Ngôn ngữ

100 người giàu nhất TuSac

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi TuSac trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 saobang_nt $2819815K 2018-02-17
2 jokes $2131317K 2018-02-17
3 huythai01 $1300953K 2018-02-16
4 bo_bia $1252778K 2018-02-17
5 anduychau $1216087K 2018-02-17
6 KFA $957871K 2018-02-16
7 mocqueanh00 $913865K 2018-02-17
8 Minh_Trang $792292K 2018-02-16
9 Tinhdau $755733K 2018-02-17
10 choichovui_1 $537360K 2018-02-17
11 ng_huong8888 $488149K 2018-02-17
12 rachsoi $469176K 2018-02-14
13 HuongGiang $437180K 2018-02-17
14 buononline $419740K 2018-02-17
15 ChauNhi $366581K 2018-02-15
16 TrenHayDuoi $313578K 2018-02-15
17 Tinh0DeQuen $303178K 2018-02-16
18 conrongcon $277569K 2018-02-17
19 meovangsjc1 $263920K 2018-02-16
20 acquy15 $263538K 2018-02-16
21 small_bird $262152K 2018-02-16
22 vangtrangty $259008K 2018-02-16
23 ngong_con $232315K 2018-02-17
24 giotmuathu $229401K 2018-02-17
25 tusac11hai $225800K 2018-02-17
26 Anh_Tuan2 $219832K 2018-02-17
27 TinhTa_TanVo $219802K 2018-02-17
28 Co8MongMo $204232K 2018-02-17
29 abc123 $198647K 2018-02-16
30 babula $191071K 2018-02-17
31 ThienTien $188030K 2018-02-17
32 dragongerl $146792K 2018-02-17
33 babydimples $146219K 2018-02-16
34 hoa_mieng_tu $142602K 2018-02-17
35 onggia_way $138843K 2018-02-17
36 Babypepper $133389K 2018-02-17
37 thao $133143K 2018-02-17
38 Tamyra $131731K 2018-02-17
39 traique $125780K 2018-02-16
40 AAA007 $123986K 2018-02-17
41 ducquynh1 $123903K 2018-02-16
42 Ghiencobac $122513K 2018-02-17
43 LiLaN $116822K 2018-02-15
44 PeterLe $110056K 2018-02-17
45 th0408 $108775K 2018-02-16
46 Be_Huong_ $108221K 2018-02-14
47 MaiVang1Canh $103497K 2018-02-17
48 minhngoc $103452K 2018-02-17
49 x_BaMbOo_x $99924K 2018-02-15
50 redrose00 $98291K 2018-02-17
51 Klaus_Le $97939K 2018-02-16
52 mk2013 $95929K 2018-02-16
53 nuvuongsala $94376K 2018-02-17
54 ACC_MA $91412K 2018-02-17
55 mainhiphan $87225K 2018-02-17
56 be_ba $86678K 2018-02-17
57 domino123 $86567K 2018-02-17
58 philly1 $84000K 2018-02-15
59 HoanLy $83026K 2018-02-15
60 epic $81475K 2018-02-16
61 daica035 $81165K 2018-02-17
62 NQ009 $74969K 2018-02-16
63 Vidolaem $72570K 2018-02-16
64 myhuyen15 $66722K 2018-02-15
65 caroline_oo $65351K 2018-02-17
66 cuikoso $64742K 2018-02-17
67 kenny_love $64136K 2018-02-16
68 KaffeTrinhnu $64097K 2018-02-17
69 Cherry1993 $63748K 2018-02-17
70 traitao $62133K 2018-02-17
71 No $61178K 2018-02-14
72 laposte $59394K 2018-02-17
73 hoangkhang $56813K 2018-02-15
74 basau $56775K 2018-02-14
75 gai_giang_ho $56097K 2018-02-16
76 dh51 $54579K 2018-02-16
77 wwwsnowwww $54367K 2018-02-17
78 Tam_Bang $53862K 2018-02-17
79 GiangHuong20 $53694K 2018-02-15
80 TuyetMai85 $52545K 2018-02-17
81 VutangNY $52409K 2018-02-17
82 Anhkim $51715K 2018-02-17
83 TinhNongTham $51513K 2018-02-16
84 may_trang01 $51430K 2018-02-17
85 seattle $50620K 2018-02-17
86 ireneloo67 $50281K 2018-02-17
87 mua_buon $50226K 2018-02-17
88 KevinVan $49888K 2018-02-15
89 saigon321 $49005K 2018-02-16
90 BuiTrucXinh $46935K 2018-02-17
91 chinguyen805 $46868K 2018-02-17
92 caututo $42779K 2018-02-17
93 Tinhsaudk $42368K 2018-02-17
94 khetlet10 $42204K 2018-02-17
95 TrienChieu69 $41845K 2018-02-17
96 SherryTruong $41652K 2018-02-17
97 bati2016 $41540K 2018-02-16
98 TinhCo_WenEm $41460K 2018-02-17
99 Kamy $40122K 2018-02-17
100 bokho $39676K 2018-02-17