Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 BloodRose $9802344K 2019-02-19
2 echiyeuminha $9035634K 2019-02-20
3 sweetie $6527116K 2019-02-20
4 sanhdieu $5388748K 2019-02-17
5 KaNdY_88 $5264662K 2019-02-20
6 Black_Vodka $4065354K 2019-02-19
7 MaiTigon $3965695K 2019-02-20
8 Lovely $3418252K 2019-02-20
9 vit_dit_ngan $1536220K 2019-02-20
10 Hoahongxanh2 $1202900K 2019-02-20
11 ng_huong8888 $1102881K 2019-02-19
12 LinhChiTran $685900K 2019-02-20
13 acquy15 $599731K 2019-02-20
14 Cbr_1000 $504886K 2019-02-19
15 giadinh_hp $467290K 2019-02-20
16 suptac $369960K 2019-02-20
17 trieu_tulong $363846K 2019-02-20
18 congly $350827K 2019-02-20
19 wasabi $335174K 2019-02-20
20 Om_Mom $328942K 2019-02-20
21 TrenHayDuoi $328099K 2019-02-20
22 BayerMunich $323790K 2019-02-20
23 tuantk1 $316706K 2019-02-20
24 LKBangTam $310000K 2019-02-20
25 haivan2016 $303637K 2019-02-20
26 tendangky $280983K 2019-02-20
27 TrongHieu $271797K 2019-02-20
28 VuiveCaLanG $268046K 2019-02-17
29 Hurt $258934K 2019-02-17
30 vuphong $243264K 2019-02-18
31 hoa_my $233447K 2019-02-18
32 AnhSG $220069K 2019-02-20
33 MiNh0n $216246K 2019-02-17
34 TThuongLan $200000K 2019-02-20
35 DVH $194214K 2019-02-20
36 lekhanh $171972K 2019-02-20
37 The_Sun_2908 $165484K 2019-02-20
38 kim_linh $165206K 2019-02-20
39 nhagiau $164192K 2019-02-20
40 hobao $164174K 2019-02-20
41 AAA007 $161600K 2019-02-18
42 trelang70 $160292K 2019-02-20
43 indo_kitai $154678K 2019-02-20
44 Caothu_koten $148661K 2019-02-20
45 phomnghien $147114K 2019-02-20
46 asanh $142425K 2019-02-20
47 dogphg $140746K 2019-02-20
48 Kimmi $139954K 2019-02-20
49 KyQua $134816K 2019-02-20
50 ivy $125688K 2019-02-20
51 bili_7302 $124856K 2019-02-18
52 khanhlinh66 $124703K 2019-02-20
53 hungtrinh198 $120355K 2019-02-20
54 bai0tenso3 $119083K 2019-02-19
55 nam_no08 $118701K 2019-02-20
56 kydacanmui $116630K 2019-02-20
57 arsenvl $116276K 2019-02-18
58 thanhngoc51 $114603K 2019-02-20
59 dangthang $114396K 2019-02-20
60 pinguin $113893K 2019-02-20
61 minhchi2000 $113658K 2019-02-20
62 hunggia55 $112329K 2019-02-20
63 perle77han $108327K 2019-02-17
64 sang_ho $107791K 2019-02-20
65 tatdien $107692K 2019-02-18
66 tmv $107451K 2019-02-20
67 hungbovo $107275K 2019-02-19
68 Huongson58 $106894K 2019-02-18
69 binhden $106439K 2019-02-20
70 Tinh0DeQuen $106078K 2019-02-20
71 HongNgoc $104549K 2019-02-18
72 halinh $103002K 2019-02-20
73 caothutanh $102571K 2019-02-20
74 NB88 $102335K 2019-02-20
75 TinhTraiViet $101685K 2019-02-19
76 vs2030 $101028K 2019-02-19
77 namhung $100735K 2019-02-20
78 tamthoi999 $99601K 2019-02-20
79 Forever_8x $98689K 2019-02-20
80 iphone7red $97597K 2019-02-20
81 dng132tri $97307K 2019-02-18
82 Sadeyes $93449K 2019-02-20
83 vinhcaoboi $91743K 2019-02-20
84 dieulan09 $90337K 2019-02-20
85 honhan $90051K 2019-02-20
86 angia10 $89843K 2019-02-20
87 CuTy1990 $89702K 2019-02-20
88 soncan1 $89227K 2019-02-20
89 TeeNguyen $88315K 2019-02-18
90 babinsu $83840K 2019-02-19
91 muathu94 $83553K 2019-02-20
92 LoiCuaGjo $81312K 2019-02-20
93 ThanhThanh35 $80962K 2019-02-18
94 AoAnh $80450K 2019-02-20
95 Vo___thuong $79554K 2019-02-20
96 bien_vang08 $79358K 2019-02-19
97 taituphom $78902K 2019-02-20
98 TuTinh $78659K 2019-02-18
99 Bienvang $77934K 2019-02-20
100 Truongsagio $77467K 2019-02-20
Vinagames CXQ