Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Vivianp

Ngày Thắng Người chơi
09/10+DienKhacKimVivianp
09/10+DienKhacKimVivianp
09/10+DienKhacKimVivianp
09/10+DienKhacKimVivianp
Vinagames CXQ