Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của caochanchay

Ngày Thắng Người chơi
07/09-Vinhsinh2013caochanchayQuat61Zuno
07/08-tamthoi999caochanchayMiquanghalam
07/08-tamthoi999Miquanghalamcaochanchayak74
07/08-tamthoi999ak74caochanchayMiquanghalam
07/08-tamthoi999Miquanghalamcaochanchayak74
Vinagames CXQ