Ngôn ngữ

100 người giàu nhất Bigtwo

Tiền chơi chỉ cho vui và không nhất thiết dùng để đánh giá khả năng chơi. Trương mục cần được dùng để chơi Bigtwo trong vòng 3 ngày gần đây để được nằm trong danh sách này.

#Trương mụcTiềnLần cuối
1 Vigo $813559K 2017-02-20
2 Enterprise $592541K 2017-02-18
3 ng_huong8888 $412579K 2017-02-17
4 Chicotran $303098K 2017-02-20
5 siuhaha3323 $197676K 2017-02-20
6 tommy_van $142527K 2017-02-19
7 ruanqingsong $126327K 2017-02-20
8 sarang_hae $118071K 2017-02-18
9 RickyC $83006K 2017-02-19
10 hoadong11900 $76115K 2017-02-19
11 beau $69672K 2017-02-20
12 buddyduce $67165K 2017-02-18
13 sNoOkYeE $58003K 2017-02-20
14 Fridag2 $54299K 2017-02-18
15 thanh $53025K 2017-02-19
16 trungnhi1977 $51663K 2017-02-19
17 TADAO $49467K 2017-02-18
18 anhoai_ngai $47169K 2017-02-17
19 bartender $36144K 2017-02-19
20 daitrumso $35471K 2017-02-20
21 tony1233 $34957K 2017-02-18
22 choichovui_1 $34333K 2017-02-18
23 sivyha $34132K 2017-02-19
24 King14 $32694K 2017-02-20
25 citytoronto $31803K 2017-02-19
26 lucas $31108K 2017-02-20
27 blinggirl $31042K 2017-02-17
28 Pho_Hoa_NL $26760K 2017-02-18
29 choivachem $25004K 2017-02-20
30 tinh2016 $22735K 2017-02-20
31 DienKhacKim $20601K 2017-02-18
32 gaunau $20477K 2017-02-19
33 blueliner $19307K 2017-02-19
34 judy066 $18880K 2017-02-20
35 jenny9999 $16170K 2017-02-20
36 snowite $14764K 2017-02-19
37 dominoz007 $13077K 2017-02-20
38 Relaxing $12225K 2017-02-17
39 BuonViSoPhan $11971K 2017-02-17
40 stevenvan $11857K 2017-02-18
41 cautien $11475K 2017-02-19
42 LaThuDoThi $10824K 2017-02-18
43 cuonglam $10277K 2017-02-19
44 Doi0TronVen $9912K 2017-02-19
45 sjmon $9870K 2017-02-18
46 nhg $9338K 2017-02-19
47 dhtran $8953K 2017-02-18
48 want2lose $8829K 2017-02-20
49 vannghia $8322K 2017-02-20
50 anhaithitcho $8116K 2017-02-19
51 nusinh19 $7841K 2017-02-19
52 dembuon321 $7039K 2017-02-17
53 evildoer $6638K 2017-02-18
54 rongvang2012 $6428K 2017-02-20
55 TYGERWIN $6375K 2017-02-19
56 tonyhoang78 $6190K 2017-02-18
57 goldfishxx $6165K 2017-02-19
58 thongoc2402 $5898K 2017-02-18
59 BaibeeViet $5681K 2017-02-18
60 bathuong $4807K 2017-02-18
61 bk $4468K 2017-02-20
62 Shar4Jesus $4144K 2017-02-19
63 codon10001 $4134K 2017-02-19
64 anhtaituong $3652K 2017-02-20
65 schutters $3602K 2017-02-20
66 kevintnp $3236K 2017-02-19
67 Dinh_Thao $3121K 2017-02-19
68 bjmatho $3004K 2017-02-19