Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 the__blues $14112162K 2017-04-28
2 iphone6 $12859272K 2017-04-30
3 echiyeuminha $7619180K 2017-04-27
4 LinhChau $7205987K 2017-04-29
5 sanhdieu $7071807K 2017-04-27
6 khechua $4355950K 2017-04-29
7 ngonhaidang $3365810K 2017-04-30
8 KaNdY_88 $3194012K 2017-04-29
9 tuantk1 $3070090K 2017-04-29
10 Beauty $2158972K 2017-04-28
11 Honda16 $2116741K 2017-04-29
12 macalan $2061677K 2017-04-29
13 Hoahongxanh2 $2058450K 2017-04-29
14 trelang70 $1824656K 2017-04-30
15 TrenHayDuoi $1747962K 2017-04-29
16 chi_the_thoi $1091219K 2017-04-29
17 AcMiLan $1070500K 2017-04-30
18 Mong_Du $628212K 2017-04-29
19 tinhdoi $589749K 2017-04-30
20 prestige $498627K 2017-04-29
21 Lano $434089K 2017-04-29
22 vuongpec $416570K 2017-04-29
23 hoahongxanh1 $378554K 2017-04-29
24 chi2 $365420K 2017-04-29
25 jennysg $331230K 2017-04-29
26 lecanh1234 $297120K 2017-04-30
27 is $286812K 2017-04-29
28 AnhSG $245480K 2017-04-28
29 TH11 $244754K 2017-04-27
30 yamahaa $219340K 2017-04-28
31 VipNightLife $214620K 2017-04-29
32 Be_Huong_ $205677K 2017-04-29
33 AAA007 $200542K 2017-04-27
34 congly $182066K 2017-04-29
35 Goriot $176969K 2017-04-29
36 SanBagTatCa_ $173620K 2017-04-29
37 Congquyen12 $173104K 2017-04-30
38 DVH $166550K 2017-04-29
39 LacMatNhau $147720K 2017-04-29
40 hobao $142642K 2017-04-29
41 giadinh_hp $138536K 2017-04-29
42 thaichip $129470K 2017-04-30
43 nhungoc $123171K 2017-04-27
44 vocuc01 $120882K 2017-04-29
45 heo_coi $118484K 2017-04-27
46 Ohienglanh $118238K 2017-04-29
47 Dowysu $118085K 2017-04-28
48 caothutanh $117498K 2017-04-27
49 hornets1 $115040K 2017-04-28
50 nam_no08 $113420K 2017-04-27
51 asanh $110543K 2017-04-29
52 Dat_09 $110000K 2017-04-29
53 Be_Xinh $107498K 2017-04-29
54 Huongson58 $107349K 2017-04-29
55 quanvu $106749K 2017-04-29
56 suongdi $105674K 2017-04-29
57 ngcongvinh $105196K 2017-04-29
58 nguoitrolai $104203K 2017-04-29
59 hornets2 $103685K 2017-04-28
60 NeverMYlove $103448K 2017-04-29
61 indo_kitai $103321K 2017-04-28
62 tatdien $103077K 2017-04-29
63 hungtrinh198 $102935K 2017-04-28
64 nhagiau $100241K 2017-04-30
65 khanhlinh66 $100240K 2017-04-30
66 EmHan_Anh $99330K 2017-04-30
67 hoanghoa $98741K 2017-04-29
68 dongst $96362K 2017-04-30
69 thantientyty $95542K 2017-04-28
70 ductn $93347K 2017-04-29
71 giang_mai $90290K 2017-04-29
72 giangson $89863K 2017-04-29
73 Sun_Em_2901 $82802K 2017-04-28
74 dongtatw $82076K 2017-04-29
75 igor_62 $81318K 2017-04-29
76 DangNgoc $81131K 2017-04-29
77 GalaxyS5 $81111K 2017-04-30
78 TrongHieu $81023K 2017-04-30
79 dng132tri $78522K 2017-04-30
80 hlduongduong $78495K 2017-04-29
81 TinhTraiViet $77897K 2017-04-28
82 thanhtalavn $77548K 2017-04-29
83 hoami07 $77247K 2017-04-29
84 AnhMaiChoEm $76860K 2017-04-29
85 Hare $75511K 2017-04-28
86 XT_2710 $75325K 2017-04-30
87 tungtat $75284K 2017-04-29
88 tocchien $73957K 2017-04-30
89 AusMen $72668K 2017-04-29
90 kydacanmui $71979K 2017-04-30
91 TuDoTuong $71876K 2017-04-30
92 pxnam57 $71763K 2017-04-29
93 Son__Duong $70940K 2017-04-30
94 tamthoi999 $70511K 2017-04-29
95 tuyenthanhvu $70457K 2017-04-29
96 BayerMunich $70400K 2017-04-30
97 BaByCoMeBaCk $70000K 2017-04-29
98 tinhlo_123 $68442K 2017-04-30
99 nguyen_thuc $68134K 2017-04-29
100 soncan1 $68062K 2017-04-29