Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Beauty $7110000K 2019-08-16
2 kevin $4124479K 2019-08-14
3 Cbr_1000 $3956912K 2019-08-17
4 goldwhite $2476791K 2019-08-14
5 ivy $1552992K 2019-08-16
6 Hoahongxanh2 $1132812K 2019-08-17
7 TMRH $1095891K 2019-08-17
8 gau_xam $910197K 2019-08-16
9 thanform $800556K 2019-08-17
10 trieu_tulong $786114K 2019-08-17
11 cuong_audi $765519K 2019-08-17
12 nguoitrolai $722689K 2019-08-17
13 LacMatNhau $718333K 2019-08-14
14 haivan2016 $666275K 2019-08-17
15 Black_Vodka $586585K 2019-08-16
16 LB $542230K 2019-08-17
17 EmDiChetDi $493783K 2019-08-14
18 LKBangTam $446191K 2019-08-17
19 Dem7Ngay3 $421013K 2019-08-16
20 motmaumay $417617K 2019-08-14
21 doiphieulang $410124K 2019-08-17
22 kamikaze $400863K 2019-08-15
23 trelang70 $389734K 2019-08-16
24 congly $346315K 2019-08-17
25 TrenHayDuoi $333245K 2019-08-17
26 Kimmi $327486K 2019-08-15
27 TrongHieu $317408K 2019-08-17
28 NeverMYlove $315277K 2019-08-17
29 iphone7red $312998K 2019-08-17
30 Vuaphom $311744K 2019-08-17
31 hiemdoc $297905K 2019-08-17
32 Henry2016 $276917K 2019-08-17
33 AnhSG $271941K 2019-08-15
34 moon82 $265268K 2019-08-17
35 typn01 $255444K 2019-08-16
36 Satthu_laanh $233885K 2019-08-14
37 ngoclinh $224480K 2019-08-15
38 DungTien $224393K 2019-08-17
39 DVH $210946K 2019-08-15
40 ng_huong8888 $194518K 2019-08-16
41 nhagiau $167359K 2019-08-15
42 Bienvang $167089K 2019-08-16
43 MaiMotMinh $161941K 2019-08-15
44 nguyen_thuc $155527K 2019-08-15
45 giadinh_hp $154917K 2019-08-17
46 ngcongvinh $153199K 2019-08-16
47 dangthang $144195K 2019-08-16
48 Huongson58 $142322K 2019-08-16
49 Rose_Black $140770K 2019-08-17
50 khanhlinh66 $139908K 2019-08-16
51 asanh $137247K 2019-08-17
52 hungtrinh198 $131087K 2019-08-16
53 thanhngoc51 $129519K 2019-08-17
54 pcx $124392K 2019-08-15
55 giang_mai $123738K 2019-08-16
56 thaibinh1 $123301K 2019-08-17
57 bili_7302 $118406K 2019-08-15
58 ChenRuouQue $112405K 2019-08-16
59 ConGioLa $112342K 2019-08-17
60 hnmuadong $109931K 2019-08-16
61 Caothu_koten $104188K 2019-08-17
62 Hoa_Lieu $104119K 2019-08-15
63 vs2030 $104030K 2019-08-15
64 caothutanh $103167K 2019-08-17
65 tamthoi999 $102928K 2019-08-16
66 hunggia55 $102369K 2019-08-17
67 hlduongduong $102359K 2019-08-17
68 Charlotte $99886K 2019-08-15
69 Niedax $98233K 2019-08-16
70 TinhTraiViet $97925K 2019-08-16
71 TuDoTuong $97466K 2019-08-17
72 hdungvt $96700K 2019-08-16
73 phobo $96604K 2019-08-17
74 Conginuadau $95053K 2019-08-17
75 HaNoi $94124K 2019-08-17
76 vinhcaoboi $91724K 2019-08-17
77 An_cuop $88478K 2019-08-17
78 X30 $88401K 2019-08-16
79 trandoanh $87485K 2019-08-17
80 doquyen $86909K 2019-08-16
81 bien_vang08 $86453K 2019-08-15
82 perle77han $86285K 2019-08-16
83 tuan_kiet $85761K 2019-08-17
84 angia10 $84121K 2019-08-16
85 JUN $83264K 2019-08-17
86 hobao $82207K 2019-08-17
87 baitranlaji $81267K 2019-08-17
88 taituphom $80822K 2019-08-15
89 dieforu $78402K 2019-08-16
90 ho_van_hanh $78390K 2019-08-16
91 CL160873 $76947K 2019-08-16
92 Truongsagio $76772K 2019-08-16
93 Ht30309 $75050K 2019-08-17
94 honhan $73216K 2019-08-17
95 hoami07 $72629K 2019-08-16
96 soi $71748K 2019-08-17
97 NhuCuong_88 $69476K 2019-08-17
98 hayhojbaibac $69117K 2019-08-16
99 xayda $64819K 2019-08-15
100 TTT123 $64657K 2019-08-17
Vinagames CXQ