Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Shirley

Ngày Thắng Người chơi
09/27-hunguyenShirleyhongda
09/27-hunguyenShirleyhongda
09/27-hunguyenShirleyhongda
09/27-hunguyenShirleyhongda
09/27-hunguyenShirley
09/27-hunguyenShirley
09/27-hunguyenhongdaShirley
09/27-hunguyenhongdaShirley
09/27+hunguyenhongdaShirley
09/27-hunguyenhongdaShirley
09/25-hongdaShirleywwwsnowwww
09/25-hongdaShirleywwwsnowwww
09/25+hongdaShirleywwwsnowwww
09/25+hongdaShirleywwwsnowwww
09/25-hongdaShirley
09/25-hongdaShirley
09/20-Kha_TamShirleycne
09/20=Kha_TamShirleycne
09/20-Kha_TamShirleycne
09/20-Kha_TamShirleycne
09/20+Kha_TamShirleycne
09/20-Kha_TamShirleycne
09/20=Kha_TamShirleycne
09/20-Kha_TamShirleycne
09/20-Kha_TamShirleycne
Vinagames CXQ