Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Black_Vodka $8360128K 2018-12-18
2 chi_the_thoi $6720450K 2018-12-16
3 MaiTigon $6302936K 2018-12-18
4 Beauty $5586489K 2018-12-16
5 haivan2016 $5421315K 2018-12-18
6 sanhdieu $3779798K 2018-12-18
7 the__blues $3388540K 2018-12-16
8 vit_dit_ngan $2747585K 2018-12-18
9 ivy $2733638K 2018-12-18
10 Om_Mom $1604378K 2018-12-18
11 Hoahongxanh2 $1063660K 2018-12-18
12 Long_Nhi $606937K 2018-12-18
13 ng_huong8888 $602278K 2018-12-18
14 Cbr_1000 $582314K 2018-12-17
15 tuantk1 $476716K 2018-12-18
16 Rose_Black $406904K 2018-12-16
17 VuiveCaLanG $398735K 2018-12-16
18 vyhau $397309K 2018-12-18
19 ThienNhat $352269K 2018-12-16
20 congly $341723K 2018-12-18
21 hobao $313139K 2018-12-17
22 MightNight $289407K 2018-12-18
23 NhuCuong_88 $279679K 2018-12-18
24 lily $271104K 2018-12-15
25 suptac $242834K 2018-12-18
26 TrongHieu $238624K 2018-12-17
27 cuong_audi $220776K 2018-12-18
28 TrenHayDuoi $216353K 2018-12-18
29 sumo47 $207422K 2018-12-18
30 benba $197299K 2018-12-18
31 AnhSG $196369K 2018-12-18
32 tuan_kiet $188210K 2018-12-17
33 The_Sun_2908 $178280K 2018-12-18
34 AcMiLan $172460K 2018-12-17
35 indo_kitai $167570K 2018-12-18
36 minhchi2000 $158758K 2018-12-18
37 hoa_my $153703K 2018-12-15
38 bichlan33 $146265K 2018-12-18
39 NeverMYlove $144775K 2018-12-16
40 TuDoTuong $144526K 2018-12-18
41 dogphg $140436K 2018-12-17
42 phomnghien $138860K 2018-12-18
43 nhagiau $136684K 2018-12-18
44 Lano $124426K 2018-12-17
45 hungtrinh198 $119069K 2018-12-18
46 thanhngoc51 $117933K 2018-12-18
47 khanhlinh66 $117453K 2018-12-17
48 asanh $116785K 2018-12-18
49 hayhojbaibac $115351K 2018-12-16
50 ngcongvinh $114890K 2018-12-18
51 kydacanmui $114568K 2018-12-17
52 perle77han $114567K 2018-12-17
53 nam_no08 $111612K 2018-12-18
54 henekiepsau $110456K 2018-12-17
55 phuquocpq2 $109156K 2018-12-17
56 Huongson58 $109144K 2018-12-16
57 LoiCuaGjo $108461K 2018-12-18
58 dangthang $106974K 2018-12-18
59 tocchien $106714K 2018-12-18
60 tatdien $105532K 2018-12-18
61 Thoi0YeuNua $103819K 2018-12-18
62 dng132tri $103094K 2018-12-18
63 iphone7red $103049K 2018-12-18
64 TinhTraiViet $101755K 2018-12-18
65 caothutanh $100542K 2018-12-17
66 bai0tenso3 $99679K 2018-12-15
67 NB88 $98743K 2018-12-17
68 angia10 $94745K 2018-12-16
69 babinsu $94060K 2018-12-18
70 vs2030 $92790K 2018-12-18
71 vua_bai66 $92643K 2018-12-18
72 pcm6789 $88081K 2018-12-18
73 pxnam57 $87848K 2018-12-16
74 hn888888 $87322K 2018-12-15
75 abc123 $87030K 2018-12-16
76 hunggia55 $86299K 2018-12-18
77 muathu94 $85113K 2018-12-16
78 trandoanh $84381K 2018-12-18
79 bien_vang08 $84208K 2018-12-18
80 honhan $82601K 2018-12-18
81 BMW_X5 $81182K 2018-12-18
82 TheMeg $80940K 2018-12-18
83 vinhcaoboi $78544K 2018-12-18
84 Truongsagio $78439K 2018-12-18
85 TuTinh $78139K 2018-12-16
86 baitranlaji $78091K 2018-12-18
87 Dat_09 $77013K 2018-12-17
88 dothe158 $76678K 2018-12-16
89 hoami07 $75233K 2018-12-18
90 HoaBangLang $72839K 2018-12-18
91 Tulip12 $72387K 2018-12-18
92 taituphom $72157K 2018-12-18
93 nhungoc $71232K 2018-12-18
94 CL160873 $70181K 2018-12-18
95 ThanhThanh35 $70000K 2018-12-17
96 saomai $67743K 2018-12-18
97 tungtat $67229K 2018-12-18
98 choilachet $65945K 2018-12-17
99 tendangky $65310K 2018-12-18
100 ngumuoi $65185K 2018-12-18
Vinagames CXQ