Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Phom

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Phom trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 sanhdieu $10630687K 2017-02-20
2 dungtrungyen $9092130K 2017-02-19
3 ngonhaidang $8820860K 2017-02-20
4 SamCool69 $4572528K 2017-02-20
5 tuantk1 $2526056K 2017-02-20
6 khechua $2437951K 2017-02-20
7 the__blues $2070700K 2017-02-19
8 Dat_09 $1714808K 2017-02-20
9 Hoahongxanh2 $1545656K 2017-02-20
10 Mong_Du $1116963K 2017-02-19
11 ngaychove $1080171K 2017-02-18
12 BaByCoMeBaCk $902920K 2017-02-19
13 Black_Vodka $836016K 2017-02-18
14 trelang70 $633528K 2017-02-18
15 xSaveMySoulx $483083K 2017-02-20
16 ToiThichFom $473895K 2017-02-20
17 TrenHayDuoi $397389K 2017-02-18
18 vuongpec $392906K 2017-02-20
19 achiyeuminhe $375620K 2017-02-20
20 ToniKroos $372750K 2017-02-20
21 iphone6 $303317K 2017-02-19
22 tudotuong $274190K 2017-02-19
23 Mr_Alone $271556K 2017-02-20
24 linhchau $270871K 2017-02-19
25 lecanh1234 $241642K 2017-02-20
26 potato $234190K 2017-02-19
27 AnhSG $226949K 2017-02-20
28 tinhdoi $224468K 2017-02-19
29 AAA007 $215701K 2017-02-19
30 GalaxyS5 $184366K 2017-02-20
31 khanhvo $168535K 2017-02-20
32 congly $162847K 2017-02-20
33 giosaone $157613K 2017-02-19
34 GioSaoTa $148598K 2017-02-19
35 vit_dit_ngan $138600K 2017-02-18
36 giadinh_hp $133157K 2017-02-19
37 ductn $128759K 2017-02-20
38 tinhlo_123 $128175K 2017-02-19
39 heaven888 $127208K 2017-02-20
40 Thiennhat $123470K 2017-02-18
41 hameo $121136K 2017-02-20
42 asanh $120967K 2017-02-20
43 arsenvl $120946K 2017-02-20
44 quanvu $113925K 2017-02-19
45 DuyNgaD0cT0n $113150K 2017-02-19
46 indo_kitai $111305K 2017-02-20
47 haivan2016 $110715K 2017-02-20
48 hungtrinh198 $110094K 2017-02-20
49 SanBagTatCa_ $108000K 2017-02-18
50 ng_huong8888 $107669K 2017-02-17
51 nam_no08 $106630K 2017-02-20
52 tatdien $106444K 2017-02-19
53 nhagiau $104577K 2017-02-20
54 vocuc01 $103618K 2017-02-20
55 Nguyenluu $98750K 2017-02-20
56 ngcongvinh $95243K 2017-02-20
57 nini99 $94442K 2017-02-19
58 chandao $93539K 2017-02-20
59 ChemSachBach $93260K 2017-02-19
60 D7 $92178K 2017-02-18
61 Lano $89985K 2017-02-20
62 giang_mai $89579K 2017-02-17
63 khanhlinh66 $85763K 2017-02-20
64 hoanghoa $84434K 2017-02-20
65 namphuong $82571K 2017-02-20
66 Huongson58 $82140K 2017-02-20
67 tai_anh_do $81502K 2017-02-18
68 giangson $81104K 2017-02-20
69 dongst $80415K 2017-02-20
70 hlduongduong $80392K 2017-02-20
71 Gaproixa $78502K 2017-02-20
72 dng132tri $75434K 2017-02-18
73 hamvui102008 $73934K 2017-02-20
74 CuTy1990 $72697K 2017-02-20
75 hanoi2000 $70347K 2017-02-18
76 hoahongxanh1 $70320K 2017-02-20
77 tuyenthanhvu $69991K 2017-02-20
78 nguyen_thuc $69265K 2017-02-19
79 pxnam57 $68095K 2017-02-19
80 hoami07 $67149K 2017-02-20
81 kydacanmui $66850K 2017-02-19
82 kimlynn $66815K 2017-02-19
83 TinhTraiViet $65828K 2017-02-17
84 hdvuong $65722K 2017-02-19
85 XT_2710 $65186K 2017-02-19
86 Saigon71 $65020K 2017-02-19
87 nguoitrolai $64364K 2017-02-20
88 tamthoi999 $63633K 2017-02-20
89 ho_van_hanh $61417K 2017-02-20
90 Honda16 $60598K 2017-02-20
91 honhan $60576K 2017-02-20
92 balao84 $60306K 2017-02-20
93 loikutaraz $60000K 2017-02-19
94 phobo $58948K 2017-02-18
95 BF062KQ $58285K 2017-02-20
96 dothe158 $58144K 2017-02-18
97 thanhngoc51 $57538K 2017-02-20
98 soncan1 $57003K 2017-02-20
99 hay_doi_day_ $56563K 2017-02-20
100 thanhtalavn $54541K 2017-02-20