Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 chi_the_thoi $11799022K 2018-05-23
2 khechua $8236433K 2018-05-22
3 echiyeuminha $7530140K 2018-05-20
4 Lano $6161149K 2018-05-23
5 Hoahongxanh2 $5300387K 2018-05-23
6 Beauty $5293806K 2018-05-22
7 Black_Vodka $2792252K 2018-05-23
8 tuantk1 $2471350K 2018-05-22
9 macalan $1954265K 2018-05-22
10 TuDoTuong $1392563K 2018-05-23
11 trelang70 $1284419K 2018-05-22
12 ToniKroos $736327K 2018-05-23
13 haivan2016 $638563K 2018-05-23
14 gau_xam $510673K 2018-05-22
15 DaiGiaChauAu $491205K 2018-05-23
16 Thaihoa $425204K 2018-05-20
17 AnhHaiMeHoa $423022K 2018-05-23
18 rachgia $345630K 2018-05-23
19 dieforu $334527K 2018-05-21
20 honemroichay $329717K 2018-05-22
21 meo_trang $323607K 2018-05-22
22 rongvangsjc1 $314231K 2018-05-21
23 Goriot $311134K 2018-05-23
24 TrenHayDuoi $304259K 2018-05-23
25 congly $286141K 2018-05-23
26 ng_huong8888 $264087K 2018-05-21
27 is $241139K 2018-05-22
28 An___cuop $213960K 2018-05-23
29 HayHoiEmLaAi $205370K 2018-05-23
30 LacMatNhau $196674K 2018-05-22
31 hobao $193333K 2018-05-23
32 Dowysu $183934K 2018-05-21
33 lecanh1234 $182882K 2018-05-23
34 AnhSG $182325K 2018-05-23
35 ca_tra $180717K 2018-05-22
36 DVH $177946K 2018-05-22
37 NQ009 $173927K 2018-05-23
38 igor_62 $169618K 2018-05-23
39 Lonely_M $159851K 2018-05-22
40 TrongHieu $153054K 2018-05-23
41 indo_kitai $150860K 2018-05-23
42 MaiTigon $149159K 2018-05-23
43 Thoi0YeuNua $148978K 2018-05-22
44 LinhChiTran $144097K 2018-05-20
45 ThuyNguyen $144086K 2018-05-23
46 Azzaro $141090K 2018-05-22
47 arsenvl $139308K 2018-05-21
48 nhagiau $134560K 2018-05-22
49 pmloananhmp $133535K 2018-05-22
50 NguoiTriKy2 $133203K 2018-05-21
51 Ca_Heo $131565K 2018-05-22
52 Quetoidl $131562K 2018-05-23
53 mk2013 $126377K 2018-05-22
54 tongnhan $122343K 2018-05-23
55 Om_Mom $122016K 2018-05-23
56 tatdien $121682K 2018-05-23
57 khanhlinh66 $117097K 2018-05-22
58 phomnghien $116783K 2018-05-23
59 kydacanmui $115080K 2018-05-23
60 MeoVang $111170K 2018-05-23
61 hamvui102008 $109557K 2018-05-23
62 vitieubao212 $107779K 2018-05-23
63 anhvanhn $107598K 2018-05-22
64 Tansat_viina $106466K 2018-05-22
65 babinsu $106080K 2018-05-23
66 caothutanh $105988K 2018-05-23
67 ngcongvinh $104957K 2018-05-23
68 phuquocpq2 $104416K 2018-05-22
69 dogphg $104203K 2018-05-23
70 PeterLe $102995K 2018-05-23
71 vs2030 $99035K 2018-05-22
72 dng132tri $98041K 2018-05-23
73 thanhtalavn $97861K 2018-05-23
74 TinhTraiViet $97376K 2018-05-20
75 TaVanYNguoi $94018K 2018-05-23
76 tocchien $92652K 2018-05-21
77 babebin $90274K 2018-05-22
78 thanhngoc51 $90265K 2018-05-23
79 tamthoi999 $89256K 2018-05-23
80 hunggia55 $88607K 2018-05-23
81 ThienTien $85404K 2018-05-23
82 pxnam57 $83005K 2018-05-20
83 soncan1 $82501K 2018-05-22
84 Khongvui $81852K 2018-05-22
85 cafe_viahe $80681K 2018-05-21
86 tendangky $79137K 2018-05-23
87 heo_coi $79101K 2018-05-23
88 denlai $77157K 2018-05-21
89 phamdai $75317K 2018-05-23
90 honhan $74951K 2018-05-23
91 trandoanh $73709K 2018-05-23
92 tuyenthanhvu $72896K 2018-05-23
93 vanrd $72867K 2018-05-23
94 hozota $71462K 2018-05-22
95 hlduongduong $71021K 2018-05-23
96 ChenRuouQue $70775K 2018-05-21
97 thaichip $70614K 2018-05-23
98 DangNgoc $70130K 2018-05-22
99 DungTran_8x $70066K 2018-05-23
100 ChauNhi $70051K 2018-05-22