Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của sangsang

Ngày Thắng Người chơi
06/12-EmSaDecsangsang
06/12-thanbai70EmSaDecsangsang
06/12-thanbai70EmSaDecsangsang
06/12-thanbai70EmSaDecsangsang
06/12-thanbai70EmSaDecsangsang
06/12-thanbai70sangsang
06/12+thanbai70sangsang
06/12+thanbai70sangsang
06/12+thanbai70sangsang
06/12+thanbai70Onlyheartsangsang
06/12=thanbai70Onlyheartsangsang
Vinagames CXQ