Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Shirley

Ngày Thắng Người chơi
07/15-CaotienpyShirleymasa
07/15+CaotienpyShirleymasa
07/15-CaotienpyShirleymasa
07/15-CaotienpyShirleymasa
07/15-CaotienpyShirleymasa
07/15-CaotienpyShirley
07/15-CaotienpyShirley
07/15+CaotienpyShirley
07/15-CaotienpyShirley
07/15+CaotienpymasaShirley
07/15-CaotienpymasaShirley
07/15-CaotienpymasaShirley
07/15-CaotienpymasaShirley
07/15-CaotienpymasaShirley
Vinagames CXQ