Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Tour

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Tour trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 ngaykhonganh $7740K 2017-02-20
2 Thanh_16597 $6030K 2017-02-20
3 viivian_85 $5500K 2017-02-20
4 MarlboroGold $5470K 2017-02-20
5 Dinh_Thao $5300K 2017-02-20
6 nguoidep $5240K 2017-02-20
7 vuongbaky $5230K 2017-02-20
8 DienKhacKim $4370K 2017-02-20
9 Ky_Nhong $4160K 2017-02-20
10 VVTD $3990K 2017-02-20
11 bien_vaem $3730K 2017-02-20
12 LenhHoca $3240K 2017-02-20