Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của kieunaovayem

Ngày Thắng Người chơi
05/14+CoGaiNgockieunaovayem
05/14-Thuy_linhCoGaiNgockieunaovayem
05/14-Thuy_linhCoGaiNgockieunaovayem
05/14+Thuy_linhCoGaiNgockieunaovayem
05/14+Thuy_linhCoGaiNgockieunaovayem
05/14-Thuy_linhCoGaiNgockieunaovayem
05/14-Thuy_linhCoGaiNgockieunaovayem
05/14-Thuy_linhCoGaiNgockieunaovayem
05/13+basaukieunaovayem
05/13+basaukieunaovayem
05/13-basaukieunaovayem
05/13-TamCaCakieunaovayemtatonxao
05/13-TamCaCatusac01kieunaovayem
05/13+Suamebongcontusac01kieunaovayem
05/13+Suamebongcontusac01kieunaovayem
05/13-Suamebongcontusac01kieunaovayem
Vinagames CXQ