Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Paigow

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Paigow trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 TrenHayDuoi $324931K 2017-02-19
2 LQN $278014K 2017-02-19
3 hoahongxanh1 $224336K 2017-02-19
4 Hoahongxanh2 $181844K 2017-02-20
5 VuiveCaLanG $173681K 2017-02-18
6 ducquynh1 $172512K 2017-02-19
7 myhuyen15 $165224K 2017-02-19
8 LenhHoXuan $147266K 2017-02-18
9 MaiBenAnh $145941K 2017-02-19
10 Athena $139775K 2017-02-20
11 goldwhite $138202K 2017-02-19
12 ac_milan $123386K 2017-02-19
13 BayerMunich $122441K 2017-02-19
14 ChoEmNiemTin $119094K 2017-02-17
15 kiss_3m $118401K 2017-02-19
16 elacuaanh $115009K 2017-02-20
17 bietsaogio $111844K 2017-02-18
18 vua_thatbai $111765K 2017-02-18
19 Red__ $111720K 2017-02-20
20 kotinai $109370K 2017-02-20
21 tim1nguoi $108362K 2017-02-18
22 Apham03076 $102740K 2017-02-19
23 Mr_Alone $96991K 2017-02-20
24 Thanh_Tuan87 $89407K 2017-02-18
25 bienmanma $87630K 2017-02-18
26 sky $86600K 2017-02-18
27 emmaiiuanh $84350K 2017-02-20
28 baltimore_ $83452K 2017-02-18
29 Eagle $74768K 2017-02-19
30 Klaus_Le $68837K 2017-02-19
31 Miinh_Oii_ $68481K 2017-02-20
32 honemroichay $65921K 2017-02-18
33 ng_huong8888 $64302K 2017-02-19
34 MeliNa $62893K 2017-02-18
35 PhungVan $61425K 2017-02-18
36 AnhNhat $54300K 2017-02-17
37 ngocxanh71 $49085K 2017-02-18
38 nguoidep $44772K 2017-02-17
39 rachgia $43319K 2017-02-17
40 Gaproixa $42500K 2017-02-20
41 Song_Tuong $41481K 2017-02-19
42 Vivianluu $40000K 2017-02-18
43 my_huyen $39357K 2017-02-18
44 tatonxao $38196K 2017-02-19
45 henekiepsau $36864K 2017-02-20
46 WhiteGold $36414K 2017-02-18
47 SET $33455K 2017-02-19
48 thantai01 $32251K 2017-02-19
49 AnhCuDiDi $30982K 2017-02-18
50 trivia $30730K 2017-02-19
51 emgaihn $29450K 2017-02-19
52 meoden $25777K 2017-02-18
53 cindyng $25403K 2017-02-20
54 BiNguyen $24847K 2017-02-19
55 TinhBuon_ $22747K 2017-02-19
56 linhchau $20800K 2017-02-20
57 byentrove $20132K 2017-02-19
58 mechua $20000K 2017-02-17
59 tieuloan $19709K 2017-02-18
60 th0408 $19266K 2017-02-19
61 zzzzzzzzzzzz $19050K 2017-02-18
62 Vidolaem $18195K 2017-02-19
63 vangtrangty $16400K 2017-02-18
64 thanh50tx $16250K 2017-02-17
65 TrajTjmBangg $15889K 2017-02-19
66 Ventti $13954K 2017-02-18
67 queem $13496K 2017-02-20
68 trieu_minh $13475K 2017-02-19
69 Ky_Nhong $13098K 2017-02-20
70 nu_sat_thu86 $13000K 2017-02-17
71 tai_anh_do $12421K 2017-02-19
72 BachCotTinh $12181K 2017-02-19
73 nhg $11950K 2017-02-19
74 kim_linh $11554K 2017-02-18
75 HitAndRun $11454K 2017-02-18
76 vu_hai $11211K 2017-02-19
77 NNh $11200K 2017-02-19
78 LenhHoca $11050K 2017-02-20
79 quan4400 $10715K 2017-02-19
80 em_ngheo $10308K 2017-02-20
81 hong_nhung $9501K 2017-02-19
82 Chi2 $8995K 2017-02-17
83 tuyetnhi_ $8900K 2017-02-19
84 the_killer $8745K 2017-02-18
85 garden_rose8 $8650K 2017-02-19
86 anh_laai $8575K 2017-02-20
87 tphu_tgian $8554K 2017-02-20
88 arsenvl $7972K 2017-02-18
89 BlackVip $7914K 2017-02-17
90 Be_Huong_ $7480K 2017-02-18
91 GioSaoTa $7100K 2017-02-20
92 gamer $6933K 2017-02-18
93 chiminhathoi $6900K 2017-02-18
94 monkey13 $6755K 2017-02-18
95 ongnoi_ $5892K 2017-02-18
96 hang_nga999 $5835K 2017-02-19
97 hien357 $5736K 2017-02-19
98 nho_me_hien $5608K 2017-02-19
99 Zareta $5311K 2017-02-20
100 Mahalsawako $5267K 2017-02-18