Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của khongthua11

Ngày Thắng Người chơi
12/10-Ngot_1989thohongkhongthua11
12/10-Ngot_1989thohongkhongthua11
12/10-Ngot_1989thohongkhongthua11
12/10-Ngot_1989thohongkhongthua11
12/10+Ngot_1989thohongkhongthua11
12/10-Ngot_1989thohongkhongthua11
12/09-konhonoikhongthua11
12/09-konhonoikhongthua11
12/09+konhonoikhongthua11CN1
12/09+konhonoikhongthua11CN1
12/09-konhonoikhongthua11CN1
12/06-hongdakhongthua11NMai6996
12/02-dicaucakhongthua11traitao
12/02=dicaucakhongthua11traitao
12/02-dicaucakhongthua11traitao
12/02-dicaucakhongthua11traitao
12/02-dicaucakhongthua11
12/02+dicaucakhongthua11KiepToTam
12/02+dicaucakhongthua11KiepToTam
12/02-dicaucakhongthua11KiepToTam
12/02+dicaucakhongthua11KiepToTam
12/02-dicaucakhongthua11KiepToTam
12/02=dicaucakhongthua11KiepToTam
12/01-Ngot_1989khongthua11
11/28-khongthua11Z_Cobra_Z
11/27-Kamykhongthua11
11/27+HelenKamykhongthua11
11/27-HelenKamykhongthua11
11/27-HelenKamykhongthua11
11/27-HelenKamykhongthua11
11/27-HelenKamykhongthua11
11/27+HelenKamykhongthua11
11/27-HelenKamykhongthua11
11/27+HelenKamykhongthua11
11/27+Helenkhongthua11
11/26-HelenNgot_1989khongthua11
11/26+HelenNgot_1989khongthua11
11/26-HelenNgot_1989khongthua11
11/26-HelenNgot_1989khongthua11
11/26-HelenNgot_1989khongthua11
11/26-HelenNgot_1989khongthua11
11/26+HelenNgot_1989khongthua11
11/26-HelenNgot_1989khongthua11
11/26+Helenkhongthua11
Vinagames CXQ