Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của TuyetToronto

Ngày Thắng Người chơi
05/15-URWinnermuchuTuyetToronto
05/15-sun151URWinnermuchuTuyetToronto
05/15+sun151URWinnermuchuTuyetToronto
05/15-sun151URWinnermuchuTuyetToronto
05/15-sun151URWinnermuchuTuyetToronto
05/15+sun151URWinnermuchuTuyetToronto
05/15+sun151URWinnermuchuTuyetToronto
05/15-sun151URWinnermuchuTuyetToronto
05/13-lamhnGiatuTuyetToronto
05/13-lamhnGiatuTuyetToronto
05/13+lamhnTuyetToronto
Vinagames CXQ