Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của TNBB

Ngày Thắng Người chơi
07/25+AngMayBuonTNBB
07/25+AngMayBuonTNBB
07/25+AngMayBuonTNBB
07/25+AngMayBuonTNBB
07/25+AngMayBuonTNBB
07/25+AngMayBuonTNBB
07/25-AngMayBuonTNBB
Vinagames CXQ