Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của Tam_Bang

Ngày Thắng Người chơi
04/12-Tam_Bangdannytran911
04/12-Tam_Bangdannytran911
04/12-Tam_Bangdannytran911
04/12-Tam_Bangdannytran911
04/12+Tam_Bangdannytran911
04/12+Tam_Bangdannytran911
04/12-Tam_Bangdannytran911
Vinagames CXQ