Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Blackjack

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Blackjack trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 potato $1809615K 2017-02-20
2 linhchau $1014100K 2017-02-20
3 beignet $738371K 2017-02-17
4 angel $732481K 2017-02-20
5 nhu_huynh123 $509404K 2017-02-19
6 dungxaanh $461500K 2017-02-18
7 acquy15 $389055K 2017-02-19
8 Thuy_HotGirl $359950K 2017-02-18
9 th0408 $355995K 2017-02-19
10 mulan $310430K 2017-02-18
11 WhiteGold $304951K 2017-02-19
12 TrenHayDuoi $304143K 2017-02-19
13 Hoahongxanh2 $281107K 2017-02-19
14 goldwhite $270378K 2017-02-19
15 kandy_88 $246700K 2017-02-17
16 tlkt $182085K 2017-02-19
17 meoden $182013K 2017-02-19
18 Miinh_Oii_ $176691K 2017-02-19
19 tphu_tgian $149426K 2017-02-17
20 Vidolaem $143200K 2017-02-18
21 VuiveCaLanG $140404K 2017-02-19
22 tim1nguoi $131484K 2017-02-19
23 LenhHoXuan $128140K 2017-02-20
24 Thaomy $121500K 2017-02-19
25 nho_me_hien $114051K 2017-02-18
26 nevermylove $101862K 2017-02-19
27 ng_huong8888 $101046K 2017-02-19
28 Hong_Quyen $95203K 2017-02-19
29 AnhNhat $92775K 2017-02-19
30 lychee $88500K 2017-02-19
31 dai_phat $77100K 2017-02-18
32 the_killer $74045K 2017-02-19
33 reuphong $67157K 2017-02-19
34 honemroichay $61618K 2017-02-20
35 Black_Vodka $61405K 2017-02-19
36 tai_anh_do $61050K 2017-02-19
37 anh_dau_troc $60189K 2017-02-19
38 edalamtinanh $58733K 2017-02-19
39 BienNho70 $58200K 2017-02-19
40 Ngoivigianho $56659K 2017-02-18
41 trivia $53223K 2017-02-19
42 silent $52500K 2017-02-19
43 SET $52500K 2017-02-19
44 hoahongxanh1 $50331K 2017-02-19
45 Enicesg $49837K 2017-02-19
46 nguoitrolai $45601K 2017-02-18
47 echiyeuminha $44587K 2017-02-18
48 greentea $43887K 2017-02-18
49 mai_vy $43450K 2017-02-18
50 Riddle $41195K 2017-02-19
51 chudaibi $39450K 2017-02-19
52 khovitinh23 $38000K 2017-02-17
53 anh_ba_khia $37950K 2017-02-19
54 buocdochanh $37145K 2017-02-19
55 binhdinh $36106K 2017-02-19
56 BaByCoMeBaCk $34740K 2017-02-19
57 Ngm $32250K 2017-02-18
58 ducquynh1 $31650K 2017-02-19
59 Coolgirl $29807K 2017-02-17
60 khucthuydu $29250K 2017-02-19
61 Donovan1975 $29051K 2017-02-17
62 vanity $28750K 2017-02-18
63 doilanoidau $28525K 2017-02-17
64 Sway $28363K 2017-02-19
65 henekiepsau $27081K 2017-02-19
66 ThuyNhi05 $26811K 2017-02-17
67 BachCotTinh $26736K 2017-02-19
68 billgatenghe $26591K 2017-02-19
69 MuaChieu08 $25955K 2017-02-18
70 nguoitriky2 $25518K 2017-02-20
71 Thiennhat $24875K 2017-02-17
72 cindyng $24794K 2017-02-20
73 cuong_vnm $24140K 2017-02-18
74 hong_nhung $23540K 2017-02-20
75 Chi2 $23000K 2017-02-19
76 hoaithuong $21700K 2017-02-19
77 vuphong $21518K 2017-02-19
78 Be_Huong_ $20452K 2017-02-19
79 hoangjak85 $20450K 2017-02-17
80 maimelhn $20352K 2017-02-19
81 kiss_3m $20150K 2017-02-18
82 giosaone $17843K 2017-02-18
83 tudotuong $16173K 2017-02-20
84 ThienHuong $15364K 2017-02-18
85 kim_linh $15154K 2017-02-19
86 dieulan $14965K 2017-02-17
87 Tonitesocold $14065K 2017-02-18
88 MaiBenAnh $13855K 2017-02-18
89 namvo $13400K 2017-02-19
90 vu_hai $13258K 2017-02-18
91 thanhlu $13115K 2017-02-17
92 KmacarongK $13000K 2017-02-18
93 LacMatNhau $13000K 2017-02-20
94 tulip $12000K 2017-02-17
95 phuonglong_ $11166K 2017-02-18
96 anh_laai $11114K 2017-02-20
97 nhg $11100K 2017-02-19
98 DienKhacKim $10624K 2017-02-19
99 byentrove $10581K 2017-02-19
100 ngaykhonganh $10139K 2017-02-18