Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của kieutinhmong

Ngày Thắng Người chơi
07/29-muchukieutinhmongChualuaSuriTran
07/29+muchukieutinhmongChualuaSuriTran
07/29-muchukieutinhmongChualuaSuriTran
07/28-kieutinhmongphuongkyVan_Phi
07/28-kieutinhmongphuongky
07/28-kieutinhmongphuongky
07/28+kieutinhmongphuongky
Vinagames CXQ