Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của jayron

Ngày Thắng Người chơi
05/29-dinhkimichiroPhuong1986jayron
05/29-dinhkimjayronPhuong1986ichiro
05/29-jayroncalinguyenIvankatuan_pham
05/29-jayrontuan_phamcalinguyen
05/29-jayronphong1111Vuot_Bien_89
05/29-jayronVuot_Bien_89phong1111
05/29-VivianpjayronRoseTrannat2000
05/29+Vivianpnat2000RoseTranjayron
05/29-VivianpjayronRoseTrannat2000
05/29-Vivianpnat2000RoseTranjayron
05/28-calinguyenkill_to_killjayronnat2000
05/28-calinguyennat2000jayronkill_to_kill
05/28+calinguyenkill_to_killjayronnat2000
05/28+calinguyennat2000jayronkill_to_kill
05/28+calinguyenkill_to_killjayronnat2000
05/28-Julie_mupnat2000calinguyenjayron
05/28-Julie_mupjayroncalinguyennat2000
05/28-kill_to_killjayron
05/28-jayronkill_to_kill
05/28-kill_to_killjayron
05/28+jayronkill_to_kill
05/28+kill_to_killjayron
05/28+Vuot_Bien_89jayronkill_to_kill
05/28+NamDoan123kill_to_killjayronVuot_Bien_89
05/28-NamDoan123Vuot_Bien_89jayronkill_to_kill
05/28+NamDoan123kill_to_killjayronVuot_Bien_89
05/28+NamDoan123Vuot_Bien_89jayron
05/28+NamDoan123jayronVuot_Bien_89
05/27-NamDoan123jayronson_namrosaphina
05/27-NamDoan123rosaphinason_namjayron
05/25-cc3cojayronKietVantomynguyen72
05/25-cc3cotomynguyen72KietVanjayron
05/24-toanlejayronSoraiatrungdang007
05/24-toanletrungdang007Soraiajayron
05/24+toanlejayronSoraiatrungdang007
05/24+toanletrungdang007Soraiajayron
05/24+toanlejayronSoraiatrungdang007
05/24+toanletrungdang007Soraiajayron
05/24-toanlejayronSoraiatrungdang007
05/24-hongminhanhKhietbongjayron
05/24+hongminhanhjayronKhietbong
05/24+Khietbongjayronhongminhanh
05/24+hongminhanhjayronKhietbong
05/24+jayronJulie_mup
05/23-ben_do_chieuxuanuyendlnhuanjayron
05/22-jayronphong3siKietVan
05/22-jayronKietVanphong3si
05/22-jayronphong3siKietVan
05/22-jayronKietVanphong3si
05/22-jayronphong3siKietVan
05/22+jayronKietVanphong3si
05/21-jayronvovinheo_bien_xanhCandlewood
05/21-jayronCandlewoodeo_bien_xanhvovinh
05/21+jayronvovinheo_bien_xanhCandlewood
05/21+jayronCandlewood
05/21-jayronCandlewood
05/21-jayronCandlewood
05/21+jayronCandlewood
05/20-Moorjayronngoclong4tag1234
05/20-MoorKhanhVijayronaznbody
05/20-MooraznbodyjayronKhanhVi
05/20+Moorjayronaznbody
05/20+Mooraznbodyjayrontamhiep
05/19-NamDoan123jayronkill_to_kill
05/19-NamDoan123kill_to_killjayron
05/17=MoortamhiepMinhMinh5jayron
05/17-MoorjayronMinhMinh5MiiA
05/17-MoorMiiAMinhMinh5jayron
05/17-jayroncogaiparisngoclong4vovinh
05/17-jayronvovinhngoclong4cogaiparis
Vinagames CXQ