Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của xxOnlyYouxx

Ngày Thắng Người chơi
07/11+xxOnlyYouxxYenNhi_2020rosaphina
07/11+xxOnlyYouxxYenNhi_2020rosaphina
07/11+xxOnlyYouxxrosaphina
07/11+xxOnlyYouxxrosaphina
07/11+xxOnlyYouxxrosaphina
06/29-A_MeexxOnlyYouxxDontcare
06/29+A_MeexxOnlyYouxxDontcare
06/29-xxOnlyYouxxlNgOcxiga
06/29-xxOnlyYouxxlNgOcxiga
06/29-xxOnlyYouxxlNgOc
06/29+xxOnlyYouxxlNgOcMidnite_Moon
06/29+xxOnlyYouxxlNgOc
06/29-lNgOcxxOnlyYouxx
Vinagames CXQ