Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Beauty $8840052K 2020-03-28
2 Cbr_1000 $7912896K 2020-03-29
3 sanhdieu $5707397K 2020-03-29
4 haivan2016 $3554560K 2020-03-28
5 kevin $3367932K 2020-03-26
6 AnhRatTiec $2808108K 2020-03-29
7 An_cuop $2449175K 2020-03-29
8 wild $1913973K 2020-03-29
9 the__blues $1725294K 2020-03-29
10 Lovely $1561878K 2020-03-29
11 EmDiChetDi $1429361K 2020-03-28
12 gau_xam $1083613K 2020-03-27
13 dieuranthu6 $997405K 2020-03-29
14 TrenHayDuoi $899518K 2020-03-28
15 NeverMYlove $669264K 2020-03-28
16 Tuoidabuon $577042K 2020-03-28
17 DungTien $562160K 2020-03-27
18 trieu_tulong $552172K 2020-03-29
19 minhchi2000 $510275K 2020-03-29
20 retaliate $421608K 2020-03-27
21 nguoitrolai $403649K 2020-03-29
22 TrongHieu $396174K 2020-03-29
23 AAA007 $379194K 2020-03-28
24 BloodRose $371074K 2020-03-28
25 Satthu_laanh $362630K 2020-03-26
26 congly $352103K 2020-03-28
27 iphone7red $351628K 2020-03-29
28 havy $330593K 2020-03-28
29 khechua $313603K 2020-03-29
30 AnhSG $310782K 2020-03-29
31 Hoahongxanh2 $290949K 2020-03-28
32 nangcali $290171K 2020-03-28
33 votinh_US $279995K 2020-03-28
34 NhatdoNhiden $265635K 2020-03-29
35 choc_chui $262400K 2020-03-29
36 tina $260680K 2020-03-28
37 ivy $260250K 2020-03-29
38 xu_nguoi $242480K 2020-03-29
39 moon26 $236397K 2020-03-28
40 DVH $227730K 2020-03-29
41 thanhxuan $227648K 2020-03-29
42 Bienvang $213845K 2020-03-28
43 em_yeu_anh $197799K 2020-03-29
44 bienmanma $189956K 2020-03-28
45 havana $184974K 2020-03-28
46 MiNh0n $172451K 2020-03-29
47 Aphrodite $171591K 2020-03-28
48 Jimmy_pham $169200K 2020-03-28
49 S500 $168347K 2020-03-29
50 The_Sun_2908 $166012K 2020-03-28
51 indo_kitai $163522K 2020-03-28
52 Huongson58 $157544K 2020-03-28
53 NgocQuy $157313K 2020-03-29
54 HfH $154750K 2020-03-29
55 Lenu37 $153787K 2020-03-29
56 khanhlinh66 $153358K 2020-03-29
57 N_giang $152649K 2020-03-28
58 nhagiau $146149K 2020-03-28
59 thanhngoc51 $139566K 2020-03-29
60 hdungvt $138250K 2020-03-29
61 namhung $137580K 2020-03-28
62 phomnghien $137191K 2020-03-29
63 hungtrinh198 $134143K 2020-03-27
64 dangthang $131306K 2020-03-29
65 hnmuadong $131091K 2020-03-28
66 kydacanmui $129651K 2020-03-29
67 NQ009 $129085K 2020-03-28
68 giang_mai $128192K 2020-03-28
69 ChenRuouQue $125027K 2020-03-29
70 heo_coi $124659K 2020-03-27
71 baitranlaji $124609K 2020-03-29
72 giadinh_hp $123032K 2020-03-29
73 soncan1 $122274K 2020-03-28
74 Khongvui $122043K 2020-03-26
75 Son__Duong $121653K 2020-03-26
76 hungbovo $119948K 2020-03-28
77 yenthanh0412 $119817K 2020-03-29
78 X30 $119249K 2020-03-28
79 nam_no08 $118398K 2020-03-26
80 Lamnguyen_cz $118377K 2020-03-29
81 hlduongduong $118155K 2020-03-29
82 Conginuadau $117981K 2020-03-29
83 BinhDinh $115666K 2020-03-29
84 D_T_Vinh $114136K 2020-03-28
85 KeoDua $113000K 2020-03-28
86 JUN $110545K 2020-03-29
87 tamthoi999 $110416K 2020-03-29
88 hoa_my $109613K 2020-03-27
89 tatdien $109555K 2020-03-28
90 trandoanh $107862K 2020-03-29
91 LaoDai $106565K 2020-03-28
92 zippo16 $105560K 2020-03-29
93 Khiemtung $104167K 2020-03-29
94 langtu $102618K 2020-03-29
95 phobo $102614K 2020-03-29
96 tuannguyen $102211K 2020-03-29
97 Truongsagio $101921K 2020-03-28
98 An_linh $101130K 2020-03-29
99 caothutanh $100961K 2020-03-29
100 vinhcaoboi $99457K 2020-03-29
Vinagames CXQ