Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Cbr_1000 $4251361K 2019-10-14
2 the__blues $3944740K 2019-10-12
3 Hoahongxanh2 $2795886K 2019-10-13
4 haivan2016 $1577913K 2019-10-13
5 gau_xam $1062701K 2019-10-12
6 thanform $1049000K 2019-10-14
7 DungTien $773095K 2019-10-13
8 havy $743906K 2019-10-14
9 Mrlucky $740526K 2019-10-13
10 EmDiChetDi $660898K 2019-10-14
11 Black_Vodka $641955K 2019-10-11
12 trieu_tulong $640466K 2019-10-14
13 LacMatNhau $580800K 2019-10-13
14 ngcongvinh $504564K 2019-10-13
15 iphone7red $484904K 2019-10-14
16 minhchi2000 $430968K 2019-10-13
17 NeverMYlove $430168K 2019-10-13
18 moon82 $415779K 2019-10-12
19 acquy15 $410900K 2019-10-14
20 congly $347855K 2019-10-13
21 TrongHieu $342178K 2019-10-14
22 Minh_BinhBG $317785K 2019-10-13
23 Kimmi $287947K 2019-10-11
24 AnhSG $267398K 2019-10-14
25 TrenHayDuoi $243548K 2019-10-12
26 LinhChiTran $231271K 2019-10-11
27 DVH $218695K 2019-10-13
28 ng_huong8888 $201810K 2019-10-11
29 giadinh_hp $198247K 2019-10-14
30 AAA007 $189600K 2019-10-12
31 HfH $169657K 2019-10-13
32 nhagiau $168109K 2019-10-13
33 NQ009 $166961K 2019-10-12
34 embelienso $158370K 2019-10-12
35 hayhojbaibac $154674K 2019-10-14
36 Vinhsinh2013 $153519K 2019-10-14
37 thaibinh1 $149865K 2019-10-14
38 indo_kitai $149752K 2019-10-14
39 binhden $148384K 2019-10-13
40 Khiemtung $145933K 2019-10-14
41 dogphg $144231K 2019-10-13
42 asanh $142718K 2019-10-14
43 dangthang $140905K 2019-10-13
44 sang_ho $138179K 2019-10-14
45 hoaxuongrong $138066K 2019-10-14
46 khanhlinh66 $136734K 2019-10-13
47 thanhngoc51 $135823K 2019-10-14
48 Huongson58 $133286K 2019-10-13
49 hungtrinh198 $132036K 2019-10-13
50 giang_mai $125478K 2019-10-13
51 hdungvt $124250K 2019-10-14
52 hungbovo $123919K 2019-10-13
53 ChenRuouQue $123768K 2019-10-14
54 PDD $119597K 2019-10-14
55 kydacanmui $118530K 2019-10-14
56 choc_chui $117171K 2019-10-14
57 anhvanhn $116149K 2019-10-11
58 namhung $114028K 2019-10-12
59 hnmuadong $113842K 2019-10-13
60 tuanchu $111480K 2019-10-11
61 hunggia55 $109831K 2019-10-14
62 NB88 $109179K 2019-10-13
63 JUN $108625K 2019-10-13
64 tatdien $106879K 2019-10-13
65 dy_hb $105697K 2019-10-12
66 caothutanh $105599K 2019-10-11
67 Niedax $104616K 2019-10-13
68 tamthoi999 $103496K 2019-10-13
69 vua_bai66 $102270K 2019-10-11
70 Conginuadau $102180K 2019-10-14
71 TMRH $101747K 2019-10-14
72 hlduongduong $101418K 2019-10-13
73 TinhTraiViet $99966K 2019-10-13
74 hanoi2000 $98956K 2019-10-13
75 vinhcaoboi $96598K 2019-10-13
76 bien_vang08 $95704K 2019-10-14
77 phobo $93054K 2019-10-13
78 trandoanh $91303K 2019-10-14
79 ho_van_hanh $91247K 2019-10-14
80 cakeo $90290K 2019-10-14
81 ToniKroos $88536K 2019-10-13
82 Truongsagio $88184K 2019-10-13
83 baitranlaji $87195K 2019-10-14
84 taituphom $86814K 2019-10-13
85 Hayhoi_visao $84275K 2019-10-13
86 muathu94 $83793K 2019-10-14
87 Sao_hom $78265K 2019-10-13
88 Phuonglong $77680K 2019-10-14
89 angia10 $76452K 2019-10-14
90 o0oh_ $72434K 2019-10-12
91 NgocQuy $72241K 2019-10-13
92 kun $69733K 2019-10-13
93 tuannguyen $69680K 2019-10-13
94 TTT123 $69252K 2019-10-12
95 SPC $69180K 2019-10-13
96 Dalat_coffee $68595K 2019-10-14
97 Mouse $67854K 2019-10-14
98 babinsu $66243K 2019-10-14
99 KyQua $66032K 2019-10-11
100 hobao $64720K 2019-10-14
Vinagames CXQ