Ngôn ngữ

Đặt cược

Để làm cho trò chơi thêm phần hấp dẫn, các đấu thủ được phép đặt cược với số tiền lớn. Đối với xập xám (chinese poker), số tiền tối đa có thể được đặt cược của các đối thủ là 1% trương mục của anh hoặc cô ta, được làm tròn xuống số tự nhiên gần nhất. Tiền tối đa trong xì dách, paigow, và catte là 3%. Và đối với domino là 0.3%. Những giới hạn về tiền đặt cược được thay đổi mà sẽ không báo trước. Đối với những trò chơi không có nhà cái (xập xám, paigow, catte), tiền đặt cược phải nhỏ hơn số tiền lớn nhất có thể đặt cược của các đấu thủ. Đối với trò chơi có nhà cái (xì dách), số tiền đặt cược của từng đấu thủ không được lớn hơn số tiền lớn nhất có thể đặt cược của chính họ hoặc của nhà cái.

Cách đặt cược này cho phép số điểm của 1 người lên rất nhanh nếu anh hoặc cô ta đủ may mắn. Nếu một người may mắn (hoặc giỏi), tổng số tiền của người đó sẽ tăng lên nhanh chóng.

Một cách cụ thể, dưới đây là danh sách số tiền đặt cược tối đa.

AmountChinese PokerCatte, Paigow, Blackjack
$0 and under$100$300
$0 to $30k$200$600
$30k to $40k$300$900
$40k to $50k$400$1200
$50k to $60k$500$1500
$60k to $70k$600$1800
$70k to $80k$700$2100
$80k to $90k$800$2400
$90k to $100k$900$2700
$100k to $200k$1k$3k
$200k to $300k$2k$6k
$300k to $400k$3k$9k
$400k to $500k$4k$12k
$500k to $600k$5k$15k
$600k to $700k$6k$18k
$700k to $800k$7k$21k
$800k to $900k$8k$24k
$900k to $1M$9k$27k
$1M and above$10k$30k
Vinagames CXQ