Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 the__blues $12883724K 2017-06-27
2 iphone6 $11625070K 2017-06-27
3 sanhdieu $10920109K 2017-06-27
4 Lano $7141858K 2017-06-27
5 Honda16 $5120175K 2017-06-27
6 Hoahongxanh2 $5075000K 2017-06-27
7 macalan $4750616K 2017-06-27
8 WhiteGold $4228202K 2017-06-27
9 tinhdoi $4046155K 2017-06-25
10 chi_the_thoi $3505856K 2017-06-27
11 khechua $2924429K 2017-06-26
12 AcMiLan $794298K 2017-06-27
13 trelang70 $719561K 2017-06-27
14 vuongpec $429742K 2017-06-27
15 TrenHayDuoi $319421K 2017-06-27
16 Vidolaem $306322K 2017-06-27
17 lecanh1234 $287379K 2017-06-27
18 AnhSG $253832K 2017-06-26
19 hoahongxanh1 $236614K 2017-06-27
20 tuantk1 $234547K 2017-06-27
21 gau_xam $220542K 2017-06-27
22 LacMatNhau $209398K 2017-06-27
23 HVT_ $201220K 2017-06-27
24 AAA007 $197440K 2017-06-26
25 nguoitrolai $193736K 2017-06-27
26 ngonhaidang $192818K 2017-06-27
27 Goriot $189589K 2017-06-27
28 congly $184910K 2017-06-27
29 nhungoc $182972K 2017-06-27
30 tinhlo_123 $177270K 2017-06-27
31 DVH $168610K 2017-06-27
32 philly1 $166699K 2017-06-26
33 haivan2016 $161047K 2017-06-27
34 Hong_Quyen $154566K 2017-06-25
35 igor_62 $142597K 2017-06-27
36 GiacMo $140014K 2017-06-27
37 tuan_kiet $136114K 2017-06-27
38 SanBagTatCa_ $135524K 2017-06-26
39 giadinh_hp $134348K 2017-06-27
40 VipNightLife $132792K 2017-06-24
41 vocuc01 $132477K 2017-06-24
42 EmHan_Anh $128049K 2017-06-27
43 bili_7302 $124355K 2017-06-25
44 caothutanh $122943K 2017-06-27
45 GalaxyS5 $120860K 2017-06-27
46 dongst $120186K 2017-06-26
47 angel $119668K 2017-06-27
48 Huongson58 $115464K 2017-06-27
49 asanh $114387K 2017-06-27
50 nam_no08 $111590K 2017-06-26
51 hungtrinh198 $107512K 2017-06-24
52 quanvu $107110K 2017-06-26
53 hungbovo $107100K 2017-06-26
54 indo_kitai $106855K 2017-06-27
55 honemroichay $106002K 2017-06-27
56 LuCtyTy $105494K 2017-06-27
57 ngcongvinh $104566K 2017-06-27
58 giangson $103806K 2017-06-27
59 nhagiau $103765K 2017-06-26
60 TrongHieu $100971K 2017-06-27
61 suongdi $100750K 2017-06-26
62 MaiTigon $100351K 2017-06-27
63 giang_mai $99724K 2017-06-27
64 hoanghoa $98021K 2017-06-27
65 tatdien $96671K 2017-06-26
66 nini99 $96465K 2017-06-26
67 dieulan09 $95520K 2017-06-26
68 yamahaa $90296K 2017-06-26
69 tocchien $90224K 2017-06-27
70 thanhtalavn $89658K 2017-06-26
71 chi2 $88900K 2017-06-24
72 thu_thao5995 $88680K 2017-06-27
73 vuphong $87986K 2017-06-27
74 Hoa_Lieu $82906K 2017-06-27
75 dng132tri $82852K 2017-06-27
76 hlduongduong $81602K 2017-06-27
77 ductn $81549K 2017-06-27
78 Yaly $80960K 2017-06-27
79 Congquyen12 $78220K 2017-06-27
80 tuyenthanhvu $77914K 2017-06-27
81 Tuoidabuon $76000K 2017-06-27
82 CuTy1990 $75041K 2017-06-27
83 iphone7red $74876K 2017-06-27
84 pxnam57 $74749K 2017-06-25
85 kydacanmui $73899K 2017-06-27
86 thanhngoc51 $70799K 2017-06-27
87 tlkt $70774K 2017-06-27
88 duongvevange $69647K 2017-06-27
89 hozota $68129K 2017-06-25
90 Mr_Kim_hl $67200K 2017-06-27
91 nguyen_thuc $66704K 2017-06-26
92 tranhaivtn $65897K 2017-06-26
93 hayhojbaibac $65775K 2017-06-27
94 dogphg $64900K 2017-06-27
95 hdvuong $64532K 2017-06-27
96 vs2030 $63440K 2017-06-26
97 rumrumcaca $62844K 2017-06-27
98 dung_2010 $62414K 2017-06-25
99 XuSoHoaHong $60607K 2017-06-26
100 phobo $60201K 2017-06-26