Ngôn ngữ

100 người giàu nhất TuSac

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi TuSac trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 saobang_nt $4289138K 2018-04-25
2 jokes $1501505K 2018-04-24
3 hoangmi $1399721K 2018-04-24
4 Minh_Trang $1201344K 2018-04-24
5 anduychau $1034370K 2018-04-24
6 ng_huong8888 $1028446K 2018-04-24
7 hung08 $1014180K 2018-04-24
8 KFA $913377K 2018-04-24
9 bo_bia $846497K 2018-04-24
10 nguoixua $807595K 2018-04-25
11 ngong_con $609733K 2018-04-24
12 ChauNhi $571033K 2018-04-24
13 NeverMYlove $444802K 2018-04-24
14 small_dragon $423214K 2018-04-24
15 gaidep_km $405396K 2018-04-24
16 denlai $344191K 2018-04-24
17 AcMiLan $339221K 2018-04-23
18 Tinh0DeQuen $303985K 2018-04-25
19 thao $302046K 2018-04-25
20 choichovui_1 $280004K 2018-04-24
21 TinhTa_TanVo $245161K 2018-04-24
22 tinhthiet $233332K 2018-04-24
23 galangtinhxu $229875K 2018-04-25
24 dragongerl $229330K 2018-04-25
25 Co8MongMo $229017K 2018-04-24
26 Divedau $205000K 2018-04-24
27 GiacMo $202209K 2018-04-25
28 TaVanYNguoi $202136K 2018-04-23
29 nhocbuon $185963K 2018-04-24
30 dangtien $183359K 2018-04-23
31 Tinhdau $168076K 2018-04-24
32 vangtrangty $159165K 2018-04-24
33 rongvangsjc1 $146935K 2018-04-24
34 pepsi123 $146000K 2018-04-24
35 Soai_ca79 $141769K 2018-04-24
36 DuyenXua $141591K 2018-04-23
37 tusac11hai $138736K 2018-04-25
38 NganNguyen $138325K 2018-04-25
39 mk2013 $137980K 2018-04-25
40 ThanhDa315 $131063K 2018-04-24
41 redrose00 $121275K 2018-04-25
42 nt_k_cd $113208K 2018-04-24
43 cutevyna $111222K 2018-04-24
44 rosaphina $110267K 2018-04-24
45 kimlynn $108679K 2018-04-24
46 AnhXuLaAus $107883K 2018-04-24
47 ducquynh1 $106206K 2018-04-24
48 onggia_way $103782K 2018-04-24
49 gaproixa $103212K 2018-04-25
50 Triet $101887K 2018-04-25
51 Babypepper $100966K 2018-04-25
52 hoa_mieng_tu $100923K 2018-04-25
53 denbacdotinh $98181K 2018-04-24
54 ChoEmNiemTin $96253K 2018-04-23
55 NQ009 $92634K 2018-04-24
56 TangMyDung $92462K 2018-04-24
57 KaffeTrinhnu $90308K 2018-04-24
58 LyPhat $88443K 2018-04-24
59 daica035 $88257K 2018-04-24
60 cha_oi $86276K 2018-04-25
61 domino123 $85255K 2018-04-25
62 Vjna_Milk $83413K 2018-04-22
63 ZzCandyManzZ $78973K 2018-04-24
64 basau $77570K 2018-04-24
65 cafe_viahe $75386K 2018-04-25
66 tiendang $75156K 2018-04-25
67 cuikoso $72671K 2018-04-25
68 traitao $72658K 2018-04-25
69 small_rabbit $71621K 2018-04-23
70 balao84 $67294K 2018-04-25
71 votinh_US $67212K 2018-04-24
72 xep_quyenru $66657K 2018-04-24
73 lily $66166K 2018-04-24
74 vangtrang44 $66062K 2018-04-24
75 LoveNo $63467K 2018-04-25
76 laposte $62787K 2018-04-25
77 luutinh $62156K 2018-04-24
78 mua_buon $61283K 2018-04-23
79 GiangHuong20 $59754K 2018-04-24
80 kimquy49 $58195K 2018-04-24
81 TinhNongTham $56761K 2018-04-24
82 ireneloo67 $55573K 2018-04-24
83 lNgOc $55482K 2018-04-25
84 diemmai80 $54982K 2018-04-23
85 meovangsjc1 $54000K 2018-04-25
86 may_trang01 $53840K 2018-04-25
87 VutangNY $53462K 2018-04-24
88 myhuyen15 $52911K 2018-04-22
89 andylam $52667K 2018-04-25
90 chausanMy $52635K 2018-04-25
91 Sway $52195K 2018-04-24
92 saigon321 $51336K 2018-04-23
93 KiepToTam $48166K 2018-04-25
94 BuiTrucXinh $47558K 2018-04-23
95 Nguoicali111 $46830K 2018-04-24
96 bonmau4 $46725K 2018-04-24
97 Ch4rlie $46446K 2018-04-24
98 chinguyen805 $45981K 2018-04-23
99 thanbai70 $44486K 2018-04-24
100 heaven888 $43697K 2018-04-24