Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 tuantk1 $6722857K 2024-05-24
2 anh8_quan7 $3840093K 2024-05-24
3 Antinhstrang $2880627K 2024-05-24
4 tuyettinhca $2723322K 2024-05-25
5 Velar_black $2690201K 2024-05-23
6 giadinh_hp $2187650K 2024-05-26
7 Hunk $1884603K 2024-05-26
8 TuDoTuong $813150K 2024-05-26
9 TechnologyP $587739K 2024-05-25
10 DatPhuongNam $577155K 2024-05-25
11 SILVER $553203K 2024-05-26
12 An_linh $551248K 2024-05-25
13 Dem7Ngay3 $546552K 2024-05-25
14 Khongcanbiet $487996K 2024-05-26
15 ChoiQuaNgay $382562K 2024-05-26
16 toi_nguoiHP $371151K 2024-05-26
17 ai_day $348889K 2024-05-26
18 khoaimi $336385K 2024-05-24
19 Cherry1308 $321440K 2024-05-23
20 iphone7red $318026K 2024-05-26
21 Navy $317125K 2024-05-26
22 ChenRuouQue $299601K 2024-05-25
23 Aphrodite $295945K 2024-05-26
24 Hoang_Long $289669K 2024-05-25
25 baitranlaji $272731K 2024-05-25
26 xuanson $264061K 2024-05-25
27 An_cuop $258055K 2024-05-23
28 HanhHoa $235414K 2024-05-26
29 arsenvl $226755K 2024-05-25
30 yenthanh0412 $213169K 2024-05-26
31 Minh_BinhBG $205258K 2024-05-25
32 nam_no08 $205170K 2024-05-24
33 Dogphg $199446K 2024-05-26
34 Conginuadau $198752K 2024-05-26
35 hnmuadong $197095K 2024-05-26
36 tatdien $183366K 2024-05-24
37 taituphom $182748K 2024-05-25
38 tamthoi999 $178212K 2024-05-26
39 NB88 $169131K 2024-05-26
40 trey $165948K 2024-05-25
41 nhagiau $162523K 2024-05-26
42 Niedax $158908K 2024-05-24
43 binhden $157130K 2024-05-26
44 JUN $148272K 2024-05-25
45 DiemMyVT $143623K 2024-05-26
46 ho_van_hanh $140370K 2024-05-25
47 dangthang $133019K 2024-05-26
48 pxnam57 $131996K 2024-05-25
49 AnhHaiMeHoa $128892K 2024-05-23
50 mu999 $124748K 2024-05-26
51 AAA007 $124256K 2024-05-25
52 Ketao $121285K 2024-05-26
53 linhhn $119100K 2024-05-26
54 Thembanhbeo $118518K 2024-05-25
55 haquang $117678K 2024-05-25
56 nguoivohinh $116627K 2024-05-26
57 namlinhchi $116523K 2024-05-26
58 Rongdo76 $116396K 2024-05-26
59 duongquang20 $116049K 2024-05-26
60 tianh $112121K 2024-05-25
61 tuna $111305K 2024-05-24
62 Igor389 $110821K 2024-05-26
63 caothutanh $110027K 2024-05-26
64 a58 $108504K 2024-05-25
65 aries $105939K 2024-05-25
66 dh51 $103367K 2024-05-26
67 nhatnam $102521K 2024-05-24
68 thuhang $101632K 2024-05-25
69 vay_la_du $100620K 2024-05-26
70 lokelun $99689K 2024-05-24
71 Bogia77 $99180K 2024-05-24
72 nguonvuiso80 $98646K 2024-05-26
73 vinhcaoboi $97966K 2024-05-26
74 PhamTri $97484K 2024-05-25
75 Pnguyen $96602K 2024-05-26
76 hlduongduong $95290K 2024-05-26
77 thangcuoi $92580K 2024-05-26
78 tuanchu $92241K 2024-05-26
79 bietnoigiday $91087K 2024-05-25
80 lephatdan $90406K 2024-05-23
81 tuanhk $89793K 2024-05-23
82 Blue_Sea $89742K 2024-05-26
83 NhuCuong_88 $87731K 2024-05-26
84 nunhihong $83998K 2024-05-26
85 bien_vang08 $83691K 2024-05-26
86 NoLove $83397K 2024-05-25
87 the_kid96 $83306K 2024-05-25
88 Tha_Bom $81760K 2024-05-26
89 Tkduoc $81532K 2024-05-26
90 hay_doi_day_ $81219K 2024-05-26
91 Atlanta123 $78617K 2024-05-24
92 khanhtrieu $77958K 2024-05-26
93 Gauden22 $76867K 2024-05-25
94 xiga $75726K 2024-05-24
95 Lehien $75427K 2024-05-25
96 Song__Que__ $74774K 2024-05-24
97 songuyen $74001K 2024-05-26
98 bkhai $73555K 2024-05-26
99 Minhkhai $72693K 2024-05-25
100 AlCapone1 $72561K 2024-05-26
Vinagames CXQ