Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Tour

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Tour trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Z_Cobra_Z $6913K 2023-12-10
2 mt06 $6633K 2023-12-10
3 Em_Tap_Choi9 $6402K 2023-12-10
4 luudansetno $6259K 2023-12-10
5 Chiunu19 $6253K 2023-12-10
6 Haiauphixu $6127K 2023-12-10
7 DaoTacHaiHoa $6094K 2023-12-10
8 LuckyTiger $6077K 2023-12-10
9 LinhNhi $5978K 2023-12-10
10 tieubavuong $5912K 2023-12-10
11 kokie $5824K 2023-12-10
12 Thuy_linh $5775K 2023-12-10
13 A_Mee $5764K 2023-12-10
14 mai_vy $5659K 2023-12-10
15 May_Lg_thang $5648K 2023-12-10
16 HILARIO $5626K 2023-12-10
17 Julie_mup $5615K 2023-12-10
18 Vimi $5599K 2023-12-10
19 Vydiep86 $5555K 2023-12-10
20 suongcali $5527K 2023-12-10
21 XamxiDu $5489K 2023-12-10
22 pmloananhmp $5456K 2023-12-10
23 KyAmi $5368K 2023-12-10
24 thuyvan__ $5368K 2023-12-10
25 wins18 $5362K 2023-12-10
26 BaoLe $5362K 2023-12-10
27 dangtien $5335K 2023-12-10
28 crush $5236K 2023-12-10
29 MaiLuong $5214K 2023-12-10
30 Ghiendanhbai $5203K 2023-12-10
31 POISON $5203K 2023-12-10
32 lucifer $5049K 2023-12-10
33 x7_Bi_Long $5049K 2023-12-10
34 nhocbuon $4906K 2023-12-10
35 ThaoMy08 $4900K 2023-12-10
36 KhanhBang $4895K 2023-12-10
37 DatPhuongNam $4884K 2023-12-10
38 last_chance $4774K 2023-12-10
39 TinhTa_TanVo $4768K 2023-12-10
40 hoa_quynh $4609K 2023-12-10
41 Thaihoa $4504K 2023-12-10
Vinagames CXQ