Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Black_Vodka $8067790K 2018-09-25
2 BloodRose $7596350K 2018-09-22
3 Beauty $6546311K 2018-09-25
4 chi_the_thoi $6185779K 2018-09-23
5 macalan $5957720K 2018-09-25
6 MaiTigon $5620186K 2018-09-25
7 tuantk1 $3336512K 2018-09-25
8 Hoahongxanh2 $2316890K 2018-09-25
9 goldwhite $1787863K 2018-09-25
10 vyhau $958624K 2018-09-25
11 gau_xam $914347K 2018-09-23
12 LinhChau $892352K 2018-09-24
13 henekiepsau $821942K 2018-09-23
14 haivan2016 $739925K 2018-09-25
15 trelang70 $695011K 2018-09-25
16 DaiCathay $606221K 2018-09-25
17 Dat_09 $521494K 2018-09-25
18 Uberman $478713K 2018-09-25
19 Honda16 $380585K 2018-09-24
20 ng_huong8888 $376436K 2018-09-25
21 NhuCuong_88 $360307K 2018-09-25
22 Ohienglanh $359772K 2018-09-25
23 minhchi2000 $331626K 2018-09-25
24 congly $328844K 2018-09-25
25 Tuoidabuon $318208K 2018-09-25
26 tina $295647K 2018-09-22
27 TrenHayDuoi $251759K 2018-09-25
28 hoa_my $251534K 2018-09-22
29 Om_Mom $228038K 2018-09-25
30 bluhoahong $217150K 2018-09-25
31 mk2013 $211841K 2018-09-25
32 vlt787 $200000K 2018-09-24
33 ThienNhat $195979K 2018-09-24
34 TrongHieu $192676K 2018-09-25
35 HVT_ $183400K 2018-09-25
36 Thichu_laai_ $183318K 2018-09-25
37 AnhSG $172415K 2018-09-25
38 suptac $168054K 2018-09-25
39 KyQua $163126K 2018-09-25
40 DatPhuongNam $162805K 2018-09-25
41 nguyen_thuc $161039K 2018-09-25
42 indo_kitai $149058K 2018-09-25
43 VuiveCaLanG $147122K 2018-09-25
44 lecanh1234 $145566K 2018-09-25
45 dogphg $133853K 2018-09-25
46 phomthansau $132216K 2018-09-22
47 tendangky $132180K 2018-09-25
48 nhagiau $131135K 2018-09-23
49 thanh_dat $129696K 2018-09-23
50 kydacanmui $125958K 2018-09-25
51 Minh_BinhBG $124651K 2018-09-25
52 anhvanhn $123460K 2018-09-24
53 phomnghien $122748K 2018-09-25
54 hungtrinh198 $122069K 2018-09-25
55 dieuranthu6 $120072K 2018-09-23
56 abc123 $119390K 2018-09-25
57 khanhlinh66 $118843K 2018-09-24
58 MiNh0n $117000K 2018-09-24
59 dangthang $112604K 2018-09-25
60 NickMuon $110697K 2018-09-25
61 Gluck $110264K 2018-09-25
62 Cat_bui $109750K 2018-09-22
63 vu_hai $109730K 2018-09-22
64 Azzaro $108761K 2018-09-24
65 ngcongvinh $107421K 2018-09-25
66 Huongson58 $107144K 2018-09-24
67 tatdien $106819K 2018-09-25
68 LoiCuaGjo $106631K 2018-09-25
69 hayhojbaibac $104867K 2018-09-25
70 tuyenthanhvu $102022K 2018-09-24
71 dng132tri $100880K 2018-09-25
72 caothutanh $100412K 2018-09-25
73 Hong_Quyen $99132K 2018-09-23
74 votinh_US $97785K 2018-09-25
75 babinsu $96580K 2018-09-25
76 sang_ho $96057K 2018-09-25
77 tocchien $95373K 2018-09-25
78 vua_bai66 $94014K 2018-09-25
79 tamthoi999 $89888K 2018-09-25
80 pxnam57 $86775K 2018-09-23
81 muathu94 $86033K 2018-09-25
82 tuan_kiet $85439K 2018-09-25
83 honemroichay $83340K 2018-09-22
84 TuTinh $81775K 2018-09-25
85 honhan $81309K 2018-09-25
86 Kieu_lobuoc $80948K 2018-09-25
87 namhung $80364K 2018-09-25
88 phamdai $80303K 2018-09-25
89 trandoanh $80221K 2018-09-25
90 hoami07 $78586K 2018-09-25
91 angia10 $76269K 2018-09-23
92 CL160873 $75673K 2018-09-23
93 ChenRuouQue $75338K 2018-09-25
94 CuTy1990 $75241K 2018-09-25
95 bien_vang08 $74299K 2018-09-23
96 dothe158 $74173K 2018-09-23
97 LacMatNhau $74120K 2018-09-25
98 ChiLaCatBui $70352K 2018-09-23
99 hanoi2000 $70131K 2018-09-24
100 hunggia55 $69865K 2018-09-25