Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Cbr_1000 $8800682K 2019-12-14
2 havy $3659549K 2019-12-14
3 Hoahongxanh2 $3589920K 2019-12-14
4 giadinh_hp $3224244K 2019-12-15
5 choc_chui $2932760K 2019-12-14
6 LB $1845398K 2019-12-14
7 BloodRose $1403147K 2019-12-14
8 Black_Vodka $1369556K 2019-12-13
9 the__blues $1050070K 2019-12-14
10 haivan2016 $1043502K 2019-12-14
11 LacMatNhau $1028988K 2019-12-14
12 DungTien $1014376K 2019-12-13
13 NhuCuong_88 $965439K 2019-12-14
14 NeverMYlove $738738K 2019-12-12
15 trieu_tulong $708422K 2019-12-14
16 minhchi2000 $477927K 2019-12-14
17 EmDiChetDi $438259K 2019-12-14
18 tendangky $400870K 2019-12-14
19 iphone7red $400174K 2019-12-13
20 kamikaze $390180K 2019-12-13
21 TrongHieu $348349K 2019-12-15
22 congly $345668K 2019-12-13
23 acquy15 $345240K 2019-12-14
24 TrenHayDuoi $345101K 2019-12-13
25 AnhSG $300944K 2019-12-13
26 retaliate $299620K 2019-12-15
27 NQ009 $294511K 2019-12-14
28 timbuon_OR $276453K 2019-12-15
29 gau_xam $269662K 2019-12-14
30 yenthanh0412 $269379K 2019-12-15
31 ChonNhoi $247141K 2019-12-14
32 DVH $215503K 2019-12-15
33 N_giang $213545K 2019-12-15
34 Caothu_koten $207427K 2019-12-14
35 hdungvt $177740K 2019-12-15
36 nguyenchau09 $172829K 2019-12-14
37 DatPhuongNam $169069K 2019-12-14
38 ivy $168976K 2019-12-14
39 hoaxuongrong $168510K 2019-12-14
40 phomnghien $161723K 2019-12-14
41 nhagiau $159067K 2019-12-14
42 AAA007 $156648K 2019-12-14
43 ac_milan $156110K 2019-12-15
44 indo_kitai $154159K 2019-12-15
45 khanhlinh66 $147044K 2019-12-14
46 duongtang_tk $144399K 2019-12-13
47 dangthang $142545K 2019-12-13
48 asanh $139621K 2019-12-14
49 bien_vang08 $139208K 2019-12-14
50 langtu $137197K 2019-12-15
51 Huongson58 $136253K 2019-12-14
52 hiemdoc $132664K 2019-12-13
53 Charlotte $129713K 2019-12-13
54 hayhojbaibac $128899K 2019-12-13
55 thanhngoc51 $126761K 2019-12-14
56 ChenRuouQue $125038K 2019-12-14
57 hnmuadong $124701K 2019-12-14
58 hungtrinh198 $124448K 2019-12-14
59 saomai $122558K 2019-12-13
60 JUN $120342K 2019-12-15
61 bili_7302 $118770K 2019-12-14
62 Hoa_Lieu $115619K 2019-12-12
63 hlduongduong $112747K 2019-12-14
64 kydacanmui $112120K 2019-12-14
65 tmv $111803K 2019-12-13
66 CuTy1990 $109064K 2019-12-13
67 NgocQuy $108620K 2019-12-13
68 tamthoi999 $106746K 2019-12-13
69 Minh_BinhBG $105674K 2019-12-13
70 Conginuadau $103703K 2019-12-15
71 vua_bai66 $103390K 2019-12-12
72 bang_bang $102952K 2019-12-13
73 tatdien $102867K 2019-12-13
74 sanhlamtheky $102344K 2019-12-14
75 X30 $100654K 2019-12-15
76 hanoi2000 $99786K 2019-12-12
77 baitranlaji $98200K 2019-12-14
78 vinhcaoboi $97379K 2019-12-14
79 caothutanh $96876K 2019-12-15
80 SMLK $95161K 2019-12-13
81 Truongsagio $95036K 2019-12-14
82 TinhTraiViet $94986K 2019-12-14
83 phobo $94504K 2019-12-12
84 wosayYLS__ $92595K 2019-12-14
85 ho_van_hanh $92460K 2019-12-13
86 VaoRakotinh $91903K 2019-12-14
87 taituphom $90917K 2019-12-14
88 Dem7Ngay3 $90455K 2019-12-14
89 Tuoidabuon $89992K 2019-12-14
90 trandoanh $89880K 2019-12-15
91 Niedax $89598K 2019-12-15
92 bluhoahong $88334K 2019-12-13
93 binh2009 $87363K 2019-12-13
94 VuiveCaLanG $85567K 2019-12-14
95 TTT123 $84687K 2019-12-14
96 Son__Duong $83644K 2019-12-12
97 tina $82441K 2019-12-13
98 Ke_bat_tri $80748K 2019-12-13
99 Lovely $79395K 2019-12-15
100 Saigon71 $77664K 2019-12-13
Vinagames CXQ