Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 qua_den $6074509K 2021-12-01
2 Lovemoon $1751548K 2021-11-29
3 thi_no $1105144K 2021-11-29
4 Ke_bat_tri $1102871K 2021-12-01
5 heo_coi $988012K 2021-12-02
6 Mr_Khiem $855640K 2021-12-02
7 thaibinh1 $850364K 2021-12-01
8 mai_vy $834895K 2021-11-30
9 vungtrom $826069K 2021-11-30
10 TechnologyP $814111K 2021-12-02
11 trieu_tulong $790498K 2021-12-02
12 nguyenchau09 $732812K 2021-11-30
13 Aphrodite $727955K 2021-12-02
14 Dem7Ngay3 $635212K 2021-12-02
15 LKBangTam $521520K 2021-12-02
16 Mrlucky $472960K 2021-12-02
17 zippo16 $470300K 2021-12-02
18 Lovely $455553K 2021-12-01
19 DaoTacHaiHoa $435086K 2021-12-01
20 transportpl $354783K 2021-12-02
21 KaffeTrinhnu $334854K 2021-11-30
22 dieforu $304655K 2021-11-30
23 The_Moon $300138K 2021-11-30
24 Dupont79 $292445K 2021-12-02
25 nguoivohinh $286487K 2021-12-01
26 KaMaSuTra $264066K 2021-11-29
27 Giaitrilavui $263622K 2021-12-02
28 AOK $250068K 2021-12-02
29 RiosNo $244092K 2021-11-30
30 dice $233658K 2021-12-02
31 Saigon71 $219208K 2021-12-02
32 smille $215404K 2021-11-30
33 andi $207694K 2021-12-02
34 lekhanh $206168K 2021-12-02
35 ThaoNguyen $205733K 2021-12-02
36 HoangHa $205333K 2021-12-02
37 cogaixinh $200952K 2021-11-30
38 ChenRuouQue $200115K 2021-12-01
39 hungtrinh198 $196283K 2021-12-02
40 zxa_xuz $185397K 2021-12-02
41 NiNiThao $184080K 2021-12-02
42 tuantk1 $172204K 2021-12-02
43 Son__Duong $170208K 2021-12-02
44 X30 $163349K 2021-11-30
45 DiemMyVT $162688K 2021-12-02
46 Huongson58 $154048K 2021-12-02
47 Tequila84 $153521K 2021-12-02
48 hnmuadong $151808K 2021-11-29
49 nhagiau $150091K 2021-12-02
50 Conginuadau $149553K 2021-12-02
51 NB88 $146752K 2021-12-02
52 baitranlaji $146511K 2021-12-02
53 goat_king $145764K 2021-12-02
54 pxnam57 $144622K 2021-11-29
55 CEO $142038K 2021-12-01
56 maybay $140172K 2021-12-01
57 Song__Que__ $139639K 2021-12-02
58 nam_no08 $135740K 2021-12-02
59 THoi__Ke $132427K 2021-12-01
60 tatdien $130693K 2021-12-02
61 Niedax $130366K 2021-12-02
62 khechua $126487K 2021-12-01
63 Happy0404 $122740K 2021-12-01
64 Hcmp12 $122503K 2021-12-02
65 LeeHung_88 $122184K 2021-12-02
66 trummacau $121308K 2021-12-02
67 tuannguyen $119018K 2021-12-02
68 vs2030 $118125K 2021-12-01
69 NgocQuy $114769K 2021-12-02
70 yenbao $113834K 2021-12-02
71 gatrongthien $113616K 2021-12-02
72 dangthang $111882K 2021-12-02
73 nhocbuon $109847K 2021-12-01
74 xuanson $107390K 2021-12-02
75 vinhcaoboi $106004K 2021-12-02
76 VuiveCaLanG $105579K 2021-12-02
77 CuTy1990 $103504K 2021-12-02
78 huyentran_ka $101525K 2021-12-01
79 angia10 $99521K 2021-11-30
80 JUN $99098K 2021-12-02
81 hlduongduong $98678K 2021-12-02
82 binh2009 $96111K 2021-12-01
83 so9 $96083K 2021-12-02
84 ho_van_hanh $94502K 2021-12-02
85 haquang $92963K 2021-12-02
86 dothe158 $91923K 2021-12-02
87 taco $91588K 2021-12-01
88 Chi_Mai $89965K 2021-12-02
89 Haianh $88416K 2021-12-02
90 duongphuong $87028K 2021-11-29
91 mu999 $83702K 2021-12-02
92 Johnnyvan $83689K 2021-11-29
93 luxubu $81942K 2021-12-01
94 muathu94 $81519K 2021-11-30
95 Welcomeback $81372K 2021-12-02
96 thuyenhan $81146K 2021-12-01
97 thuyha23 $80785K 2021-12-02
98 Macau_60 $79045K 2021-12-01
99 duongquang20 $77475K 2021-12-01
100 tianh $77373K 2021-12-02
Vinagames CXQ