Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 the__blues $5927487K 2018-07-17
2 Hoahongxanh2 $5175845K 2018-07-16
3 BloodRose $5006980K 2018-07-18
4 Black_Vodka $3784334K 2018-07-17
5 macalan $3092432K 2018-07-17
6 Dowysu $2491423K 2018-07-17
7 tuantk1 $2301932K 2018-07-17
8 TrenHayDuoi $2249253K 2018-07-18
9 trelang70 $1383225K 2018-07-18
10 vyhau $1150223K 2018-07-17
11 VuiveCaLanG $1078296K 2018-07-18
12 LacMatNhau $936182K 2018-07-17
13 gau_xam $856702K 2018-07-17
14 Kathy $720394K 2018-07-17
15 BayerMunich $690346K 2018-07-17
16 Vjna_Milk $373299K 2018-07-15
17 Goriot $335438K 2018-07-17
18 minhchi2000 $285336K 2018-07-17
19 congly $285330K 2018-07-17
20 ng_huong8888 $278079K 2018-07-17
21 chieuthu_hn $276022K 2018-07-18
22 sacrifice $242936K 2018-07-17
23 rongvangsjc1 $213527K 2018-07-16
24 tongnhan $193634K 2018-07-17
25 DVH $179566K 2018-07-17
26 HoaiNho $174840K 2018-07-17
27 TrongHieu $170093K 2018-07-18
28 thanh_dat $169795K 2018-07-15
29 Long_Nhi $168343K 2018-07-17
30 AnhSG $154821K 2018-07-18
31 trummacau $151708K 2018-07-16
32 indo_kitai $150890K 2018-07-17
33 Emvanlaem_ $142497K 2018-07-17
34 khechua $138088K 2018-07-17
35 potato $135930K 2018-07-17
36 phomthansau $134736K 2018-07-17
37 AnhHaiMeHoa $127211K 2018-07-16
38 hungtrinh198 $126919K 2018-07-17
39 arsenvl $125645K 2018-07-17
40 bili_7302 $124216K 2018-07-17
41 dogphg $121819K 2018-07-17
42 phomnghien $121280K 2018-07-17
43 anhvanhn $120303K 2018-07-17
44 haivan2016 $118780K 2018-07-17
45 hamvui102008 $117597K 2018-07-17
46 kydacanmui $117410K 2018-07-17
47 meo_trang $117190K 2018-07-17
48 nam_no08 $115551K 2018-07-17
49 vit_dit_ngan $114838K 2018-07-18
50 tatdien $113128K 2018-07-17
51 Tuberose $113107K 2018-07-17
52 khanhlinh66 $112032K 2018-07-15
53 babinsu $109810K 2018-07-16
54 nhungoc $108278K 2018-07-18
55 Quetoidl $108234K 2018-07-17
56 vs2030 $107860K 2018-07-17
57 Huongson58 $107036K 2018-07-16
58 anhvebenem $106774K 2018-07-16
59 dangthang $106371K 2018-07-17
60 caothutanh $105858K 2018-07-17
61 ngcongvinh $105394K 2018-07-17
62 thanhngoc51 $103623K 2018-07-17
63 tuan_kiet $102953K 2018-07-17
64 Giot_Thuong $102850K 2018-07-17
65 TinhTraiViet $99913K 2018-07-16
66 hoa_my $98729K 2018-07-17
67 cuong20792 $96896K 2018-07-16
68 tuyenthanhvu $91892K 2018-07-17
69 tamthoi999 $91098K 2018-07-18
70 thaichip $89080K 2018-07-17
71 lucifer $89070K 2018-07-15
72 dng132tri $88762K 2018-07-15
73 hunggia55 $84712K 2018-07-17
74 sang_ho $84346K 2018-07-17
75 TuTinh $83995K 2018-07-17
76 pxnam57 $83669K 2018-07-15
77 SaiGonOld $83487K 2018-07-17
78 baltimore_ $82007K 2018-07-16
79 Anh_DaTroLai $81349K 2018-07-17
80 Tulip12 $79930K 2018-07-16
81 ChauNhi $78247K 2018-07-16
82 Yoshi $77241K 2018-07-15
83 honhan $76749K 2018-07-18
84 Khongvui $75732K 2018-07-15
85 dothe158 $74413K 2018-07-17
86 phamdai $74227K 2018-07-17
87 pmloananhmp $74115K 2018-07-16
88 angia10 $73822K 2018-07-16
89 chausanMy $71670K 2018-07-16
90 vinhcaoboi $71045K 2018-07-17
91 An___cuop $70667K 2018-07-17
92 ChenRuouQue $70660K 2018-07-17
93 CL160873 $69307K 2018-07-17
94 Truongsagio $68740K 2018-07-17
95 CuTy1990 $68607K 2018-07-18
96 bien_vang08 $68469K 2018-07-17
97 taituphom $68074K 2018-07-17
98 songuyen $67055K 2018-07-17
99 HayHoiEmLaAi $67020K 2018-07-17
100 hlduongduong $66943K 2018-07-17