Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Jimmy_pham1

Ngày Thắng Người chơi
03/23-Jimmy_pham1Midnite_Moonhoa_mieng_tu
03/23-Jimmy_pham1Midnite_Moonhoa_mieng_tu
03/23+Jimmy_pham1Midnite_Moon
03/23-Jimmy_pham1Midnite_Moon
03/23-Jimmy_pham1Midnite_Moon
03/23-Jimmy_pham1Midnite_Moon
03/23+Jimmy_pham1Midnite_Moon
03/23-Jimmy_pham1Midnite_Moon
03/23+Jimmy_pham1Midnite_Moon
03/23+Jimmy_pham1Midnite_Moon
03/23-Jimmy_pham1Midnite_Moon
03/23-Jimmy_pham1Midnite_MoonPacpacemoiem
03/23+Jimmy_pham1Midnite_MoonPacpacemoiem
03/23-Jimmy_pham1Midnite_MoonPacpacemoiem
03/23-Jimmy_pham1Pacpacemoiem
Vinagames CXQ