Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 the__blues $14269023K 2017-10-20
2 echiyeuminha $7272221K 2017-10-20
3 Lano $7090266K 2017-10-20
4 sanhdieu $6312556K 2017-10-19
5 Hoahongxanh2 $4035700K 2017-10-20
6 chi_the_thoi $3885727K 2017-10-20
7 TuDoTuong $3129960K 2017-10-20
8 macalan $2112286K 2017-10-18
9 goldwhite $1431973K 2017-10-20
10 TrenHayDuoi $1375330K 2017-10-20
11 gau_xam $1184459K 2017-10-20
12 NeverMYlove $649225K 2017-10-20
13 rocketman $397681K 2017-10-18
14 GioSaoTa $321215K 2017-10-20
15 Honda16 $315707K 2017-10-20
16 lecanh1234 $309229K 2017-10-21
17 Congquyen12 $274857K 2017-10-20
18 Black_Vodka $271659K 2017-10-20
19 AnhSG $271205K 2017-10-20
20 o_o $263748K 2017-10-20
21 NQ009 $244938K 2017-10-18
22 MaiYeuAnh4E $236482K 2017-10-20
23 tuan_kiet $234003K 2017-10-18
24 Thanh_Tuan87 $221457K 2017-10-20
25 ductn $220339K 2017-10-20
26 eo_bien_xanh $216995K 2017-10-20
27 XuanNay $216657K 2017-10-20
28 congly $213762K 2017-10-20
29 TaVanYNguoi $206592K 2017-10-20
30 hoahongxanh1 $193586K 2017-10-19
31 chocola $193528K 2017-10-20
32 abc123 $192040K 2017-10-18
33 Dieu_Buon $185800K 2017-10-20
34 thanh_dat $178124K 2017-10-20
35 Son__Duong $173001K 2017-10-20
36 makesure $172100K 2017-10-20
37 tuantk1 $167589K 2017-10-20
38 DVH $164089K 2017-10-20
39 Goriot $156409K 2017-10-20
40 LamSaoDeQuen $156370K 2017-10-18
41 heo_coi $147161K 2017-10-19
42 Sun_Em_2901 $139900K 2017-10-20
43 vocuc01 $136668K 2017-10-20
44 indo_kitai $134022K 2017-10-20
45 DangNgoc $130812K 2017-10-20
46 bili_7302 $128832K 2017-10-20
47 Mr_Kim_hl $126236K 2017-10-19
48 Vjna_Milk $124802K 2017-10-20
49 VuiveCaLanG $123507K 2017-10-20
50 caothutanh $123459K 2017-10-20
51 asanh $119797K 2017-10-20
52 giadinh_hp $118848K 2017-10-21
53 TrongHieu $117658K 2017-10-20
54 giang_mai $116006K 2017-10-21
55 GiacMo $115031K 2017-10-20
56 igor_62 $114240K 2017-10-21
57 nhagiau $114234K 2017-10-20
58 tp $114020K 2017-10-18
59 nam_no08 $113369K 2017-10-20
60 suongdi $113021K 2017-10-20
61 iphone7red $112620K 2017-10-20
62 giangson $111757K 2017-10-20
63 nostalgie $111565K 2017-10-18
64 hungtrinh198 $109111K 2017-10-20
65 ngcongvinh $107026K 2017-10-20
66 haivan2016 $103978K 2017-10-21
67 HongNgoc $102303K 2017-10-20
68 tocchien $94720K 2017-10-20
69 hunggia55 $93508K 2017-10-21
70 tatdien $92792K 2017-10-20
71 babinsu $91318K 2017-10-20
72 dng132tri $88411K 2017-10-20
73 TinhTraiViet $88138K 2017-10-19
74 suptac $87917K 2017-10-19
75 PeaceNoWar $87800K 2017-10-20
76 kydacanmui $87132K 2017-10-20
77 hamvui102008 $86041K 2017-10-20
78 TrumXiXon $86000K 2017-10-19
79 hungbovo $85963K 2017-10-20
80 thanhtalavn $83672K 2017-10-20
81 dangthang $81876K 2017-10-20
82 LacMatNhau $80000K 2017-10-20
83 vs2030 $77214K 2017-10-21
84 hoami07 $76626K 2017-10-20
85 hlduongduong $75189K 2017-10-19
86 cuong20792 $75027K 2017-10-21
87 tranhaivtn $74166K 2017-10-18
88 Bagia8 $73863K 2017-10-20
89 Ve_Sau $73157K 2017-10-21
90 hdvuong $73076K 2017-10-21
91 yamahaa $72273K 2017-10-19
92 dailaogiavn $71622K 2017-10-20
93 Conginuadau $70889K 2017-10-21
94 tamthoi999 $70108K 2017-10-19
95 dogphg $69608K 2017-10-20
96 hozota $68154K 2017-10-20
97 thanhngoc51 $68059K 2017-10-19
98 Minh_BinhBG $67544K 2017-10-18
99 DoiThatBuon $67455K 2017-10-18
100 CuTy1990 $66801K 2017-10-20