Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 KaNdY_88 $10166664K 2019-06-17
2 BloodRose $6872056K 2019-06-17
3 Beauty $6805760K 2019-06-15
4 the__blues $3937360K 2019-06-17
5 ivy $2419479K 2019-06-17
6 sweetie $2270797K 2019-06-15
7 Cbr_1000 $2257505K 2019-06-17
8 TMRH $2219436K 2019-06-17
9 LacMatNhau $1036870K 2019-06-17
10 Luv_hai $939156K 2019-06-17
11 TuDoTuong $936356K 2019-06-17
12 trieu_tulong $915906K 2019-06-17
13 tinhdoi $649928K 2019-06-14
14 Minh_BinhBG $644650K 2019-06-17
15 gau_xam $642564K 2019-06-17
16 doiphieulang $622509K 2019-06-17
17 acquy15 $528703K 2019-06-17
18 lekhanh $451188K 2019-06-17
19 LB $428431K 2019-06-17
20 haivan2016 $422825K 2019-06-16
21 Diana $412454K 2019-06-17
22 mai_vy $412280K 2019-06-17
23 Kimmi $397004K 2019-06-17
24 HoaBangLang $386289K 2019-06-17
25 tinhthiet $370802K 2019-06-17
26 Hoahongxanh2 $361545K 2019-06-17
27 congly $343315K 2019-06-17
28 LinhChiTran $331291K 2019-06-15
29 TrenHayDuoi $313696K 2019-06-15
30 hunggia55 $307777K 2019-06-17
31 TrongHieu $299171K 2019-06-17
32 lantram $293087K 2019-06-16
33 Caothu_koten $287578K 2019-06-16
34 trelang70 $272360K 2019-06-17
35 AnhSG $258608K 2019-06-17
36 Satthu_laanh $246769K 2019-06-16
37 iphone7red $242050K 2019-06-17
38 S500 $209698K 2019-06-16
39 Vjna_Milk $205914K 2019-06-17
40 pcx $204977K 2019-06-17
41 moon82 $197891K 2019-06-17
42 ngcongvinh $185701K 2019-06-17
43 nhagiau $175168K 2019-06-17
44 Charlotte $169502K 2019-06-17
45 NeverMYlove $168719K 2019-06-16
46 Lucky7 $168329K 2019-06-17
47 Dowysu $165744K 2019-06-17
48 tp $164863K 2019-06-17
49 nguyen_thuc $162787K 2019-06-17
50 phomnghien $154680K 2019-06-16
51 dangthang $147295K 2019-06-17
52 khanhlinh66 $137668K 2019-06-17
53 asanh $131197K 2019-06-17
54 dogphg $130874K 2019-06-17
55 phuquocpq2 $128023K 2019-06-14
56 hungtrinh198 $124524K 2019-06-17
57 thanhngoc51 $123229K 2019-06-17
58 hungbovo $122859K 2019-06-17
59 hobao $122703K 2019-06-17
60 sang_ho $121877K 2019-06-17
61 bili_7302 $120256K 2019-06-16
62 kydacanmui $118119K 2019-06-15
63 Huongson58 $118039K 2019-06-17
64 vs2030 $112048K 2019-06-17
65 caothutanh $109601K 2019-06-17
66 xuka_nhi $109248K 2019-06-15
67 hdungvt $107670K 2019-06-17
68 TechnologyP $105793K 2019-06-17
69 tamthoi999 $104567K 2019-06-17
70 namhung $104038K 2019-06-17
71 ChenRuouQue $101072K 2019-06-17
72 TinhTraiViet $98695K 2019-06-17
73 trandoanh $98239K 2019-06-15
74 phobo $96754K 2019-06-17
75 soncan1 $96742K 2019-06-15
76 Niedax $95657K 2019-06-17
77 Honda16 $91516K 2019-06-16
78 vinhcaoboi $91179K 2019-06-17
79 honemroichay $90840K 2019-06-17
80 hanoi2000 $90650K 2019-06-15
81 Conginuadau $90170K 2019-06-17
82 NQ009 $89318K 2019-06-14
83 perle77han $88875K 2019-06-17
84 DaiGiaChauAu $88084K 2019-06-17
85 Hoa_Lieu $86959K 2019-06-16
86 taituphom $85060K 2019-06-17
87 Truongsagio $84749K 2019-06-17
88 thanhtrangvn $84264K 2019-06-17
89 CCCP $83866K 2019-06-17
90 doquyen $83649K 2019-06-17
91 cuong_audi $82235K 2019-06-17
92 tyni $82079K 2019-06-17
93 angia10 $82028K 2019-06-17
94 hlduongduong $80539K 2019-06-16
95 bien_vang08 $80062K 2019-06-15
96 hnmuadong $78796K 2019-06-17
97 CL160873 $77392K 2019-06-17
98 dothe158 $76488K 2019-06-17
99 honhan $76163K 2019-06-17
100 XuanNay $75589K 2019-06-16
Vinagames CXQ