Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của ventura555

Ngày Thắng Người chơi
07/14-DiepLamhongdaventura555
07/14-DiepLamhongdaventura555
07/14-DiepLamhongdaventura555
07/14-DiepLamhongdaventura555
07/14=DiepLamhongdaventura555
07/14+DiepLamhongdaventura555
07/14-DiepLamhongdaventura555
07/14-DiepLamhongdaventura555
07/14-DiepLamhongdaventura555
07/14-haivu63ventura555Kennyvo
07/14-haivu63ventura555Kennyvo
07/14-haivu63ventura555Kennyvo
07/14-haivu63wwwsnowwwwventura555
07/14-haivu63wwwsnowwwwventura555
07/14-haivu63wwwsnowwwwventura555
07/14-haivu63wwwsnowwwwventura555
07/14-Ethan8888traitaoventura555
07/14-Ethan8888traitaoventura555
07/14-traitaoventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13+haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13+haivu63hongdaventura555
07/13+haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13+haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/13-haivu63hongdaventura555
07/11-hongdaventura555
07/11-hongdaventura555
07/11-hongdaventura555wwwsnowwww
07/11+taithien2008ventura555
07/11+taithien2008ONventura555
07/11-taithien2008ONventura555
07/11-bagiaxitenventura555haivu63
07/11+bagiaxitenventura555haivu63
07/11+bagiaxitenventura555haivu63
07/11-bagiaxitenventura555haivu63
07/11-bagiaxitenventura555haivu63
07/11-bagiaxitenventura555haivu63
07/11+bagiaxitenventura555haivu63
07/11-bagiaxitenventura555haivu63
07/11-bagiaxitenventura555haivu63
07/11+HOALINHTHOAIventura555haivu63
07/11-HOALINHTHOAIventura555haivu63
07/11-HOALINHTHOAIventura555haivu63
07/11+HOALINHTHOAIventura555haivu63
07/11+HOALINHTHOAIventura555haivu63
07/10-hongdaForfun1ventura555
07/10+hongdaForfun1ventura555
07/10+hongdaForfun1ventura555
07/10+hongdaventura555
07/10+hongdaForfun1ventura555
07/10-haivu63Kellyvuuventura555
07/10+haivu63Kellyvuuventura555
07/07+Ngoctamventura555
07/07+Ngoctamventura555
07/07+Ngoctamventura555basau
07/07-Ngoctamventura555basau
07/03+haivu63bien_manventura555
07/03+haivu63bien_manventura555
07/03+haivu63bien_manventura555
07/03-haivu63bien_manventura555
07/03+haivu63bien_manventura555
07/03-haivu63bien_manventura555
07/03-haivu63bien_manventura555
07/03-ventura555hongdabien_man
07/01-lLanglLehongdaventura555
07/01-lLanglLehongdaventura555
07/01-lLanglLehongdaventura555
07/01+lLanglLehongdaventura555
07/01+lLanglLehongdaventura555
07/01+lLanglLehongdaventura555
07/01-lLanglLehongdaventura555
07/01-lLanglLehongdaventura555
07/01-lLanglLehongdaventura555
07/01-lLanglLehongdaventura555
07/01+lLanglLehongdaventura555
07/01+lLanglLehongdaventura555
07/01-lLanglLehongdaventura555
07/01-lLanglLehongdaventura555
07/01-ngoctruonghongdaventura555
07/01+ngoctruonghongdaventura555
07/01+ngoctruonghongdaventura555
07/01-ngoctruonghongdaventura555
07/01-ngoctruonghongdaventura555
07/01-ngoctruonghongdaventura555
07/01=ngoctruonghongdaventura555
07/01-ngoctruonghongdaventura555
07/01+ngoctruonghongdaventura555
07/01-ngoctruonghongdaventura555
06/30-hongdaventura555bigblues18

Ván Bài Xệp kế tiếp của ventura555...

Vinagames CXQ