Ngôn ngữ

100 người giàu nhất TuSac

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi TuSac trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 huongxua_mt $7334990K 2017-04-27
2 linhsan $5413388K 2017-04-30
3 saobang_nt $3563350K 2017-04-29
4 anduychau $1354375K 2017-04-28
5 Van_Nhi01 $943230K 2017-04-29
6 nguoixua $585619K 2017-04-28
7 thao_ly $557864K 2017-04-28
8 tlkt $510233K 2017-04-29
9 CCCP $483160K 2017-04-29
10 tamhiep $442507K 2017-04-29
11 HuongGiang $430746K 2017-04-30
12 VyVy $430070K 2017-04-29
13 tusac11hai $423328K 2017-04-30
14 small_bird $361627K 2017-04-28
15 vangtrangty $324740K 2017-04-28
16 anhkhoa $311854K 2017-04-29
17 votinh_US $309492K 2017-04-29
18 ng_huong8888 $307785K 2017-04-28
19 lthuhong $296951K 2017-04-28
20 Anh_Tuan2 $291800K 2017-04-29
21 BlackVip $287320K 2017-04-30
22 x_BaMbOo_x $284221K 2017-04-30
23 vuongbaky $280982K 2017-04-29
24 ngong_con $278748K 2017-04-29
25 SuongDem_ $274979K 2017-04-29
26 redhoahong $250341K 2017-04-29
27 GioSaoTa $242038K 2017-04-29
28 KhiCon $240579K 2017-04-29
29 babula $229207K 2017-04-27
30 hoangkhang $226623K 2017-04-29
31 conrongcon $220478K 2017-04-29
32 Dem_Mong $200000K 2017-04-28
33 Loan_Dang $198617K 2017-04-29
34 ChauNhi $168465K 2017-04-29
35 bay_nhay $165189K 2017-04-30
36 denlai $154604K 2017-04-29
37 Shinichi $151611K 2017-04-29
38 xike $148782K 2017-04-30
39 rachsoi $141596K 2017-04-30
40 tai_anh_do $135460K 2017-04-28
41 Tamyra $132415K 2017-04-29
42 Tuberose $127748K 2017-04-27
43 deadend $115957K 2017-04-29
44 Hare $115172K 2017-04-30
45 TinhCo_WenEm $113056K 2017-04-28
46 Lanhlung $112108K 2017-04-30
47 CamLoan $109693K 2017-04-29
48 HNHK $98749K 2017-04-29
49 onggia_way $92667K 2017-04-28
50 angel2017 $91659K 2017-04-29
51 TinhCo_WenA $88673K 2017-04-29
52 Phien_Muon04 $82341K 2017-04-29
53 X_luv_K $82312K 2017-04-30
54 dragongerl $79629K 2017-04-29
55 hoangphuc $79263K 2017-04-28
56 maiquynh $74949K 2017-04-30
57 ThapTamNuong $72590K 2017-04-30
58 tusac01 $71765K 2017-04-29
59 trai_cali714 $71270K 2017-04-29
60 Ohienglanh $70911K 2017-04-29
61 ZzCandyManzZ $70566K 2017-04-29
62 laposte $66407K 2017-04-30
63 HoaTuongvi $66118K 2017-04-29
64 HoaBangLang $65983K 2017-04-27
65 daica035 $63718K 2017-04-29
66 KevinVan $63405K 2017-04-28
67 hoa_mieng_tu $62039K 2017-04-29
68 andylam $61731K 2017-04-30
69 traitao $61464K 2017-04-29
70 myhuyen15 $60845K 2017-04-28
71 ngoclong4 $59694K 2017-04-29
72 chuabip2015 $58517K 2017-04-28
73 Klaus_Le $57524K 2017-04-30
74 alexandre $55048K 2017-04-29
75 suongcali $53622K 2017-04-29
76 wwwsnowwww $53545K 2017-04-27
77 Tam_Bang $53479K 2017-04-29
78 HuongCoDai $53221K 2017-04-29
79 vu_hai $52054K 2017-04-29
80 Tjnh_Buon $51968K 2017-04-28
81 Alisan_ $50808K 2017-04-29
82 nhoem $50022K 2017-04-27
83 dinhkim $49661K 2017-04-30
84 HaoThienMon $49002K 2017-04-27
85 saigon99 $48281K 2017-04-30
86 mainhiphan $47714K 2017-04-29
87 Camly $47607K 2017-04-27
88 khetlet10 $46768K 2017-04-29
89 seattle $46060K 2017-04-30
90 BuiTrucXinh $46008K 2017-04-27
91 kimquy49 $45722K 2017-04-29
92 MeThuongCon $45355K 2017-04-30
93 VutangNY $45235K 2017-04-29
94 Hope $43603K 2017-04-29
95 Hurt $42858K 2017-04-29
96 saigon321 $42323K 2017-04-28
97 chinguyen805 $41578K 2017-04-29
98 ducquynh1 $41134K 2017-04-30
99 tinhmebaola $40344K 2017-04-29
100 N087301K $40314K 2017-04-29