Ngôn ngữ

100 người giàu nhất TuSac

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi TuSac trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 huongxua_mt $7560472K 2017-03-26
2 saobang_nt $2968783K 2017-03-27
3 anduychau $1566183K 2017-03-27
4 conthiennga $1227828K 2017-03-24
5 Van_Nhi01 $1029818K 2017-03-26
6 small_swan $803050K 2017-03-26
7 nguoixua $703232K 2017-03-26
8 SuongDem_ $531513K 2017-03-25
9 deghetkhoua $516977K 2017-03-26
10 tamhiep $453174K 2017-03-26
11 tlkt $444749K 2017-03-27
12 VyVy $427512K 2017-03-25
13 HuongGiang $426857K 2017-03-26
14 votinh_US $387691K 2017-03-27
15 vangtrangty $376630K 2017-03-27
16 hoangkhang $366611K 2017-03-27
17 choichovui_1 $361477K 2017-03-27
18 TrenHayDuoi $312377K 2017-03-26
19 CCCP $310881K 2017-03-26
20 Loan_Dang $308680K 2017-03-26
21 babula $284580K 2017-03-27
22 ngong_con $279472K 2017-03-26
23 ChauNhi $276332K 2017-03-27
24 tusac01 $256574K 2017-03-26
25 rachsoi $256568K 2017-03-27
26 Anh_Tuan2 $254848K 2017-03-26
27 suongcali $227879K 2017-03-26
28 ng_huong8888 $204290K 2017-03-26
29 conrongcon $203753K 2017-03-26
30 galangtinhxu $200000K 2017-03-25
31 ThapTamNuong $177344K 2017-03-25
32 TroVeCatBui $175794K 2017-03-24
33 ChieuQuan06 $161202K 2017-03-26
34 bay_nhay $160882K 2017-03-26
35 vuongbaky $158271K 2017-03-24
36 abc123 $151388K 2017-03-25
37 NgayKhongAnh $141643K 2017-03-26
38 myhuyen15 $138914K 2017-03-26
39 dragon888 $134786K 2017-03-26
40 alexandre $134186K 2017-03-26
41 Tamyra $132861K 2017-03-26
42 TuSac $132420K 2017-03-27
43 kimlynn $130455K 2017-03-26
44 Ngay_Nho $119451K 2017-03-27
45 Tuberose $118483K 2017-03-26
46 Athena410 $111572K 2017-03-27
47 deadend $110373K 2017-03-26
48 nhocbuon $108921K 2017-03-27
49 CamLoan $108339K 2017-03-26
50 lthuhong $104279K 2017-03-26
51 onggia_way $101343K 2017-03-26
52 redhoahong $92781K 2017-03-26
53 dragongerl $92461K 2017-03-25
54 domino123 $90450K 2017-03-26
55 Taythi81 $87857K 2017-03-24
56 Eagle $86644K 2017-03-27
57 Hac_Bip_ $84214K 2017-03-24
58 HoaTuongvi $83877K 2017-03-26
59 ChuDaiBi $77610K 2017-03-25
60 hoa_mieng_tu $77125K 2017-03-26
61 tai_anh_do $74792K 2017-03-27
62 Lanhlung $74356K 2017-03-26
63 ZzCandyManzZ $73615K 2017-03-26
64 Nhaphuong $73035K 2017-03-26
65 HoaBangLang $72499K 2017-03-25
66 caroline_oo $72293K 2017-03-26
67 TinhCo_WenA $69275K 2017-03-27
68 Sunshine $67485K 2017-03-25
69 maiquynh $67058K 2017-03-26
70 traique $66836K 2017-03-26
71 laposte $66334K 2017-03-26
72 mainhiphan $64726K 2017-03-26
73 bazire $62314K 2017-03-25
74 andylam $61231K 2017-03-27
75 vivi $60768K 2017-03-26
76 traitao $60320K 2017-03-26
77 a3hh $59548K 2017-03-24
78 daica035 $56618K 2017-03-26
79 on_che_dau $54997K 2017-03-25
80 dh51 $54007K 2017-03-26
81 ngheo2010 $53660K 2017-03-25
82 wwwsnowwww $53333K 2017-03-26
83 Hope $52968K 2017-03-26
84 Dem_Mong $52937K 2017-03-26
85 nuhoang0tien $52888K 2017-03-26
86 Tam_Bang $51408K 2017-03-26
87 saigon99 $49489K 2017-03-26
88 HaoThienMon $48002K 2017-03-25
89 denbacdotinh $46958K 2017-03-26
90 thungoc $46035K 2017-03-26
91 kimquy49 $45031K 2017-03-27
92 AAA007 $44907K 2017-03-25
93 khetlet10 $44087K 2017-03-25
94 VutangNY $43548K 2017-03-26
95 saigon321 $42823K 2017-03-24
96 Phien_Muon04 $42456K 2017-03-26
97 chausanMy $42179K 2017-03-25
98 ngoclong4 $40758K 2017-03-25
99 chinguyen805 $40000K 2017-03-25
100 Beauty $40000K 2017-03-26