Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của japan79

Ngày Thắng Người chơi
05/22-japan79NhuCuong_88
05/22-NhuCuong_88japan79
05/22-japan79NhuCuong_88
05/22-NhuCuong_88japan79
05/22+japan79NhuCuong_88
05/22+NhuCuong_88japan79
05/22+japan79NhuCuong_88
05/22+An_cuopLamGiangNhuCuong_88japan79
05/22+An_cuopjapan79NhuCuong_88LamGiang
05/22-An_cuopLamGiangNhuCuong_88japan79
05/22+An_cuopjapan79NhuCuong_88LamGiang
05/22+An_cuopLamGiangjapan79
05/22-An_cuopjapan79LamGiang
05/22-An_cuopLamGiangNhuCuong_88japan79
05/22-An_cuopjapan79NhuCuong_88LamGiang
05/22-An_cuopLamGiangNhuCuong_88japan79
05/22-An_cuopjapan79NhuCuong_88LamGiang
05/22+An_cuopLamGiangNhuCuong_88japan79
05/22-An_cuopjapan79NhuCuong_88LamGiang
05/22-An_cuopLamGiangNhuCuong_88japan79
05/22-An_cuopjapan79NhuCuong_88LamGiang
05/22-xom_moiDanhphuongjapan79ac_milan
05/22+xom_moiac_milanjapan79Danhphuong
05/22+xom_moiDanhphuongjapan79ac_milan
05/22-xom_moiac_milanjapan79Danhphuong
05/22-xom_moiDanhphuongjapan79ac_milan
05/22-xom_moiac_milanjapan79Danhphuong
05/22+xom_moiDanhphuongjapan79
05/22+xom_moijapan79Danhphuong
05/22-xom_moiDanhphuongjapan79
05/22-xom_moijapan79Danhphuong
05/21-Ngheovibaibo_biatimmyle66japan79
05/21-Ngheovibaijapan79timmyle66bo_bia
05/21-Ngheovibaibo_biatimmyle66japan79
05/21+Ngheovibaijapan79timmyle66bo_bia
05/21-Ngheovibaijapan79
05/21+lanhuynh88sglucky01japan79
05/21+lanhuynh88sgjapan79
05/21-lanhuynh88sgjapan79
05/21-lanhuynh88sgjapan79
05/21-lanhuynh88sgjapan79
05/21+lanhuynh88sgjapan79
05/21+lanhuynh88sgjapan79
05/21+lanhuynh88sgjapan79
05/21+lanhuynh88sgjapan79NoLove
05/20-Lemgo2019Solacjapan79
05/20-Lemgo2019japan79Solaclucky01
05/20-Lemgo2019lucky01Solacjapan79
05/20-Lemgo2019japan79Solaclucky01
05/20-Lemgo2019lucky01Solacjapan79
05/20-Lemgo2019japan79Solaclucky01
05/19+japan79LinMingAndywin09
05/19+Andywin09LinMingjapan79
05/19-japan79LinMingAndywin09
05/19-LinMingAndywin09japan79
05/19-LinMingjapan79Andywin09
05/19+LinMingAndywin09japan79
05/19-LinMingjapan79Andywin09
05/19+LinMingMiiNajapan79
05/19+LinMingjapan79MiiNa
05/19+LinMingcaututoMiiNajapan79
05/19-LinMingjapan79MiiNacaututo
05/19-LinMingMiiNajapan79
05/19+LinMingjapan79MiiNa
05/19+LinMingMiiNajapan79
05/19-LinMingjapan79MiiNa
05/19+LinMingMiiNajapan79
05/19-Q_tieungoc89japan79
05/19-Q_japan79tieungoc89
05/19-Q_xom_moiBaQueCalijapan79
05/19-Q_japan79BaQueCalixom_moi
05/19-Q_xom_moiBaQueCalijapan79
05/19-japan79tasayNhuCuong_88Boeing787
05/19+japan79NhuCuong_88tasay
05/19+japan79NhuCuong_88
05/19-japan79NhuCuong_88
05/19+japan79NhuCuong_88
05/19+japan79NhuCuong_88
05/19+japan79NhuCuong_88tienchung
05/19-japan79tienchungNhuCuong_88
05/19-japan79NhuCuong_88tienchung
05/19-japan79tienchungNhuCuong_88
05/19+japan79NhuCuong_88tienchung
05/19-japan79tienchungNhuCuong_88N_giang
05/19-japan79N_giangNhuCuong_88tienchung
05/19-japan79tienchungNhuCuong_88N_giang
05/19+japan79N_giangNhuCuong_88tienchung
05/18-monkeyking3saigon1975japan79
05/18-monkeyking3japan79saigon1975
05/18-monkeyking3japan79
05/18+monkeyking3japan79
05/18-monkeyking3japan79
05/18+monkeyking3japan79
05/18+monkeyking3japan79
05/18+monkeyking3japan79
05/18-monkeyking3japan79
05/18+monkeyking3japan79
05/18+monkeyking3japan79
05/18+japan79trungdang007timmyle66
05/18+xsonnyxtimmyle66trungdang007japan79

Ván Tiến Lên kế tiếp của japan79...

Vinagames CXQ