Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Xito

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Xito trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 anh_hai_phuc $1864250K 2017-02-19
2 Hackcongtu $600662K 2017-02-20
3 BaoCatSaMac $410811K 2017-02-18
4 ng_huong8888 $284830K 2017-02-19
5 TDL $220531K 2017-02-20
6 hien357 $167003K 2017-02-20
7 blitz $150000K 2017-02-19
8 HiT_Em_up $141470K 2017-02-19
9 TinhEmBenA $100000K 2017-02-18
10 LenhHoca $88033K 2017-02-20
11 newzealand $75462K 2017-02-19
12 xautraiso1 $67585K 2017-02-19
13 cogiangbacla $66776K 2017-02-20
14 congminh8 $60900K 2017-02-19
15 choichovui_1 $55136K 2017-02-17
16 silent $39295K 2017-02-20
17 anh_ba_khia $37810K 2017-02-20
18 Ky_Nhong $34371K 2017-02-18
19 Ghet_Em_Wa $33200K 2017-02-18
20 Hope $33010K 2017-02-18
21 myhuyen15 $26522K 2017-02-20
22 tuannguyen09 $26036K 2017-02-20
23 DienKhacKim $25606K 2017-02-20
24 tieuloan $22441K 2017-02-17
25 CaSiNo_Ao $22079K 2017-02-18
26 byentrove $20643K 2017-02-20
27 ConDayNoiNho $20599K 2017-02-20
28 NoiNhoConDay $20168K 2017-02-20
29 phuoc_gu $20132K 2017-02-19
30 huongxua_mt $19136K 2017-02-19
31 Game_Ov3r $17731K 2017-02-20
32 tomboy $17332K 2017-02-18
33 meoden $16668K 2017-02-19
34 XikeNguyen $15556K 2017-02-20
35 MeliNa $15438K 2017-02-18
36 Heo_Con_ $15155K 2017-02-19
37 Eagle $14194K 2017-02-20
38 TranVi $14091K 2017-02-20
39 DiuDang $12302K 2017-02-18
40 heineken $11996K 2017-02-18
41 ThuyTinh $11840K 2017-02-17
42 my_huyen $11787K 2017-02-18
43 redhoahong $11762K 2017-02-17
44 Black_Vodka $11740K 2017-02-20
45 chemheo $11486K 2017-02-17
46 Thien_Trang6 $11473K 2017-02-20
47 the__blues $10193K 2017-02-20
48 Laudaima $10155K 2017-02-18
49 chieusuong $10039K 2017-02-18
50 cobebacky $10027K 2017-02-20
51 tommy_van $9250K 2017-02-19
52 hoahongxanh1 $8512K 2017-02-18
53 BF062KQ $8180K 2017-02-17
54 casau9999 $8018K 2017-02-20
55 I_traitao_9 $7942K 2017-02-19
56 Wong $6500K 2017-02-18
57 namvo $5887K 2017-02-19
58 camly1 $5883K 2017-02-19
59 LanhLungKNoi $5733K 2017-02-18
60 Sweety_vyvy $5587K 2017-02-17
61 dai_phat $5444K 2017-02-18
62 AnhVaiTroi $5199K 2017-02-18
63 ngonhaidang $5180K 2017-02-18
64 quanh_hiu $5148K 2017-02-17
65 xAugust10x $4970K 2017-02-18
66 TrajTjmBangg $4948K 2017-02-18
67 EGiau_ViAnh2 $4861K 2017-02-17
68 xxOnlyYouxx $4756K 2017-02-18
69 thongoc2402 $4684K 2017-02-18
70 Ngoivigianho $4572K 2017-02-18
71 Endlessly $4433K 2017-02-20
72 mabai333 $4353K 2017-02-19
73 Hoahongxanh2 $4166K 2017-02-18
74 Zareta $4092K 2017-02-20
75 ThaoQuyen $3935K 2017-02-19
76 LiLaN $3318K 2017-02-20
77 King5758 $3020K 2017-02-20