Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của XuCaNa321

Ngày Thắng Người chơi
05/09-XuCaNa321usa2009haivu63
05/09-XuCaNa321usa2009haivu63
05/09-XuCaNa321usa2009haivu63
05/09+XuCaNa321usa2009
05/09+XuCaNa321usa2009
05/09-XuCaNa321usa2009
05/09-XuCaNa321usa2009
05/09-XuCaNa321usa2009
Vinagames CXQ