Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của KentNg

Ngày Thắng Người chơi
06/20-LeDao212SadlyJohnnyvanKentNg
06/20-LeDao212KentNgJohnnyvanSadly
06/20-LeDao212SadlyJohnnyvanKentNg
06/20-LeDao212KentNgSadly
06/20+HaoKietKentNg
06/20+HaoKietKentNg
06/20+HaoKietKentNg
06/20+HaoKietKentNg
06/20+HaoKietKentNg
06/20-HaoKietKentNg
06/20-HaoKietKentNg
06/20+HaoKietKentNg
06/20+HaoKietKentNg
06/20-HaoKietKentNg
06/20-MyhanhlovelyaidenjaelynNerissaKentNg
06/20-MyhanhlovelyKentNgNerissaaidenjaelyn
06/20-MyhanhlovelyNerissaKentNg
06/20-MyhanhlovelyKentNg
06/20-MyhanhlovelyKentNg
06/20-KentNgmoi_tap_choi
06/20-KentNgmoi_tap_choi
06/20-KentNgmoi_tap_choi
06/20-Dai_Cathaythik_doden20Cherry1308KentNg
06/20-Dai_CathayKentNgCherry1308thik_doden20
06/20+Dai_CathayCherry1308KentNg
06/20+Dai_CathayKentNgCherry1308
06/20=Dai_Cathayngoi_im_re7Cherry1308KentNg
06/20-Dai_CathayKentNgCherry1308ngoi_im_re7
06/20+Dai_Cathayngoi_im_re7Cherry1308KentNg
06/20-Dai_CathayKentNgCherry1308ngoi_im_re7
06/20-Dai_Cathayngoi_im_re7Cherry1308KentNg
06/20+Dai_CathayKentNgCherry1308
06/20-Dai_CathayCherry1308KentNg
06/20-Dai_CathayKentNgCherry1308
06/20-Dai_CathayCherry1308KentNg
06/20+Dai_CathayKentNgCherry1308Johnnyvan
06/20-Dai_CathayJohnnyvanCherry1308KentNg
06/20-Dai_CathayKentNgCherry1308Johnnyvan
06/20-Dai_CathayJohnnyvanKentNg
06/20+Dai_CathayKentNgJohnnyvan
06/20-Dai_CathayJohnnyvanKentNg
06/20-Dai_CathayKentNgJohnnyvan
06/20-Dai_CathayKentNg
06/20-Dai_CathayKentNg
06/20+Dai_CathayKentNg
06/20-henxuiThemoonKissKentNg
06/20-henxuiKentNgThemoonKiss
06/20-henxuiThemoonKissKentNg
06/20-henxuiKentNgThemoonKiss
06/20-henxuiThemoonKissKentNg
06/20+henxuiKentNgThemoonKiss
06/20+henxuiSoKjeuThemoonKissKentNg
06/20+henxuiKentNgThemoonKissSoKjeu
06/20-henxuiSoKjeuThemoonKissKentNg
06/20-henxuiKentNgThemoonKissSoKjeu
06/20+henxuiSoKjeuThemoonKissKentNg
06/20-henxuiKentNgThemoonKissSoKjeu
06/20-henxuicrushsuptacKentNg
06/20-henxuiKentNgsuptaccrush
06/20-henxuicrushsuptacKentNg
06/20-henxuiKentNgsuptaccrush
06/20+henxuicrushsuptacKentNg
06/20+henxuiKentNgsuptaccrush
06/20-Dai_CathaycrushsuptacKentNg
06/20-Dai_CathayKentNgsuptaccrush
06/20+Dai_CathaycrushsuptacKentNg
06/20-Dai_CathayKentNgsuptaccrush
06/20-Dai_CathaycrushsuptacKentNg
06/20-HaoKietKentNgsuptaccrush
06/20=HaoKietcrushsuptacKentNg
06/20-HaoKietKentNgsuptaccrush
06/20+HaoKietcrushsuptacKentNg
06/20-HaoKietKentNgsuptaccrush
06/20+HaoKietcrushsuptacKentNg
06/20-HaoKietKentNgsuptaccrush
06/20-HaoKietcrushsuptacKentNg
06/20-HaoKietKentNgcrush
06/20+HaoKietcrushKentNg
06/20+HaoKietKentNgDai_Cathaycrush
06/20+HaoKietcrushDai_CathayKentNg
06/20-HaoKietKentNgDai_Cathay
06/20+HaoKietDai_CathayKentNg
06/20-sbdKentNg
06/20+sbdKentNg
06/20+sbdKentNg
06/20-sbdKentNg
06/20-KentNgNgheovibai
06/20-CoGaiNgocsinghlemomKentNg
06/20-henxuiKentNgcrush
06/20+henxuicrushKentNg
06/20-henxuiKentNgDai_Cathaycrush
06/20+henxuicrushDai_CathayKentNg
06/20-henxuiKentNgDai_Cathaycrush
06/20-henxuicrushDai_CathayKentNg
06/20+henxuiKentNgDai_Cathaycrush
06/20-henxuicrushDai_CathayKentNg
06/20-henxuiKentNgDai_Cathay
06/20-henxuiDai_CathayKentNg
06/20-henxuiKentNgDai_Cathay
06/20-henxuiDai_CathayKentNg

Ván Tiến Lên kế tiếp của KentNg...

Vinagames CXQ