Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của quantran60

Ngày Thắng Người chơi
05/26-quantran60VivianpHaNoiNamDoan123
05/26-quantran60NamDoan123HaNoiVivianp
05/26-quantran60VivianpHaNoicogaixinh
05/26-quantran60cogaixinhHaNoiVivianp
05/26-quantran60VivianpHaNoicogaixinh
05/26+quantran60cogaixinhHaNoiVivianp
05/26+quantran60VivianpHaNoicogaixinh
Vinagames CXQ