvt $172200K 2020-01-17
44 tmv $172106K 2020-01-16
45 indo_kitai $171801K 2020-01-14
46 CaoKyKuc $167593K 2020-01-15
47 phomnghien $167106K 2020-01-17
48 nguyen_thuc $152067K 2020-01-16
49 khanhlinh66 $148774K 2020-01-16
50 Satthu_laanh $146131K 2020-01-16
51 bien_vang08 $145683K 2020-01-17
52 dangthang $141835K 2020-01-17
53 nhagiau $138071K 2020-01-17
54 Huongson58 $135749K 2020-01-17
55 Bienvang $135454K 2020-01-17
56 giang_mai $130094K 2020-01-15
57 hungtrinh198 $127175K 2020-01-16
58 ChenRuouQue $127158K 2020-01-17
59 namhung $125998K 2020-01-17
60 thanhngoc51 $125173K 2020-01-17
61 thanh_dat $122965K 2020-01-16
62 Andybinh $121607K 2020-01-17
63 soncan1 $119827K 2020-01-17
64 Tuyencao $118710K 2020-01-17
65 JUN $117634K 2020-01-17
66 NgocQuy $117439K 2020-01-17
67 kydacanmui $117330K 2020-01-16
68 nam_no08 $114218K 2020-01-16
69 hlduongduong $112747K 2020-01-16
70 Conginuadau $111793K 2020-01-17
71 thanform $110967K 2020-01-17
72 CuTy1990 $110167K 2020-01-17
73 tamthoi999 $108066K 2020-01-17
74 deucher $107931K 2020-01-17
75 ConGioLa $106797K 2020-01-15
76 baitranlaji $104279K 2020-01-17
77 vinhcaoboi $101426K 2020-01-17
78 Hai_Duong $101225K 2020-01-16
79 caothutanh $100503K 2020-01-17
80 phobo $100114K 2020-01-17
81 hanoi2000 $99054K 2020-01-16
82 tina $97564K 2020-01-16
83 hobao $96889K 2020-01-17
84 Son__Duong $96274K 2020-01-17
85 tinhlo_123 $94184K 2020-01-15
86 Truongsagio $94121K 2020-01-17
87 Niedax $94030K 2020-01-17
88 zippo16 $93802K 2020-01-17
89 taituphom $93514K 2020-01-16
90 X30 $92572K 2020-01-17
91 trandoanh $91695K 2020-01-17
92 Hayhoi_visao $90560K 2020-01-15
93 bluhoahong $89026K 2020-01-16
94 Nhomai181219 $88936K 2020-01-17
95 dng132tri $87632K 2020-01-16
96 Saigon71 $86785K 2020-01-17
97 TTT123 $86687K 2020-01-16
98 ho_van_hanh $86280K 2020-01-17
99 perle77han $85695K 2020-01-15
100 tuannguyen $80388K 2020-01-17
Vinagames CXQ