Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 the__blues $14859270K 2017-03-26
2 sanhdieu $8272697K 2017-03-26
3 echiyeuminha $6134388K 2017-03-25
4 ngonhaidang $5721420K 2017-03-27
5 dungtrungyen $4483444K 2017-03-26
6 tinhdoi $4115437K 2017-03-26
7 tuantk1 $3089062K 2017-03-26
8 LinhChau $2569240K 2017-03-26
9 khechua $2044708K 2017-03-26
10 nguoitrolai $1997427K 2017-03-26
11 Lano $1774205K 2017-03-27
12 Honda16 $1257680K 2017-03-25
13 trelang70 $914848K 2017-03-27
14 TrenHayDuoi $833611K 2017-03-26
15 henekiepsau $512062K 2017-03-26
16 vuongpec $399633K 2017-03-26
17 silent $280456K 2017-03-26
18 lecanh1234 $273644K 2017-03-26
19 iphone6 $252027K 2017-03-27
20 AnhSG $234106K 2017-03-27
21 A__K $228097K 2017-03-26
22 yamahaa $226947K 2017-03-25
23 Son__Duong $226498K 2017-03-26
24 abc123 $213662K 2017-03-25
25 chi_the_thoi $211037K 2017-03-27
26 Hong_Quyen $202518K 2017-03-24
27 Xindungyeuem $198668K 2017-03-26
28 AAA007 $189164K 2017-03-25
29 Goriot $186498K 2017-03-26
30 dongtatw $174792K 2017-03-27
31 congly $170054K 2017-03-26
32 DVH $167540K 2017-03-24
33 zippo $147098K 2017-03-26
34 tinhlo_123 $146493K 2017-03-26
35 Tuoidabuon $142045K 2017-03-26
36 cogaixinh $137306K 2017-03-26
37 Qmle $130949K 2017-03-26
38 NeverMYlove $130891K 2017-03-27
39 bili_7302 $130735K 2017-03-26
40 giadinh_hp $127109K 2017-03-26
41 hoahongxanh1 $120144K 2017-03-26
42 honemroichay $117994K 2017-03-26
43 nam_no08 $113500K 2017-03-25
44 vocuc01 $113394K 2017-03-26
45 Mr_Alone $111588K 2017-03-26
46 indo_kitai $111108K 2017-03-26
47 tieunu $110968K 2017-03-27
48 asanh $110793K 2017-03-26
49 quanvu $107575K 2017-03-26
50 tatdien $107089K 2017-03-26
51 hungtrinh198 $106186K 2017-03-26
52 caothutanh $105189K 2017-03-27
53 ductn $100449K 2017-03-26
54 suongdi $98348K 2017-03-26
55 MaiTigon $98130K 2017-03-26
56 muathu_hn $97733K 2017-03-26
57 ngcongvinh $96706K 2017-03-26
58 khanhlinh66 $96613K 2017-03-27
59 votinh_US $96607K 2017-03-25
60 hoanghoa $96288K 2017-03-26
61 hungbovo $95608K 2017-03-26
62 Huongson58 $94915K 2017-03-26
63 TaDaTungYeu $94785K 2017-03-27
64 chandao $92501K 2017-03-26
65 hameo $91649K 2017-03-27
66 Hoahongxanh2 $82826K 2017-03-26
67 cindyng $82000K 2017-03-25
68 hlduongduong $81994K 2017-03-26
69 dongst $81152K 2017-03-27
70 xSaveMySoulx $81020K 2017-03-26
71 giangson $80993K 2017-03-25
72 rocketman $79805K 2017-03-25
73 Mr_Kim_hl $77928K 2017-03-26
74 thanhtalavn $77528K 2017-03-26
75 TinhTraiViet $76593K 2017-03-25
76 mai_vy $76470K 2017-03-26
77 GioSaoTa $75730K 2017-03-25
78 hoami07 $75268K 2017-03-25
79 Tulip12 $75053K 2017-03-26
80 dng132tri $74899K 2017-03-26
81 TrongHieu $72514K 2017-03-26
82 tuyenthanhvu $71673K 2017-03-26
83 cuong_vnm $70236K 2017-03-24
84 XT_2710 $69016K 2017-03-25
85 CuTy1990 $68748K 2017-03-27
86 kydacanmui $68727K 2017-03-27
87 pxnam57 $67815K 2017-03-26
88 tlkt $67697K 2017-03-26
89 tamthoi999 $67224K 2017-03-25
90 igor_62 $67224K 2017-03-26
91 hozota $66913K 2017-03-26
92 nguyen_thuc $64993K 2017-03-27
93 dieulan09 $64936K 2017-03-24
94 hdvuong $64462K 2017-03-24
95 honhan $64080K 2017-03-25
96 binh2009 $63978K 2017-03-27
97 vs2030 $62505K 2017-03-26
98 DangNgoc $62339K 2017-03-26
99 hanoi2000 $61207K 2017-03-26
100 tranhaivtn $59121K 2017-03-25