Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của ntd

Ngày Thắng Người chơi
01/10-ntdvuisophanVidolaemPDD
01/10-ntdvuisophanVidolaemPDD
01/10+ntdvuisophanVidolaemPDD
01/10+ntdvuisophanVidolaemPDD
01/10-ntdvuisophanVidolaemPDD
01/10+ntdvuisophanVidolaemPDD
01/10-ntdvuisophanPDD
01/10-ntdvuisophanPDD
01/10-ntdEthan76vuisophanPDD
01/10+ntdEthan76vuisophanPDD
01/10-ntdEthan76vuisophanPDD
01/10-ntdEthan76vuisophanPDD
01/10-ntdEthan76vuisophanPDD
01/10+ntdEthan76vuisophanPDD
01/10+ntdEthan76vuisophanPDD
01/10=ntdEthan76vuisophanPDD
01/10+ntdEthan76vuisophanPDD
01/10-ntdEthan76vuisophanPDD
01/10+ntdEthan76vuisophanPDD
01/10-ntdEthan76vuisophanPDD
01/10-ntdEthan76vuisophanPDD
01/10-ntdEthan76vuisophanPDD
01/10-ntdEthan76vuisophanlast_chance
01/10-ntdEthan76vuisophanlast_chance
01/10-ntdEthan76vuisophanlast_chance
01/10+ntdEthan76vuisophanlast_chance
01/10+ntdEthan76vuisophanlast_chance
01/10-ntdEthan76vuisophan
01/10=ntdEthan76vuisophan
01/10=ntdEthan76vuisophan
01/10+ntdEthan76
01/10+ntdEthan76
01/10+ntdEthan76
01/10+ntdEthan76
01/10+ntdEthan76
01/10-ntdEthan76
01/10+ntdEthan76kill_to_kill
01/10+ntdEthan76kill_to_kill
01/10-ntdkill_to_kill
01/10+ntdkill_to_kill
01/10-ntdkill_to_kill
01/10+ntdkill_to_kill
01/10+ntdkill_to_kill
01/10-ntdkill_to_kill
01/10-ntdkill_to_kill
01/10+ntdkill_to_kill
01/10-ntdkill_to_kill
01/10+ntdkill_to_kill
01/10-ntdkill_to_kill
01/10+ntdkill_to_kill
01/10-ntdkill_to_kill
01/10-ntdkill_to_kill
01/10+ntdkill_to_kill
01/10-ntdkill_to_kill
01/10-PDDntdkill_to_kill
01/10-PDDntdkill_to_kill
01/10+PDDntdkill_to_kill
01/10=PDDntdkill_to_kill
01/10-PDDntdkill_to_kill
01/10-PDDntdkill_to_kill
01/10+PDDntdkill_to_killVigo
01/10=PDDntdkill_to_killVigo
01/10-PDDntdkill_to_killVigo
01/10-PDDntdkill_to_killVigo
01/10-PDDntdkill_to_killVigo
01/10+PDDntdkill_to_killVigo
01/10+PDDntdkill_to_killVigo
01/10+PDDntdkill_to_killVigo
01/03-ntdhobao
01/03+ntdhobao
01/03-ntdhobao
01/03-ntdhobao
01/03-ntdhobao
Vinagames CXQ