Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Jada

Ngày Thắng Người chơi
04/19-traihoangtannamlinhchiJada
04/19+fireflyJadanamlinhchitraihoangtan
04/19-fireflytraihoangtannamlinhchiJada
04/19-fireflyJadanamlinhchitraihoangtan
04/19-fireflytraihoangtannamlinhchiJada
04/19-fireflyJadanamlinhchitraihoangtan
04/19-fireflytraihoangtannamlinhchiJada
04/19-fireflyJadanamlinhchitraihoangtan
04/19-fireflytraihoangtannamlinhchiJada
04/19-fireflyJadanamlinhchitraihoangtan
04/19-fireflytraihoangtannamlinhchiJada
04/19+fireflyJadanamlinhchitraihoangtan
04/19+traihoangtannamlinhchiJada
04/19+Jadanamlinhchitraihoangtan
04/19+traihoangtannamlinhchiJada
04/19-Thuy_lunJadanamlinhchitraihoangtan
04/19-THoi__KeOnlyheartJadaLinMing
04/19-THoi__KeLinMingJadaOnlyheart
04/19-THoi__KeOnlyheartJadaLinMing
04/19-LinMingJadaOnlyheart
04/19-OnlyheartJadaLinMing
04/19+LinMingJadaOnlyheart
04/19+OnlyheartJadaLinMing
04/19-ngoi_im_re7LinMingJadaOnlyheart
04/19-ngoi_im_re7OnlyheartJadaLinMing
04/19+ngoi_im_re7LinMingJadaOnlyheart
04/19-ngoi_im_re7OnlyheartJadaLinMing
04/19+ngoi_im_re7LinMingJadaOnlyheart
04/19-ngoi_im_re7OnlyheartJadaLinMing
04/19+ngoi_im_re7LinMingJadaOnlyheart
04/19-ngoi_im_re7OnlyheartJadaLinMing
04/19-ngoi_im_re7LinMingJadaOnlyheart
04/19=ngoi_im_re7OnlyheartJadaLinMing
04/19-ngoi_im_re7LinMingJadaOnlyheart
04/19-ngoi_im_re7OnlyheartJadaLinMing
04/19-ngoi_im_re7LinMingJadaOnlyheart
04/19-ThienLong24REDHOAHONG9JadaOnlyheart
04/19-ThienLong24OnlyheartJadaREDHOAHONG9
04/19-ThienLong24REDHOAHONG9JadaOnlyheart
04/19-ThienLong24OnlyheartJadaREDHOAHONG9
04/19+ThienLong24REDHOAHONG9JadaOnlyheart
04/19+ThienLong24OnlyheartJadaREDHOAHONG9
04/19-ThienLong24REDHOAHONG9JadaOnlyheart
04/19-ThienLong24OnlyheartJadaREDHOAHONG9
04/19-ThienLong24REDHOAHONG9JadaOnlyheart
04/19-ThienLong24OnlyheartJadaREDHOAHONG9
04/19-ThienLong24REDHOAHONG9Jada
04/19+ThienLong24Thuy_lunJadaREDHOAHONG9
04/19-ThienLong24REDHOAHONG9JadaThuy_lun
04/19-ThienLong24ngoi_im_re7JadaREDHOAHONG9
04/19-ThienLong24REDHOAHONG9Jadangoi_im_re7
04/19+ThienLong24ngoi_im_re7JadaREDHOAHONG9
04/19+ThienLong24REDHOAHONG9Jadangoi_im_re7
04/19-ThienLong24ngoi_im_re7JadaREDHOAHONG9
04/19-ThienLong24REDHOAHONG9Jadangoi_im_re7
04/19+ThienLong24ngoi_im_re7JadaREDHOAHONG9
04/19+ThienLong24hong_vinhJadangoi_im_re7
04/19+ThienLong24ngoi_im_re7Jadahong_vinh
04/19+ThienLong24hong_vinhJadangoi_im_re7
04/19-ThienLong24ngoi_im_re7Jadahong_vinh
04/19-ThienLong24hong_vinhJadangoi_im_re7
04/19-ThienLong24ngoi_im_re7Jadahong_vinh
04/19+ThienLong24hong_vinhJadangoi_im_re7
04/19-ThienLong24ngoi_im_re7Jadahong_vinh
04/19+ThienLong24hong_vinhJadangoi_im_re7
04/19+ThienLong24ngoi_im_re7Jadahong_vinh
04/19-ThienLong24hong_vinhJadangoi_im_re7
04/19-ThienLong24ngoi_im_re7Jadahong_vinh
04/19-ThienLong24hong_vinhJadangoi_im_re7
04/19-ThienLong24ngoi_im_re7Jadahong_vinh
04/19-ThienLong24hong_vinhJadangoi_im_re7
04/19-ThienLong24ngoi_im_re7Jadahong_vinh
04/18=LinMingNguoiVoHinh_XautuNhienJada
04/18-LinMingJadaXautuNhienNguoiVoHinh_
04/18+LinMingNguoiVoHinh_XautuNhienJada
04/18-LinMingJadaXautuNhienNguoiVoHinh_
04/18+LinMingNguoiVoHinh_XautuNhienJada
04/18-LinMingJadaXautuNhienNguoiVoHinh_
04/18-LinMingNguoiVoHinh_XautuNhienJada
04/18-LinMingJadaXautuNhienNguoiVoHinh_
04/18-LinMingNguoiVoHinh_Jada
04/18-LinMingJadaNguoiVoHinh_
04/18+LinMingNguoiVoHinh_Jada
04/18-LinMingJadaNguoiVoHinh_
04/18-LinMingNguoiVoHinh_HaoKietJada
04/18+LinMingJadaHaoKietNguoiVoHinh_
04/18+LinMingNguoiVoHinh_HaoKietJada
04/18+LinMingJadaHaoKietNguoiVoHinh_
04/18-LinMingHaoKietJada
04/18-LinMingJada
04/18+LinMingJada
04/18+LinMingJada
04/18+LinMingJada
04/18+LinMingJada
04/18-Thuy_lunLinMingJada
04/18-Thuy_lunJadaLinMing
04/18-Thuy_lunLinMingJadaOurLuv101615
04/18-Thuy_lunOurLuv101615JadaLinMing
04/18-CoGaiNgocLinMingJadaOurLuv101615
04/18+CoGaiNgocOurLuv101615JadaLinMing

Ván Tiến Lên kế tiếp của Jada...

Vinagames CXQ